Search results

 1. 1.
  0555275 - ÚSP 2022 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Štefko, Martin
  Omezení svobody projevu plynoucí z pracovního a služebního práva.
  [Constrains of Freedom to Speech Stemming From Civil Service and Labour Law.]
  Svoboda projevu? Současné otázky nad jejím omezováním. Brno: Doplněk, 2021 - (Kober, J.), s. 319-331. ISBN 978-80-7239-345-9
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : freedom to speech * privacy * monitoring * labour law
  OECD category: Law
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329798
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Stefko Martin_Omezení svobody projevu plynoucí z pracovniho a sluzebniho prava.pdf02.3 MBPublisher’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0552491 - ÚSP 2022 RIV CZ eng A - Abstract
  Krausová, Alžběta - Konopík, M. - Pražák, O. - Sido, J. - Žolnerčíková, Veronika - Moravec, V. - Volek, J.
  Socially Responsible Virtual Assistant for Privacy Protection: Implementing Trustworthy.
  2021.
  [8th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2021). 21.06.2021-21.06.2021, online]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TL03000152
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : socially responsible AI * trustworthy AI * accountability * responsibility * transparency * explainability * privacy * right to informational self-determination
  OECD category: Law
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0327603
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  xaila2021icail_paper_7.pdf3218.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0540980 - ÚSP 2021 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Güttler, Vojen - Krausová, Alžběta
  Vliv využívání umělé inteligence na základní právo na ochranu soukromí (právo na informační sebeurčení).
  [The Impact of Use of Artificial Intelligence on the Fundamental Human Right to Privacy (Right to Informational Self-Determination).]
  Právo, obchod, ekonomika. Košice: UPJŠ, 2020 - (Suchoža, J.; Husár, J.; Hučková, R.), s. 94-107. ISBN 978-80-8152-930-6.
  [Právo, obchod, ekonomika. Bratislava (SK), 04.11.2020-06.11.2020]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TL03000152
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : artificial intelligence * autonomous systems * right to privacy * personal autonomy * right to informational self-determination
  OECD category: Law
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318564
   
   
 4. 4.
  0540201 - NHU-C 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Jann, Ole - Schottmüller, C.
  An informational theory of privacy.
  Economic Journal. Roč. 130, č. 625 (2020), s. 93-124. ISSN 0013-0133. E-ISSN 1468-0297
  Institutional support: Progres-Q24
  Keywords : price discrimination * privacy * uniform pricing
  OECD category: Economic Theory
  Impact factor: 3.178, year: 2020
  Method of publishing: Limited access
  https://doi.org/10.1093/ej/uez045
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317843
   
   
 5. 5.
  0525408 - ÚSP 2021 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Matejka, Ján - Krausová, Alžběta
  Právo a umělá inteligence - nová výzva právní regulaci nebo science fiction?
  [Law and Artificial Intelligence – New Challenge to Legal Regulation or a Science Fiction?]
  Právo a umělá inteligence. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 - (Štědroň, B.), s. 23-56. ISBN 978-80-7380-803-7
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : artificial intelligence * autonomous systems * law * liability * liability * privacy * personality rights * dignity
  OECD category: Law
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309553
   
   
 6. 6.
  0524799 - ÚSP 2021 RIV CZ eng J - Journal Article
  Krausová, Alžběta - Matejka, Ján
  Autonomous Vehicles and in-vehicle data in the context of motor insurance
  .
  The Lawyer Quarterly. Roč. 10, č. 2 (2020), s. 153-169. ISSN 1805-8396. E-ISSN 1805-840X
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : autonomous vehicle * artificial intelligence * data * driverless car * European Union * in-vehicle data * liability * motor insurance * non-personal data * privacy * personal data * self-driving car
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access
  https://tlq.ilaw.cas.cz/index.php/tlq/article/view/403
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309086
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TLQ_2_20_krausova_web.pdf5197.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0524652 - NHÚ 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Jann, Ole - Schottmüller, C.
  An informational theory of privacy.
  Economic Journal. Roč. 130, č. 625 (2020), s. 93-124. ISSN 0013-0133. E-ISSN 1468-0297
  Institutional support: RVO:67985998
  Keywords : price discrimination * privacy * uniform pricing
  OECD category: Economic Theory
  Impact factor: 3.178, year: 2020
  Method of publishing: Limited access
  https://doi.org/10.1093/ej/uez045
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308991
   
   
 8. 8.
  0524025 - ÚSP 2021 RIV CZ eng B - Monography
  Matejka, Ján - Krausová, Alžběta - Güttler, Vojen
  Biometric Data and Its Specific Legal Protection.
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 192 s. ISBN 978-80-87439-43-2
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : biometrics * biometric data * data protection * personal data * privacy * law
  OECD category: Law
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308340
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Biometric_data_klik.pdf32.4 MBPublisher’s postprintrequire
   
   
 9. 9.
  0524024 - ÚSP 2021 RIV CZ cze B - Monography
  Fialová, Eva - Matejka, Ján - Güttler, Vojen
  Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod.
  [Profiling and automated decision-making (not only) in the light of human rights and fundamental freedoms.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 78 s. ISBN 978-80-87439-42-5
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-26910S
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : automated decision-making * algorithms * big data * discrimination * fair trial * human rights * privacy * profiling
  OECD category: Law
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/books/Profilovani.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308338
   
   
 10. 10.
  0522554 - ÚSP 2020 cze A - Abstract
  Fialová, Eva
  Zpracovávání osobních údajů při provozu autonomních vozidel.
  [Processing of personal data when operating autonomous vehicles.]
  Brno, 2019
  Keywords : autonomous vehicles * personal data * privacy * security
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307026