Search results

 1. 1.
  0559320 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Krejčí, T. - Kryšpín, J. - Krňávek, M. - Oral, J. - Puchýř, R. - Vavrčíková, V. - Adámek, J. - Korol, I. - Samusevich, Oleg - Šyc, Michal
  Ověřená technologie pro integrované energetické a materiálové využití komunálních čistírenských kalů.
  [Verified technology for integrated energy and material utilization of municipal sewage sludge.]
  Internal code: Protokol o ověření technologie č. TK02020149 ; 2022
  Technical parameters: Ověřená technologie je navržena pro fond provozní doby zařízení 8 000 h/rok. Technická dokumentace je zpracována pro kapacitu rotační sušárny 5 500 t odv. kalu/rok o sušině 20 %, kapacita zařízení rotační pece je 1 375 t suš. kalu/rok zpracovávající kal o sušině 80 %. Obecně je zpracovatelská kapacita navržené technologie vhodná pro čistírny odpadních vod, které produkují/dovážejí množství kalů odpovídající cca 40 000 EO a více se vstupní sušinou v rozmezí cca 18-30 %. Spotřeba aditiva je závislá na typu použitého aditiva (dávkování závisí na množství popelovin v kalu a množství fosforu v kalu). Výstupní množství popela v závislosti na parametrech vstupního kalu je cca 480 t/rok, produkce popílku v závislosti na prašnosti kalu je cca 40 t/rok.
  Economic parameters: Ověřená technologie bude nabízena zájmovým subjektům především čistírnám odpadních vod, které musí řešit kalovou koncovku. Vzhledem k legislativním povinnostem musí dojít k doplnění kalové koncovky, které přináší zvýšení provozních nákladů na zpracování kalů. V případě uplatnění popela jako sekundárního zdroje fosforu dochází k částečné kompenzaci a tato položka figuruje na straně tržeb, tedy snižuje celkové náklady na zpracování kalů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK02020149
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * energy utilization * material utilization * phosphorus
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0332646
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TK02020149_THÉTA - Ověřená technologie.pdf01.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0559134 - ÚCHP 2023 CZ cze J - Journal Article
  Pohořelý, Michael
  Materiálové a energetické využití čistírenských kalů.
  [Material and energy utilization of sewage sludge.]
  Odpadové fórum. Roč. 23, č. 6 (2022), s. 29. ISSN 1212-7779
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * incineration * pyrolysis
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0332553
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022071813110.pdf1639.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0559130 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze A - Abstract
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Cajthaml, Tomáš - Komárek, M.
  Pyrolýza jako efektivní řešení odstraňování organických mikropolutantů z čistírenských kalů.
  [Pyrolysis as an effective solution for the removal of organic micropollutants from sewage sludge.]
  Sborník abstraktů přednášek a posterů z 30. konference KALY a ODPADY| 2022. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2022 - (Pokorná, D.). s. 12-13. ISBN 978-80-908629-0-6.
  [Konference KALY a ODPADY /30./. 15.06.2022-16.06.2022, Brno]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Keywords : pyrolysis * sludge char * sewage sludge
  OECD category: Energy and fuels; Environmental biotechnology (MBU-M)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0332549
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022071811490.pdf21.2 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0558498 - ÚCHP 2023 CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Hušek, Matěj
  Removal of PFASs from sewage sludge by pyrolysis.
  Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, 2022 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 8-9. ISBN 978-80-86186-24-5.
  [Bažant Postgraduate Conference 2022. Prague (CZ), 13.06.2022-14.06.2022]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge samples * pyrolysis * temperature
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332138
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022062412311.pdf0563.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0558140 - ÚCHP 2023 RIV cze P1 - User Module
  Puchýř, R. - Krňávek, M. - Vavrčíková, V. - Krejčí, T. - Oral, J. - Krišpín, J. - Adámek, J. - Korol, I. - Šyc, Michal - Samusevich, Oleg
  Zařízení pro integraci energetického a materiálového využití kalů.
  [Equipment for integrating energy and material use of sludge.]
  2022. Owner: EVECO Brno, s.r.o. - CHEVAK Cheb, a.s. - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 07.06.2022. Utility model number: 36126
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK02020149
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * energy utilization * material utilization * phosphorus
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036126.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331941
   
