Search results

 1. 1.
  0535358 - ÚBO 2022 RIV US eng J - Journal Article
  Hánová, Alexandra - Konečný, A. - Nicolas, V. - Denys, C. - Granjon, L. - Lavrenchenko, L. A. - Šumbera, A. - Mikula, Ondřej - Bryja, Josef
  Multilocus phylogeny of African striped grass mice (Lemniscomys): Stripe pattern only partly reflects evolutionary relationships.
  Molecular Phylogenetics and Evolution. Roč. 155, February (2021), č. článku 107007. ISSN 1055-7903. E-ISSN 1095-9513
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GC20-07091J
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : Striped pelage colouration * Grass mouse * Phylogeny * Sub-Saharan Africa * Biogeography * Zebra mouse
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  OBOR OECD: Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology
  Impact factor: 4.286, year: 2020
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790320302797
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313407
   
 2. 2.
  0520518 - ÚBO 2020 SK eng A - Abstract
  Bryja, Josef - Mikula, Ondřej - Šumbera, R. - Konečný, A. - Verheyen, E. - Nicolas, V.
  Fylogenomika vyřešila mezirodové vztahy u dvou největších savčích radiací v subsaharské Africe (myšovití hlodavci z tribů Arvicanthini a Praomyini).
  [Phylogenomics resolves relationships among genera in murid tribes Arvicanthini and Praomyini, representing two major mammal radiations in sub-Saharan Africa.]
  Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku. Zborník abstraktov zo 14. celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, 2019 - (Urban, P.; Lukáčová, A.). s. 11-12. ISBN 978-80-557-1657-2.
  [Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku /14./. 14.11.2019-15.11.2019, Banská Bystrica]
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : anchored phylogenomics * adaptive radiation * Muridae * sub-Saharan Africa * high-throughput sequencing
  Subject RIV: EG - Zoology
  OBOR OECD: Zoology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305180
   
 3. 3.
  0483903 - ÚBO 2018 RIV GB eng J - Journal Article
  Koleček, Jaroslav - Hahn, S. - Emmenegger, T. - Procházka, Petr
  Intra-tropical movements as a beneficial strategy for Palearctic migratory birds.
  Royal Society Open Science. Roč. 5, č. 171675 (2018), č. článku 171675. ISSN 2054-5703. E-ISSN 2054-5703
  R&D Projects: GA ČR GA13-06451S
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : geolocator * habitat deterioration * NDVI * passerines * sub-Saharan Africa * vegetation conditions
  Subject RIV: EG - Zoology
  OBOR OECD: Ornithology
  Impact factor: 2.515, year: 2018
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279085
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0483903.pdf2825.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
 4. 4.
  0470714 - ÚBO 2017 RIV US eng J - Journal Article
  Nkrumah, E. E. - Vallo, Peter - Klose, S. M. - Ripperger, S. - Badu, E. K. - Gloza-Rausch, F. - Drosten, C. - Kalko, E. K. V. - Tschapka, M. - Oppong, S. K.
  Foraging behavior and habitat selection of Noack’s round-leaf bat (Hipposideros aff. ruber) and conservation implications.
  Tropical Conservation Science. Roč. 9, č. 4 (2016), s. 1-11. ISSN 1940-0829. E-ISSN 1940-0829
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : agro-environment * cocoa farms * fallow lands * seminatural habitats * sub-Saharan Africa
  Subject RIV: EG - Zoology
  Impact factor: 1.238, year: 2016
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268297
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0470714.pdf0630.1 KBPublisher’s postprintopen-access
   
 5. 5.
  0465146 - ARÚ 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Černý, Viktor - Macholán, Miloš
  Evoluce anatomicky moderních lidí v Africe pohledem archeogenetiky.
  [Evolution of anatomically modern humans in Africa by means of archaeogenetics.]
  Afrika zevnitř. Kontinentem sucha a věčných proměn. Praha: Academia, 2016 - (Pokorný, P.), s. 245-263. ISBN 978-80-200-2627-9
  R&D Projects: GA ČR GA13-37998S
  Institutional support: RVO:67985912 ; RVO:67985904
  Keywords : archaeogenetics * genetic diversity * sub-Saharan Africa
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0263900
   
