Search results

 1. 1.
  0565879 - ÚMCH 2024 RIV GB eng J - Journal Article
  Ujčić, A. - Sobótka, M. - Šlouf, Miroslav - Rózański, A. - Szustakiewicz, K.
  Structure-property relationships in PCL porous scaffolds obtained by means of the TIPS and TIPS-PL methods.
  Polymer Testing. Roč. 118, 15 January (2023), č. článku 107906. ISSN 0142-9418. E-ISSN 1873-2348
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : polycaprolactone * scaffolds * porosity
  OECD category: Polymer science
  Impact factor: 4.931, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941822004275?via%3Dihub
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337458

             
   
   
 2. 2.
  0564954 - ÚEB 2023 RIV NL eng J - Journal Article
  Šimonová, Z. - Porubová, L. - Verner, A. - Gabor, R. - Vilamová, Z. - Dobročka, E. - Cieslar, M. - Krbečková, Veronika - Dědková, K. P. - Svoboda, L. - Bednář, J. - Dvorský, R. - Seidlerová, J.
  Simple Fabrication of Polycaprolactone-co-lactide Membrane with Silver Nanowires: Synthesis, Characterization and Cytotoxicity Studies.
  Fibers and Polymers. Roč. 23, č. 11 (2022), s. 2983-2993. ISSN 1229-9197. E-ISSN 1875-0052
  Institutional support: RVO:61389030
  Keywords : Cytotoxicity * Electrospinning * Polycaprolactone * Polylactide * Silver nanowires
  OECD category: Polymer science
  Impact factor: 2.347, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://doi.org/10.1007/s12221-022-4994-2
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336531

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2022_Simonova_FIBERS AND POLYMERS_2983.pdf22.9 MBOtheropen-access
   
   
 3. 3.
  0560417 - ÚEM 2023 RIV CH eng J - Journal Article
  Canciani, E. - Gagliano, N. - Paino, F. - Amler, Evžen - Divín, Radek - Denti, L. - Henin, D. - Fiorati, A. - Dellavia, C.
  Polyblend Nanofibers to Regenerate Gingival Tissue: A Preliminary In Vitro Study.
  Frontiers in Materials. Roč. 8, jun. (2021), č. článku 670010. ISSN 2296-8016. E-ISSN 2296-8016
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : polycaprolactone * hyaluronic acid * vitamin E * nanofibers * oral soft * tissues regeneration * gingival fibroblasts * collagen turnover
  OECD category: Neurosciences (including psychophysiology
  Impact factor: 3.985, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2021.670010/full
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333334

             
   
   
 4. 4.
  0560184 - ÚEM 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Filová, Eva - Šebová, Eva - Hlinková, Jana - Blahnová, Veronika - Braťka, P. - Trč, T. … Total 8 authors
  Kryt rány s antibakteriální a antioxidační funkcí I.
  [Wound dressing with antibacterial and antioxidant effect.]
  Internal code: FV30086-FV01 ; 2021
  Technical parameters: Funkční vrstva je tvořena částicemi na lipidické bázi (tetradekanol), které tvoří drug delivery systém s prodlouženým uvolněním. Jako účinná látka s antimikrobiálním účinkem je použit gentamycin, což je léčivo resp. antibiotikum ze skupiny aminoglykosidů. Působí proti řadě grampozitivních bakterií a je obzvlášť účinné proti infekcím vyvolaným bakteriemi gramnegativními. Doplňkový účinek zajišťuje vybraný antioxidant. U funkčního vzorku jsou prokázány zásadní funkční parametry (kinetika uvolnění), je prokázán pozitivní vliv na hojení pomocí in vitro i in vivo testů a dále jsou prokázány zásadní aspekty biologické bezpečnost v rámci předklinického testování v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 10993-1 pro zdravotnické prostředky.
  Economic parameters: Výsledek je využíván a rozvíjen příjemcem projektu Grade Medical s.r.o. (IČ 64577732) a spolupříjemci, kterými byli Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (IČ 216208) a Ústav experimentální medicíny v. v. i. (IČ 68378041). Náklady nižší nebo rovné 5 mil. Kč..
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40187
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : wound dressing * drug delivery * wound healing * tetradecanol * personalised care * solid lipid particles * polycaprolactone * chronic
  OECD category: Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333214

             
   