   
 6. 6.
  0557651 - MBÚ 2023 RIV NL eng J - Journal Article
  Černá, Tereza - Ezechiáš, Martin - Semerád, Jaroslav - Grasserová, Alena - Cajthaml, Tomáš
  Evaluation of estrogenic and antiestrogenic activity in sludge and explanation of individual compound contributions.
  Journal of Hazardous Materials. Roč. 423, FEB 5 2022 (2022), č. článku 127108. ISSN 0304-3894. E-ISSN 1873-3336
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : effect-directed analysis * municipal waste-water * generalized concentration addition * reporter gene assay * sewage-sludge * bisphenol analogs * environmental estrogens * androgenic activity * endocrine activity * steroid estrogens * WWTP sludge * Mixture toxicity * Constructed wetland * Agonistic activity * Antagonistic activity
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 14.224, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421020768?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331560
   
   
 7. 7.
  0557461 - MBÚ 2023 RIV IT eng J - Journal Article
  Innemanová, P. - Grasserová, Alena - Cajthaml, Tomáš
  PILOT-SCALE VERMICOMPOSTING OF DEWATERED SEWAGE SLUDGE FROM MEDIUM-SIZED WASTEWATER TREATMENT PLANT (WWTP).
  Detritus. Roč. 18, MAR 2022 (2022), s. 35-41. ISSN 2611-4127
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1910095
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : polycyclic aromatic-hydrocarbons * heavy-metals * eisenia-andrei * earthworms * growth * soil * Sewage sludge * Vermicomposting * Organic micropollutants * PPCPs
  OECD category: Environmental biotechnology
  Method of publishing: Open access
  https://digital.detritusjournal.com/articles/pilot-scale-vermicomposting-of-dewatered-sewage-sludge-from-medium-sized-wwtp/1457
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331558
   
   
 8. 8.
  0556896 - ÚCHP 2023 RIV GB eng J - Journal Article
  Hušek, Matěj - Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael
  Sewage sludge treatment methods and P-recovery possibilities: Current state-of-the-art.
  Journal of Environmental Management. Roč. 315, AUG 1 (2022), č. článku 115090. ISSN 0301-4797. E-ISSN 1095-8630
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Keywords : sewage sludge * incineration * pyrolysis
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 8.910, year: 2021
  Method of publishing: Open access with time embargo
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331013
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0556896.pdf01.9 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 9. 9.
  0556386 - MBÚ 2023 RIV GB eng J - Journal Article
  Kráčmarová, M. - Uhlík, O. - Strejček, M. - Száková, J. - Černý, J. - Balík, J. - Tlustoš, P. - Kohout, Petr - Demnerová, K. - Stiborová, H.
  Soil microbial communities following 20 years of fertilization and crop rotation practices in the Czech Republic.
  Environmental Microbiome. Roč. 17, č. 1 (2022), č. článku 13. E-ISSN 2524-6372
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : long-term fertilization * polycyclic aromatic-hydrocarbons * antibiotic-resistance genes * sewage-sludge * fungal community * bacterial communities * diversity * wheat * impact * biodegradation * Manure * Sewage sludge * NPK fertilizers * Microbial diversity * Community structure * Chernozem * Luvisol * Cambisol
  OECD category: Microbiology
  Impact factor: 6.360, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://environmentalmicrobiome.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40793-022-00406-4
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333258
   
   
 10. 10.
  0556241 - ÚCHP 2023 CZ eng D - Thesis
  Moško, Jaroslav
  Modern Methods for Material and Energy Recovery from Sewage Sludge.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Defended: Praha. 24.03.2022. - Praha, 2022. 58 s.
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * processing methods * thermochemical processes
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330518