Search results

 1. 1.
  0457232 - ÚJČ 2016 RIV SK slo J - Journal Article
  Nábělková, Mira
  Porovnávací obraz lexikálnej zásoby slovenčiny a češtiny v doterajšom lingvistickom spracovaní. I. Začiatky lexikálnej komparácie.
  [Comparative View of Slovak-Czech Lexicon in Existing Linguistic Description. Part I. Beginnings of Lexical Comparison.]
  Slovenská reč. Roč. 80, 5/6 (2015), s. 276-306. ISSN 0037-6981
  R&D Projects: GA ČR GAP406/11/2304
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : Czech-Slovak lexical comparison * reduplication * footnote lexical explanation * dictionary * lexicography
  Subject RIV: AI - Linguistics
  http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/2015/5-6/sr15-5-6.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257598
   
   
 2. 2.
  0354396 - OÚ 2011 CZ eng D - Thesis
  Hons, Pavel
  Reduplikativní konstrukce v tamilštině.
  [Reduplicative constructions in Tamil.]
  ÚJCA FF UK. - 2010. 156 s.
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90210515
  Keywords : reduplication * Tamil * expressivity
  Subject RIV: AI - Linguistics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0193406
   
   
 3. 3.
  0318490 - OÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Hons, Pavel
  Phonetic reduplication in Tamil in the context of expressivity.
  [Fonetická reduplikace v tamilštině v kontextu expresivity.]
  Archiv orientální: Quarterly Journal of African and Asian Studies. Roč. 76, č. 4 (2008), s. 554-556. ISSN 0044-8699
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90210515
  Keywords : reduplication * Tamil * expressivity
  Subject RIV: AI - Linguistics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0167895