Search results

 1. 1.
  0524045 - MÚA 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hrdinová, Martina
  Erbovní galerie v sídlech české šlechty v raném novověku a jejich osudy s důrazem na heraldické soubory s vícevrstvými genealogickými koncepty.
  [Galleries of coats of arms in the residences of the Czech nobility in the early modern age and their later fate: a focus on heraldry displays with multiple layers of genealogical significance.]
  Opuscula historiae artium. Roč. 68, č. 2 (2019), s. 268-281. ISSN 1211-7390
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : gallery of coats of arms * wall paintings * Czech nobility
  Subject RIV: AB - History
  OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  http://hdl.handle.net/11222.digilib/142418
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308357
   
 2. 2.
  0472266 - ÚDU 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Skalický, Petr
  Dic, quaenam doctrina! Možná ideová a ikonografická východiska malířské výzdoby kostela sv. Apolináře v Praze.
  [Dic, quaenam doctrina! The plausible ideological and iconographic background of paintings in the Church of St. Apollinaire in Prague.]
  Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 139-153. ISBN 978-80-246-2513-3
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : medieval wall paintings * Mendicant Orders in Middle Ages * Seven Deadly Sins * septem artes liberales * Seven Virtues * art of the Mendicant Orders * archbishop of Prague * Jan z Jenštejna * Raymond of Capua * Church of St. Apollinaire in Prague * Bologna
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269564
   
 3. 3.
  0472265 - ÚDU 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Dienstbier, Jan
  Poznámka k poznámce. Ikonografie a emauzský typologický cyklus.
  [A note to the note. Iconography and the Emmaus pictorial cycle.]
  Ikonografie: Témata, motivy, interpretace. Kniha k poctě Jana Royta. Praha: Karolinum, 2016 - (Biegel, R.; Konečný, L.; Ottová, M.; Prahl, R.), s. 125-138. ISBN 978-80-246-2513-3
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : medieval wall paintings * biblical typology * speculum humanae salvationis
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269563
   
 4. 4.
  0457526 - ÚDU 2016 CZ cze J - Journal Article
  Všetečková, Zuzana
  Josef Krása a středověké nástěnné malby. K 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění.
  [Josef Krása and medieval wall paintings. To the 30th anniversary of the death of leading personality of Czech history of art.]
  Zprávy památkové péče. Roč. 75, č. 3 (2015), s. 285-288. ISSN 1210-5538
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Josef Krása * Middle Ages * wall paintings
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257910
   
 5. 5.
  0456740 - ÚDU 2016 RIV CZ cze J - Journal Article
  Dienstbier, Jan - Faktor, Ondřej
  Obrázky z pekla. Souvislosti několika vyobrazení Posledního soudu z počátku 14. století.
  [Pictures from hell. Links between several early 14th-century depictions of the Last Judgment.]
  Umění = Art. Roč. 63, č. 6 (2015), s. 434-457. ISSN 0049-5123
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : medieval wall paintings * hell * alewife
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257212
   
 6. 6.
  0446196 - ÚDU 2016 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Všetečková, Zuzana
  Příspěvek k zaniklým nástěnným malbám v kostele sv. Prokopa v Krupce z doby krále Jana Lucemburského (?).
  [A contribution on the vanished paintings in St Procopius church in Krupka from the reign of King John of Bohemia (?).]
  Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Praha: Artefactum, 2015 - (Chlíbec, J.; Opačić, Z.), s. 441-453. ISBN 978-80-86890-75-3
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : wall paintings * St. Prokopius church * Krupka * Czech Republic * early 14th century
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0248181
   
 7. 7.
  0445298 - ÚDU 2016 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Všetečková, Zuzana
  Nástěnné malby v kostele sv. Kříže v Ronově – pokračování.
  [Murals in the church of the Holy Cross in Ronov – continuation.]
  Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550. Příspěvky z vědecké konference. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014 - (Hlobil, I.; Dospěl, M.), s. 145-158. ISBN 978-80-87686-05-8.
  [Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550. Hradec Králové (CZ), 03.12.2013-05.12.2013]
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : wall paintings * Middle Ages * Ronov * early 13th century
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  http://www.udu.cas.cz/data/user/docs/gotika_VC_0601_celek.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0247647
   
 8. 8.
  0443195 - ÚDU 2016 CZ cze R - Book Review
  Všetečková, Zuzana
  Emauzský cyklus.
  [KUBÍNOVÁ, K.: Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech. Praha, 2012. 389 s]. Akademický bulletin AV ČR. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. -, č. 10 (2012), s. 31. ISSN 1210-9525
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : medieval wall paintings * iconography
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0245940
   
 9. 9.
  0429286 - ÚDU 2015 RIV LI ger C - Conference Paper (international conference)
  Všetečková, Zuzana
  Bischof Georg von Liechtenstein und die Wandmalereien im Trienter Adlerturm im Kontext der Malerei in den böhmichen Ländern an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert.
  [Bishop George of Liechtenstein and the wall paintings in the Trento Eagle Tower in context of the Czech painting at the turn of the 14th and 15th century.]
  Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2014, s. 247-273. Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission, 3. ISBN 978-3-906393-72-8.
  [Lichtenštejnové a umění / Die Liechtenstein und die Kunst. Brno (CZ), 02.12.2012-04.12.2012]
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Middle Ages * Bishop George III of Liechtenstein * Trento * wall paintings
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0234422
   
 10. 10.
  0428619 - ÚDU 2015 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Všetečková, Zuzana
  Biskup Jiří z Lichtenštejna a nástěnné malby v tridentské Orlí věži v kontextu malířství českých zemí na přelomu 14. a 15. století.
  [Bishop George of Liechtenstein and the wall paintings in the Trento Eagle Tower in context of the Czech painting at the turn of the 14th and 15th century.]
  Lichtenštejnové a umění. Brno: Matice moravská, 2013 - (Knoz, T.; Geiger, P.), s. 227-248. Časopis Matice moravské. Roč. 132/2013. Supplementum, 5. ISBN 978-80-87709-01-6. ISSN 0323-052X.
  [Lichtenštejnové a umění / Die Liechtenstein und die Kunst. Brno (CZ), 02.12.2012-04.12.2012]
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Middle Ages * Bishop George III of Liechtenstein * Trento * wall paintings
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233928