Search results

 1. 1.
  0574070 - ÚCHP 2024 RIV DE eng J - Journal Article
  Sobol, L. - Dyjakon, A. - Soukup, Karel
  Dioxins and furans in biochars, hydrochars and torrefcates produced by thermochemical conversion of biomass: a review.
  Environmental Chemistry Letters. Roč. 21, č. 4 (2023), s. 2225-2249. ISSN 1610-3653. E-ISSN 1610-3661
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrothermal carbonization * torrefaction * pyrolysis
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 15.700, year: 2022
  Method of publishing: Open access
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10311-023-01600-7
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0344439

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  s10311-023-01600-7.pdf01.2 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0573297 - ÚFP 2024 RIV GB eng J - Journal Article
  Vuppaladadiyam, A. - Varsha Vuppaladadiyam, S. S. - Sikarwar, Vineet Singh - Ahmad, E. - Pant, K. K. - Murugavel, S. - Pandey, A. - Bhattacharya, S. - Sarmah, A. - Leu, S. Y.
  A critical review on biomass pyrolysis: Reaction mechanisms, process modeling and potential challenges.
  Journal of the Energy Institute. Roč. 108, June (2023), č. článku 101236. ISSN 1743-9671. E-ISSN 1746-0220
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/27
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:61389021
  Keywords : Aerosol and tar formation * Aquatic biomass * Lignocellulosic biomass * Mechanisms * Modeling * Pyrolysis
  OECD category: Energy and fuels
  Impact factor: 5.700, year: 2022
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S174396712300065X?via%3Dihub
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343761

             
   
   
 3. 3.
  0572014 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Komárek, M. - Vítková, M. - Cajthaml, Tomáš - Čechmánková, J. - Vácha, R.
  Ověřená technologie pro odstraňování organických polutantů z čistírenských kalů procesem pyrolýzy.
  [Proven technology for the removal of organic pollutants from sewage sludge by pyrolysis.]
  Internal code: odstraňování organických polutantů pyrolýzou ; 2023
  Technical parameters: Ověřená technologie spočívá ve využití procesu pyrolýzy probíhající při teplotách 500–650 °C v prostředí omezeném na volný kyslík, s následným spálením primárního pyrolýzního plynu za teploty až 1100 °C. Ověření proběhlo s reálným čistírenským kalem přirozeně kontaminovaným organickými polutanty. Technické parametry jsou detailně specifikovány v protokolu o ověřené technologii.
  Economic parameters: Oproti jiným způsobům nakládání s čistírenskými kaly (přímá aplikace na půdy, kompostování) dochází ke značnému zmenšení objemu a hmoty tohoto odpadu, jeho úplné hygienizaci a stabilizaci, tudíž lze snížit náklady na odstraňování tohoto odpadu (čistírenského kalu). Ekonomiku procesu lze dále vylepšit vyjmutím produkovaného biouhlu vyrobeného z čistírenského kalu z katalogu odpadů a jeho certifikací na pomocnou půdní látku. Vzniklý produkt – biouhel, je potenciálně pak dále obchodovatelnou komoditou.
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Keywords : pyrolysis * sewage sludge * endocrine disruptors * POPs * pharmaceuticals
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342851

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Pyrolýza ČK_Technická část Ověřená technologie 4.0.pdf6426.9 KBAuthor´s preprintopen-access
  Pyrolýza ČK_Formulář Oveřená technologie 4.0.pdf5262.7 KBAuthor´s preprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0570712 - ÚCHP 2024 RIV JP eng C - Conference Paper (international conference)
  Hušek, Matěj - Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael
  Pyrolysis of sewage sludge as an alternative to incineration.
  Abstract book. 2023, s. 215-216.
  [The 3R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste Management /9./ - online. Kyoto (JP), 13.03.2023-18.03.2023]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * pyrolysis * organic pollutants
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342036

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  3RINCs 2023_Abstract Book_v.1.0.pdf333.6 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0570250 - ÚCHP 2024 RIV CH eng J - Journal Article
  Staf, M. - Šrámek, V. - Pohořelý, Michael
  The Preparation of a Carbonaceous Adsorbent via Batch Pyrolysis of Waste Hemp Shives.
  Energies. Roč. 16, č. 3 (2023), č. článku 1202. E-ISSN 1996-1073
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hemp shives * retort * pyrolysis
  OECD category: Energy and fuels
  Impact factor: 3.200, year: 2022
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/1996-1073/16/3/1202
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341619