   
 5. 5.
  0560180 - ÚEM 2022 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Filová, Eva - Šebová, Eva - Hlinková, Jana - Blahnová, Veronika - Braťka, P. - Trč, T. … Total 8 authors
  Kryt rány s antibakteriální a antioxidační funkcí II.
  [Wound dressing with antibacterial and antioxidant effect II.]
  Internal code: FV30086-FV02 ; 2021
  Technical parameters: Funkční vrstva je tvořena částicemi na lipidické bázi (tetradekanol), které tvoří drug delivery systém s prodlouženým uvolněním. Jako účinná látka s antioxidačním účinkem je použit tokoferol, resp. jeho zvolený izomer s biologickou aktivitou (též vitamin E). Patří mezi vitamíny rozpustné v tucích a v organismu slouží jako důležitý antioxidant, chrání buněčné membrány před poškozením volnými radikály. Doplňkový účinek zajišťuje vybrané antibiotikum. U funkčního vzorku jsou prokázány zásadní funkční parametry (kinetika uvolnění), pozitivní vliv na hojení pomocí in vitro i in vivo testů a dále zásadní aspekty biologické bezpečnost v rámci předklinického testování v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 10993-1 pro zdravotnické prostředky.
  Economic parameters: Výsledek je využíván a rozvíjen příjemcem projektu Grade Medical s.r.o. (IČ 64577732) a spolupříjemci, kterými byli Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta (IČ 216208) a Ústav experimentální medicíny v. v. i. (IČ 68378041). Náklady nižší nebo rovné 5 mil. Kč..
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40187
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : wound dressing * drug delivery * antibiotics * wound healing * tetradecanol * personalised care * solid lipid particles * polycaprolactone;chronic wound * tokoferol;antioxidant
  OECD category: Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333215

             
   
   
 6. 6.
  0553277 - ÚEM 2022 RIV CH eng J - Journal Article
  Nirwan, V.P. - Filová, Eva - Al-Kattan, A. - Kabashin, A.V. - Fahmi, A.
  Smart Electrospun Hybrid Nanofibers Functionalized with Ligand-Free Titanium Nitride (TiN) Nanoparticles for Tissue Engineering.
  Nanomaterials. Roč. 11, č. 2 (2021), č. článku 519. E-ISSN 2079-4991
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1508
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : electrospinning * pulsed laser ablation in liquids * nanofibers * polycaprolactone (PCL) * TiN nanoparticles * theranostics * biocompatibility * scaffold for tissue engineering
  OECD category: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  Impact factor: 5.719, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/2079-4991/11/2/519
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328260

             
   
   
 7. 7.
  0549464 - BC 2022 RIV CH eng J - Journal Article
  Khunová, V. - Pavliňák, D. - Šafařík, Ivo - Škrátek, M. - Ondreáš, F.
  Multifunctional electrospun nanofibers based on biopolymer blends and magnetic tubular halloysite for medical applications.
  Polymers. Roč. 13, č. 22 (2021), č. článku 3870. E-ISSN 2073-4360
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : magnetic * halloysite * nanotubes * nanofibers * biopolymer * polycaprolactone * gelatine * electrospinning
  OECD category: Materials engineering
  Impact factor: 4.967, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/2073-4360/13/22/3870
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325544

             
   
   
 8. 8.
  0542836 - ÚMCH 2022 RIV GB eng J - Journal Article
  Bujok, Sonia - Peter, Jakub - Halecký, M. - Ecorchard, Petra - Machálková, Aneta - Santos Medeiros, Gabriela - Hodan, Jiří - Pavlova, Ewa - Beneš, Hynek
  Sustainable microwave synthesis of biodegradable active packaging films based on polycaprolactone and layered ZnO nanoparticles.
  Polymer Degradation and Stability. Roč. 190, August (2021), č. článku 109625. ISSN 0141-3910. E-ISSN 1873-2321
  Institutional support: RVO:61389013 ; RVO:61388980
  Keywords : biodegradable packaging * polycaprolactone * nanocomposites
  OECD category: Polymer science; Inorganic and nuclear chemistry (UACH-T)
  Impact factor: 5.204, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391021001452?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320420

             
   
   
 9. 9.
  0537933 - FGÚ 2021 RIV CH eng J - Journal Article
  Němčáková, Ivana - Blahová, L. - Ryšánek, P. - Blanquer, Andreu - Bačáková, Lucie - Zajíčková, L.
  Behaviour of Vascular Smooth Muscle Cells on Amine Plasma-Coated Materials with Various Chemical Structures and Morphologies.
  International Journal of Molecular Sciences. Roč. 21, č. 24 (2020), č. článku 9467. E-ISSN 1422-0067
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-12774S; GA MŠk(CZ) LM2018129
  Research Infrastructure: CzechNanoLab - 90110
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : amine plasma polymer * bioactive coating * polycaprolactone nanofibers * substrate morphology * cell adhesion * cell adhesion
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Impact factor: 5.924, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/1422-0067/21/24/9467
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315770

             
   
   
 10. 10.
  0537759 - ÚSMH 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Žaloudková, Margit - Moláček, J. - Vištejnová, L. - Klein, P. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kuželová Košťáková, E. - Jenčová, V. - Lukáš, D. - Havlíčková, K.
  Vstřebatelná kompozitní bandáž na bázi kopolymerní nanovlákenné výztuže a kolagenové matrice.
  [Absorbable composite banding on the basis of copolymeric nanofibrous reinforcement and collagen matrix.]
  Internal code: USMH/2020/220/113 ; 2020
  Technical parameters: hmotnost 0,2 g, kompozit s rozměry 40 x 40 mm
  Economic parameters: cena 80 000 Kč
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NU20-02-00368
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : artery banding * nanofibers * resorbable material * composite * collagen * polycaprolactone * polylactide
  OECD category: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315799