Search results

 1. 1.
  0546429 - ARÚ 2022 RIV GB eng M - Monography Chapter
  Frolík, Jan
  The pheasantry of Prague Castle in the 17th and 18th centuries.
  Europa Postmediaevalis 2020. Post-medieval pottery in the spare time. Oxford: Archaeopress Publishing, 2021 - (Blažková, G.; Matějková, K.), s. 223-238. ISBN 978-1-78969-917-3
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Prague Castle * pottery * stove tiles * wire mesh/barbed wire * partridge
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Archaeology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322968
   
 2. 2.
  0543151 - ÚJF 2022 RIV GB eng J - Journal Article
  Brychová, Veronika - Roffet-Salque, M. - Pavlů, Ivan - Kyselka, J. - Kyjaková, Pavlína - Filip, V. - Světlík, Ivo - Evershed, R. P.
  Animal exploitation and pottery use during the early LBK phases of the Neolithic site of Bylany (Czech Republic) tracked through lipid residue analysis.
  Quaternary International. Roč. 574, FEB (2021), s. 91-101. ISSN 1040-6182. E-ISSN 1873-4553
  R&D Projects: GA MŠk EF16_019/0000728
  Institutional support: RVO:67985912 ; RVO:61388963 ; RVO:61389005
  Keywords : Early Neolothic Europe * Linearbandkeramik pottery culture * lipids * organic residue analysis * pottery function * stable carbon isotopes
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders; AC - Archeology, Anthropology, Ethnology (ARU-G); CB - Analytical Chemistry, Separation (UOCHB-X)
  OBOR OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect); Archaeology (ARU-G); Analytical chemistry (UOCHB-X)
  Impact factor: 2.130, year: 2020
  https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.10.045
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320432
   
 3. 3.
  0538872 - ARÚ 2021 RIV DE eng J - Journal Article
  Regenye, J. - Bánffy, E. - Demján, Peter - Ebert, J. - Osztás, A. - Ramsey, C. B. - Dunbar, E. - Friedrich, R. - Bayliss, A. - Beavan, N. - Gaydarska, B. - Whittle, A.
  Narratives for Lengyel funerary practice.
  Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. Roč. 97, č. 2016 (2020), s. 5-80. ISSN 0341-9312
  R&D Projects: GA MŠk EF16_019/0000728
  Keywords : Neolithic * Lengyel culture * funerary practice * funerary pottery chronology * correspondence analysis * seriation * Bayesian chronological modelling * radiocarbon dating * István Zalai-Gaál
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Archaeology
  http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-berrgk-766309
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316681

  Research data: heiDATA
   
 4. 4.
  0538765 - ARÚ 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Blažková, Gabriela - Svobodová, Ljuba
  Poznávání vývoje restaurátorských technik keramiky na základě studia nálezových deníků z výzkumů na Pražském hradě.
  [The development of pottery restoration techniques based on the diaries of finds from excavations at Prague Castle.]
  Archaeologia historica. Roč. 45, č. 2 (2020), s. 889-905. ISSN 0231-5823.
  [Archaeologia historica 51. 100 let české a slovenské archeologie středověku. Křivoklát, 23.09.2019-26.09.2019]
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG18P02OVV028
  Keywords : pottery * restoration * conservation * adhesives
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Archaeology
  http://hdl.handle.net/11222.digilib/143433
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316583
   
 5. 5.
  0538542 - ARÚB 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Vích, D. - Jílek, J. - Volf, J. - Šída, Petr - Holub, M. - Novák, J. - Biborski, M. J. - Biborski, M. R. - Horník, P. - Militký, J.
  Sídliště z doby římské v Cerekvici nad Loučnou.
  [A Roman period settlement at Cerekvice nad Loučnou.]
  Archeologie východních Čech. Roč. 2019, č. 18 (2019), s. 75-204. ISSN 1805-4676
  Institutional support: RVO:68081758
  Keywords : Roman period * settlement * roman imports * pottery * eastern Bohemia
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Archaeology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316331
   