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  energies-16-01202.pdf06.8 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0569482 - ÚFP 2023 RIV NL eng J - Journal Article
  Sikarwar, Vineet Singh - Mašláni, Alan - Hlína, Michal - Fathi, Jafar - Mates, Tomáš - Pohořelý, M. - Meers, E. - Šyc, Michal - Jeremiáš, Michal
  Thermal plasma assisted pyrolysis and gasification of RDF by utilizing sequestered CO2 as gasifying agent.
  Journal of CO2 Utilization. Roč. 66, December (2022), č. článku 102275. ISSN 2212-9820. E-ISSN 2212-9839
  R&D Projects: GA TA ČR TN01000038; GA TA ČR(CZ) TK02030155; GA TA ČR(CZ) TK03020027; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008382
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/27
  Program: StrategieAV
  Research Infrastructure: CzechNanoLab - 90110
  Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68378271 ; RVO:67985858
  Keywords : Carbon dioxide utilization * Gasification * Pyrolysis * rdf * Syngas * Thermal plasma
  OECD category: Energy and fuels; Fluids and plasma physics (including surface physics) (FZU-D); Energy and fuels (UCHP-M)
  Impact factor: 7.700, year: 2022
  Method of publishing: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212982022003948?via%3Dihub
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340820

             
   
   
 7. 7.
  0567992 - ÚFCH JH 2024 RIV NL eng J - Journal Article
  Imrich, T. - Krýsová, Hana - Neumann-Spallart, M. - Krýsa, J.
  Pseudobrookite (Fe2TiO5) films: Synthesis, properties and photoelectrochemical characterization.
  Catalysis Today. 413-415, MAR 2023 (2023), č. článku 113982. ISSN 0920-5861. E-ISSN 1873-4308
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA20-11635S; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001821
  Grant - others:GA MŠk(CZ) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821
  Research Infrastructure: NanoEnviCz II - 90124
  Institutional support: RVO:61388955
  Keywords : pseudobrookite * spray pyrolysis * photoelectrochemistry
  OECD category: Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
  Impact factor: 5.300, year: 2022
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339312

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0567992.pdf0707.2 KBPublisher’s postprintrequire
  0567992preprint.pdf0700.2 KBAuthor´s preprintrequire
   
   
 8. 8.
  0566714 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Moško, Jaroslav - Beňo, Z. - Hušek, Matěj - Komárek, M. - Vítková, M. - Pohořelý, Michael
  Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů.
  [Comparison of properties of biochars based on different types of sewage sludge.]
  2022. In: Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 120-124. ISBN 978-80-214-6129-1.
  [Energie z biomasy XXII. Ledice (CZ), 06.09.2022-08.09.2022]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * pyrolysis * sludge-char
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338016

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22023011810280.pdf83 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0565651 - ÚCHP 2023 eng A - Abstract
  Moško, Jaroslav
  Sewage sludge pyrolysis and sludge-char.
  [Green Carbon Webinar online, 15.12.2022]
  Method of presentation: Přednáška
  Event organizer: UK Biochar Research Centre, University of Edinburgh and ENCHAR, Switzerland
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * biochar * pyrolysis * organic pollutants
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337165

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Presentation Green Carbon Webinar_Moško.pdf1829.9 KBAuthor’s postprintopen-access
   
   
 10. 10.
  0564422 - ÚACH 2023 RIV NL eng J - Journal Article
  Komárková, Bára - Mattonai, M. - Degano, I. - Slovák, V.
  Pyrolysis mechanism of aliphatic amines bound to titania nanoparticles after H2O2 oxidation.
  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Roč. 168, NOV (2022), č. článku 105761. ISSN 0165-2370. E-ISSN 1873-250X
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2018124
  Grant - others:AV ČR(XE) JFS19ST-076
  Program: SEA-Europe JFS
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : Aliphatic amines * Analytical pyrolysis * Catalytic oxidation * Multi-shot pyrolysis * Peroxotitanates * TiO nanoparticles 2
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Impact factor: 6.000, year: 2022
  Method of publishing: Limited access
  https://doi.org/10.1016/j.jaap.2022.105761
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336093

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.