Search results

 1. 1.
  0553582 - ÚŽFG 2023 RIV NL eng J - Journal Article
  Łokas, E. - Wachniew, P. - Baccolo, G. - Gaca, P. - Janko, Karel - Milton, A. - Buda, J. - Komedera, K. - Zawierucha, K.
  Unveiling the extreme environmental radioactivity of cryoconite from a Norwegian glacier.
  Science of the Total Environment. Roč. 814, MAR 25 (2022), č. článku 152656. ISSN 0048-9697. E-ISSN 1879-1026
  Institutional support: RVO:67985904
  Keywords : cryoconite * artificial radionuclides * ecosystems
  OECD category: Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology
  Impact factor: 7.963, year: 2020
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330625
   
   
 2. 2.
  0543293 - ÚFE 2022 RIV DE eng J - Journal Article
  Hunting, E.R. - de Arroyabe Hernaez, P.F. - England, S.J. - Kourtidis, K. - Koh, K. - Nicoll, K.A. - Harrison, R.G. - Manser, K. - Price, C. - Dragovic, S. - Cifra, Michal - Odzimek, A. - Robert, D. … Total 14 authors
  Challenges in coupling atmospheric electricity with biological systems.
  International Journal of Biometeorology. Roč. 65, č. 1 (2021), s. 45-58. ISSN 0020-7128. E-ISSN 1432-1254
  Institutional support: RVO:67985882
  Keywords : Aerosols * Biometeorology * Ecosystem connectivity * Electromagnetics * Electroreception * Electrostatics * Ions * Potential gradient * Radionuclides * Lightning * Thunderstorm
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Impact factor: 3.787, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  https://doi.org/10.1007/s00484-020-01960-7
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320526
   
   
 3. 3.
  0540870 - ÚACH 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Szatmáry, L. - Šubrt, Jan - Motlochová, Monika - Pližingrová, Eva - Šuhájek, M. - Salačová, P.
  Kompozitní nanosorbent syntetizovaný na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů.
  [Composite nanosorbent based on alkali titanate and recyclable waste.]
  Internal code: TAČR 2402/2020/1 ; 2020
  Technical parameters: Funkční vzorek se týká přípravy kompozitního sorbentu a jeho použití jako sorbentu pro záchyt radionuklidů cesia, stroncia, europia a kobaltu, popřípadě uranu.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem, důležitý pro další výzkum a vývoj z hlediska jeho použití pro aplikace.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH02020110
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : sorption * radionuclides * decontamination * waste * nanomaterials * environment
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318467
   
   
 4. 4.
  0540868 - ÚACH 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Szatmáry, L. - Šubrt, Jan - Motlochová, Monika - Pližingrová, Eva - Šuhájek, M. - Salačová, P.
  Kompozitní nanosorbent na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů.
  [Composite nanosorbent based on alkali titanate and recyclable waste.]
  Internal code: TAČR 2402/2020/2 ; 2020
  Technical parameters: Ověřená technologie se týká přípravy kompozitního nanosorbentu a jeho použití jako nanosorbentu pro záchyt radionuklidů cesia, stroncia, europia a kobaltu, popřípadě uranu.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem, důležitý pro další výzkum a vývoj z hlediska jeho použití pro aplikace.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH02020110
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : radionuclides * decontamination * waste * nanomaterials * environment
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318468
   
   
 5. 5.
  0532229 - ÚJF 2021 RIV NL eng J - Journal Article
  Lebeda, Ondřej - Červenák, Jaroslav
  Revised cross-sections for formation of theranostic Hg-197m,Hg-g in proton- and deuteron-induced reactions on Au-197.
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 478, č. 9 (2020), s. 85-91. ISSN 0168-583X. E-ISSN 1872-9584
  R&D Projects: GA MŠk EF16_013/0001812; GA MŠk LM2015056
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : cross-sections * Hg-197m * Hg-197g * data revision * theranostic radionuclides
  OECD category: Medical engineering
  Impact factor: 1.377, year: 2020
  Method of publishing: Limited access
  https://doi.org/10.1016/j.nimb.2020.05.014
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310799
   