 6. 6.
  0538138 - ARÚ 2021 RIV CZ ger J - Journal Article
  Langová, Michaela
  Die nachklassische Phase der Aunjetitzer Kultur in Brandýs nad Labem. Ein Beitrag zur Siedlungskeramik der Aunjetitzer Kultur in Böhmen.
  [The post-classic phase of the Únětice culture in Brandýs nad Labem. A contribution to the settlement pottery of the Únětice culture in Bohemia.]
  Studia Hercynia. Roč. 23, č. 2 (2019), s. 73-96. ISSN 1212-5865. E-ISSN 2336-8144.
  [Reinecke's heritage. Terminology, chronology and identity in Central Europe, 2300–1600 BC. Křtiny, 12.06.2017-16.06.2017]
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Early Bronze Age * Únětice culture * settlement enclosure * pottery typology * chronology
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Archaeology
  http://hdl.handle.net/20.500.11956/123049
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316010
   
 7. 7.
  0536086 - ARÚ 2021 CZ cze R - Book Review
  Řídký, Jaroslav
  Early Neolithic Settlement Brunn am Gebirge, Wolfholz, Site 2 in Lower Austria and the Origin of the Western Linear Pottery Culture (LPC) [Recenze].
  [Early Neolithic Settlement Brunn am Gebirge, Wolfholz, Site 2 in Lower Austria and the Origin of the Western Linear Pottery Culture (LPC) [Review].]
  [STADLER, P.; KOTOVA, N.: Early Neolithic Settlement Brunn am Gebirge, Wolfholz, Site 2 in Lower Austria and the Origin of the Western Linear Pottery Culture (LPC). Langenweissbach, 2019. 1082 s.]. Památky archeologické. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Roč. 111 (2020), s. 273-275. ISSN 0031-0506
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Neolithic * Linear Pottery culture * Brunn am Gebirge * macrolithic
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Archaeology
  https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2019/11/PA_2020_06.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313938
   
 8. 8.
  0534927 - ARÚ 2021 RIV DE eng M - Monography Chapter
  Profantová, Naďa - Profant, Martin
  Ethnicity and the Culture with ceramics of the Prague type (Prague-Korchak).
  New perspectives on the early Slavs and the rise of Slavic. Contact and migrations. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2020 - (Klír, T.; Boček, V.; Jansens, N.), s. 301-340. Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft, 6. ISBN 978-3-8253-4707-9
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-00477S
  Institutional support: RVO:67985912 ; RVO:67985955
  Keywords : ethnicity * Slavs * expansion * Prague-type pottery culture * Migration Period * Early Middle Ages * central and eastern Europe * south-eastern Europe
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology; AB - History (FLU-F)
  OBOR OECD: Archaeology; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313063
   
 9. 9.
  0533065 - ARÚ 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Beránek, M. - Hasil, Jan
  Nástin vývoje keramiky v horním Poohří 7. až 12. století.
  [An introduction into a development of pottery in the 7th to 12th century in the Region of Upper Eger River.]
  Archeologie západních Čech. Roč. 10, 1-2 (2019), s. 51-67. ISSN 1804-2953
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : pottery * Early Middle Ages * Region of Upper Eger
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Archaeology
  https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001835335&local_base=ANL
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311601
   
 10. 10.
  0533058 - ARÚ 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Garcea, E. - D'Ercole, G. - Sterba, J. H. - Dunne, J. - Manning, K. - Gillard, T. - Evershed, R. P. - Varadzin, Ladislav - Varadzinová, L.
  Technological variability in foragers’ pottery productions at the early-mid Holocene site of Sphinx, western part of Jebel Sabaloka, Sudan.
  Quaternary International. Roč. 555, 30 July (2020), s. 110-125. ISSN 1040-6182. E-ISSN 1873-4553
  Grant - others:GA ČR(CZ) GA17-03207S
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : pottery production * technological variability * Jebel Sabaloka * Sudan * Early Khartoum culture * Mesolithic
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Archaeology
  Impact factor: 2.130, year: 2020
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618220300215?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311575