Search results

 1. 1.
  0558247 - ÚCHP 2023 SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Bílková, T. - Pacultová, K. - Karásková, K. - Fridrichová, D. - Jirátová, Květa - Koštejn, Martin - Słowik, G. - Obalová, L.
  Surface versus bulk potassium promotion of Co4MnAlOx in direct NO decomposition.
  Proceedings 48th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2022 and Membrane Conference PERMEA 2022. Bratislava: Faculty of Chemical and Food Technology STU, 2022 - (Mihaľ, M.), s. 1. ISBN 978-80-8208-070-7.
  [International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering SSCHE 2022 and Membrane Conference PERMEA 2022 /48./. Tatranské Matliare (SK), 23.05.2022-26.05.2022]
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : potassium promoter * Co-Mn-Al mixed oxide * NO decomposition
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331973

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  469.pdf1452.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0511878 - ÚCHP 2020 RIV CH eng J - Journal Article
  Pacultová, K. - Bílková, T. - Klegová, A. - Karásková, K. - Fridrichová, D. - Jirátová, Květa - Kiška, T. - Balabánová, Jana - Koštejn, Martin - Kotarba, A. - Kaspera, W. - Stelmachowski, P. - Słowik, G. - Obalová, L.
  Co-Mn-Al Mixed Oxides Promoted by K for Direct NO Decomposition: Effect of Preparation Parameters.
  Catalysts. Roč. 9, č. 7 (2019), č. článku 593. E-ISSN 2073-4344
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-19519S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitric oxide * catalytic decomposition * potassium promoter
  OECD category: Chemical process engineering
  Impact factor: 3.520, year: 2019
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/2073-4344/9/7/593
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302122

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0511878.pdf04.8 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0456088 - ÚCHP 2016 RIV NL eng J - Journal Article
  Klyushina, A. - Pacultová, K. - Krejčová, S. - Slowik, G. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Ryczkowski, J. - Obalová, L.
  Advantages of Stainless Steel Sieves as Support for Catalytic N2O Decomposition over K-doped Co3O4.
  Catalysis Today. Roč. 257, Part 1 (2015), s. 2-10. ISSN 0920-5861. E-ISSN 1873-4308.
  [AWPAC2014 - International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis. Krakow, 01.09.2014-05.09.2014]
  R&D Projects: GA ČR GA14-13750S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : N2O catalytic decomposition * Co3O4 * stainless steel support * potassium promoter * TiO2 support
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 4.312, year: 2015
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0256662

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0456088.pdf06.5 MBAuthor’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0426014 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kovanda, F. - Obalová, L. - Jirátová, Květa - Karásková, K.
  Katalyzátor pro odstranování N2O s obsahem Co, Mn a Al modifikovaný draslíkem.
  [Co- Mn- Al catalyst modified with potassium for N2O removal.]
  Internal code: výsledek 1 ; 2013
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vodrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i. - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Economic parameters: Cena katalyzátoru 210 000 Kč (včetně DPH)/ 100 kg. Katalyzátor je schopen pracovat nepřetržitě celý rok popř. déle. Použitím tohoto katalyzátoru dochází k úsporám na potřebné náplni katalyzátoru, k úsporám na energii, dochází ke zlepšení životního prostředí a k plnění mezistátních dohod o omezení emisí skleníkových plynů.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : mixed oxide catalysts * layered double hydroxides * nitrous oxide * catalytic decomposition * potassium promoter
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231785

             
   
   
 5. 5.
  0327239 - ÚCHP 2010 RIV NL eng J - Journal Article
  Obalová, L. - Karásková, K. - Jirátová, Květa - Kovanda, F.
  Effect of Potassium in Calcined Co-Mn-Al Layered Double Hydroxide on the Catalytic Decomposition of N2O.
  [Vliv draslíku v kalcinovaném Co-Mn-Al LDH na katalytický rozklad N2O.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 90, 1-2 (2009), s. 132-140. ISSN 0926-3373. E-ISSN 1873-3883
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * potassium promoter
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Impact factor: 5.252, year: 2009
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174099

             
   
   
 6. 6.
  0327237 - ÚCHP 2010 RIV NL eng J - Journal Article
  Jirátová, Květa - Gaálová, Jana - Klempa, Jan - Grygar, Tomáš - Bastl, Zdeněk - Kovanda, F.
  Modification of Co-Mn-Al Mixed Oxide with Potassium and Its Effect on Deep Oxidation of VOC.
  [Modifikace směsných oxidů Co-Mn-Al draslíkem a jeho vliv na úplnou oxidaci VOC.]
  Applied Catalysis A - General. Roč. 361, 1-2 (2009), s. 106-116. ISSN 0926-860X. E-ISSN 1873-3875
  R&D Projects: GA ČR GA104/07/1400
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z40400503
  Keywords : mixed oxide catalysts * VOC total oxidation * potassium promoter
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Impact factor: 3.564, year: 2009
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0005367

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.