 6. 6.
  0454485 - ÚBO 2016 CZ eng A - Abstract
  Zima Jr., J. - Mazoch, V. - Šumbera, R. - Bryja, Josef
  Detailed genetic structure of an important rodent pest in Zambia - the interplay of geography, climate and human-mediated dispersal.
  Zoologické dny Brno 2015: sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2015. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2015 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 269-270. ISBN 978-80-87189-18-4.
  [Zoologické dny. 12.02.2015-13.02.2015, Brno]
  R&D Projects: GA ČR GAP506/10/0983; GA ČR GA15-20229S
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : Natal multimammate mouse * sub-Saharan Africa
  Subject RIV: EG - Zoology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0255176
   
 7. 7.
  0428335 - ÚBO 2015 RIV GB eng J - Journal Article
  Pauly, M. - Hoppe, E. - Mugisha, L. - Petrželková, Klára Judita - Akoua-Koffi, C. - Couacy-Hymann, E. - Anoh, A. E. - Mossoun, A. - Schubert, G. - Wiersma, L. - Pascale, S. - Muyembe, J.-J. - Karhemere, S. - Weiss, S. - Leendertz, S. A. - Calvignac-Spencer, S. - Leendertz, F. H. - Ehlers, B.
  High prevalence and diversity of species D adenoviruses (HAdV-D) in human populations of four Sub-Saharan countries.
  Virology Journal. Roč. 11, č. 25 (2014), s. 25. E-ISSN 1743-422X
  R&D Projects: GA ČR GA206/09/0927
  Institutional support: RVO:68081766
  Keywords : Adenoviridae * Human adenovirus D * Genotype * Sub-Saharan Africa * PCR
  Subject RIV: GJ - Animal Vermins ; Diseases, Veterinary Medicine
  Impact factor: 2.181, year: 2014
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0233685
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0428335.pdf0300.1 KBPublisher’s postprintopen-access
   
 8. 8.
  0313963 - ARÚ 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Hájek, Martin - Černý, Viktor - Brůžek, J.
  Mitochondrial DNA and craniofacial covariability of Chad Basin females indicate past population events.
  [Mitochondriální a kraniofaciální variabilita žen z Čadské pánve ukazuje na minulé populační události.]
  American Journal of Human Biology. Roč. 20, č. 4 (2008), s. 465-474. ISSN 1042-0533. E-ISSN 1520-6300
  R&D Projects: GA ČR GA206/08/1587
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508
  Keywords : craniofacial morphology * mitochondrial DNA * sub-Saharan Africa * population history
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Impact factor: 1.976, year: 2008
  http://www3.interscience.wiley.com/journal/118903453/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164621
   
 9. 9.
  0121556 - ARU-G 20020044 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Černý, Viktor
  Pastevecká ekonomie, mléčná produkce skotu a výskyt laktózové tolerance u subsaharských a evropských populací.
  [The pastoral economy, the milk production and the occurrence of the tolerance of lactase in Sub-Saharan and European populations.]
  Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002 - (Sládek, V.; Galeta, P.; Blažek, V.), s. 1-21
  [Evoluce člověka a antropologie recentních populací. Plzeň (CZ), 24.06.2002-30.06.2002]
  R&D Projects: GA ČR GA404/99/D023
  Keywords : milk production * Sub-Saharan Africa and Europe * archaeological and ethnographic information
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019848
   
 10. 10.
  0089702 - ARÚ 2008 RIV GB eng J - Journal Article
  Černý, Viktor - Salas, A. - Hájek, Martin - Žaloudková, M. - Brdička, R.
  A bidirectional corridor in the Sahel-Sudan belt and the distinctive features of the Chad Basin populations: a history revealed by the mitochondrial DNA genome.
  [Dvousměrný koridor v sahelo-súdánském pásmu a zvláštní rysy populací Čadské pánve: historie mitochondriálního genomu.]
  Annals of Human Genetics. Roč. 71, č. 4 (2007), s. 433-452. ISSN 0003-4800. E-ISSN 1469-1809
  R&D Projects: GA ČR GA404/03/0318
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508
  Keywords : archaeogenetics * mitochondrial DNA * sub-Saharan Africa
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Impact factor: 2.307, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0150830