   
 6. 6.
  0524098 - ÚGN 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Bukovská, Z. - Švagera, O. - Chabr, T. - Leichmann, J. - Sosna, K. - Souček, Kamil - Vavro, Martin - Zuna, M. - Navrátil, P. - Bohdálek, P. - Bošková, M. - Dobeš, P. - Filipský, D. - Franěk, J. - Galeková, E. - Georgiovská, Lucie - Hanák, J. - Havlová, V. - Hlisnikovský, K. - Holéczy, D. - Jankovský, F. - Jaroš, M. - Jelínek, J. - Knésl, I. - Koucká, L. - Kryl, J. - Kříbek, B. - Kubeš, M. - Kubina, Lukáš - Kučera, R. - Kukutsch, Radovan - Laufek, F. - Mixa, P. - Mozola, J. - Násir, M. M. - Palát, J. - Patočka, M. - Pořádek, P. - Rosendorf, T. - Soejono, I. - Staš, Lubomír - Vavro, Leona - Veselovský, F. - Vorel, J. - Waclawik, Petr - Wertich, V. - Zajícová, Vendula - Zelinková, T.
  Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva.
  [Data Acquisition from the Deep Horizons of the Rožná Mine - Final Report (Technical report SÚRAO č. 464/2020).]
  Praha: SÚRAO, 2020. 692 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : deep horizons * Rožná mine * fault * migmatitised volcano-sedimentary complex * diffusion * sorption * radionuclides
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308461
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0524098.pdf168.1 MBPublisher’s postprintrequire
   
   
 7. 7.
  0523451 - ÚMG 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sedláček, Juraj
  Nový způsob značení rekombinantních fragmentů protilátek radionuklidy mědi pro PET zobrazování nádorů.
  [A novel method for labeling recombinant antibody fragments with copper radionuclides for PET imaging of tumors.]
  Internal code: TG01010066-V2-11 ; 2017
  Technical parameters: V přehledu byly experimenty zaměřeny na „důkaz konceptu“ nového schématu radioaktivního značení protilátek v jejich scFv formátu pomocí dvojice komplementárních peptidů struktur „coiled-coil“ schopných vytvářet silné nekovalentní vazby. Byly potvrzeny jednotlivé kroky nového přístupu k radioaktivnímu značení rekombinantních fragmentů protilátek. Kompletní důkaz konceptu lze realisticky očekávat v krátkém čase po skončení tohoto grantového projektu.
  Economic parameters: Výsledek je využíván zejména řešitelem dotace na jehož pracovišti dosahují díky využití výsledku reálné úspory zhruba 10.000,- Kč až 100.000,- Kč ročně podle intenzity práce s výsledkem v konkrétní laboratoři řešitele.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG01010066
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : coiled-coil peptides * copper radionuclides * scFv antibody fragments
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307807
   
   
 8. 8.
  0521136 - ÚACH 2020 IN eng A - Abstract
  Ecorchard, Petra
  Adsorbents of Radionuclides.
  Sustainable Energy and Environmental Challenges : Book of Abstract. Nagpur: CSIR-NEERI, 2019.
  [International conference on Sustainable Energy and Environmental Challenges (SEEC) /4./. 27.11.2019-29.11.2019, Nagpur]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH04030285
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : radionuclides
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305783
   
   
 9. 9.
  0518744 - ÚJF 2020 RIV NL eng J - Journal Article
  Lebeda, Ondřej - Červenák, Jaroslav
  Measurement of deuteron-induced nuclear reactions cross-sections on Au-197 and on Cu-nat focused on the theranostic Hg-197m,Hg-g.
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 461, č. 12 (2019), s. 105-113. ISSN 0168-583X. E-ISSN 1872-9584
  R&D Projects: GA MŠk EF16_013/0001812; GA MŠk LM2015056
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : Hg-197m * Hg-197g * theranostic radionuclides * cross-sections * deuteron reactions * gold target
  OECD category: Radiology, nuclear medicine and medical imaging
  Impact factor: 1.270, year: 2019
  Method of publishing: Limited access
  https://doi.org/10.1016/j.nimb.2019.09.034
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303805
   
   
 10. 10.
  0507506 - ÚACH 2020 RIV PT eng C - Conference Paper (international conference)
  Vejmelková, E. - Keppert, M. - Bezdička, Petr - Černý, R.
  Application of zeolite in concrete mixtures for radionuclide barriers.
  IRF 2018: Proceedings of the 6th International Conference on INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE. Porto: INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, 2018 - (Gomes, J.; Meguid, S.), 2018, s. 97-100. ISBN 978-989-20-8313-1.
  [International Conference on INTEGRITY-RELIABILITY-FAILURE (IRF) /6./. Lisbon (PT), 22.07.2018-26.07.2018]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-11635S
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : natural zeolite * radionuclides * basic physical properties * mechanical properties * water absorption
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  https://paginas.fe.up.pt/~irf/Proceedings_IRF2018/data/papers/Book_Full_Papers.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298755