Search results

 1. 1.
  0572962 - OÚ 2024 eng A - Abstract
  Petrů, Tomáš
  Indonesia after Soeharto. 25 years of the country´s path towards democracy – achievements and failures.
  [Asia in the Contemporary World. Challenges and New Visions. Brno, 22.05.2023]
  Method of presentation: Přednáška
  Event organizer: Czech Association of Contemporary Asian Studies (CACAS) + Faculty of Art, Masaryk University
  URL events: https://cacas.cz/cacas-meeting-22-may-2023/ 
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Indonesia * political history * democracy
  OECD category: Political science
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343485

             
   
   
 2. 2.
  0572959 - OÚ 2024 CZ cze N - Newspaper Article
  Petrů, Tomáš
  Čtvrtstoletí indonéské demokracie. Od asijské krize k prvním svobodným volbám.
  [A quarter of a century of Indonesian democracy. From the Asian crisis to the first free elections.]
  New Monsoon. 6. 6. (2023)
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Indonesia * democracy * political history
  OECD category: Political science
  http://www.newmonsoon.eu/#xl_xr_page_ctvrtstoleti%20indoneske
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343480

             
   
   
 3. 3.
  0569693 - SLÚ 2023 RIV CZ slo R - Book Review
  Zelenková, Anna
  [Recenze].
  [[Review].]
  [BOROZAN, Džordže.: Leksikon diplomatije Crne Gore. Podgorica, 2022. 712 s.]. Časopis Matice moravské. Roč. 141, č. 2 (2022), s. 328-333. ISSN 0323-052X
  Grant - others:Agentúra na podporu výskumu a vývoja - APVV(SK) APVV-19-0244
  Institutional support: RVO:68378017
  Keywords : lexicon of Montenegrin Diplomacy * political and cultural formation of Montenegro * political history * Czech-Slovak-Montenegrin relations
  OECD category: Specific literatures
  Method of publishing: Metadata only
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341094

             
   
   
 4. 4.
  0565526 - ÚSD 2023 cze, eng U - Conference, Workshop Arrangement
  Gjuričová, Adéla - Zahradníček, Tomáš
  Devadesátky. Inventura politickohistorického výzkumu.
  [The 1990s. Revisiting its Political History Research.]
  [Praha, 07.04.2022, (W-EUR 22/2)]
  R&D Projects: GA MŠk LTV20005
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : post-socialist transformation * Czech politics in the 1990s * political history
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337056

             
   
   
 5. 5.
  0565192 - ÚSD 2023 CZ cze M - Monography Chapter
  Suk, Jiří - Kaiser, D.
  Dvacáté století si pořád táhneme s sebou jako břemeno.
  Proměny života. Rozhovory 50 osobností. Praha: Echo Media, a.s., 2022, s. 166-177. ISBN 978-80-907406-6-2
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : historiography * contemporary history * political history * social history
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336714

             
   
   
 6. 6.
  0553922 - ÚSD 2022 CZ eng R - Book Review
  Gjuričová, Adéla
  The Many Faces of European Parliamentary Cultures / Revisiting the Latest Research.
  [Das ideale Parlament: Erich Salomon als Fotograf in Belin und den Haag, 1928-1940. Düsseldorf, 2014. 368 s. -- Leopold Braun (1868-1943): Kunst, Politik, Bohème und die Frage. Wozu malt man ein Parlament? Düsseldorf, 2018. 195 s. -- Die ausgehandelten Revolutionen: Politische Kommunikation in Parlament und Öffentlichkeit beim Umbruch zur Demokratie in Spanien und Polen. Düsseldorf, 2021. 419 s. -- The Political Lives of Postwar British MPs: An Oral History of Parliament. London, 2020. 273 s.]. Soudobé dějiny. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Roč. 28, č. 3 (2021), s. 751-759. ISSN 1210-7050
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : political history research * parliamentary history * parliamentary cultures
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Method of publishing: Open access
  https://sd.usd.cas.cz/artkey/sod-202103-0006_the-many-faces-of-european-parliamentary-cultures-revisiting-the-latest-research.php
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328725

             
   
   
 7. 7.
  0553900 - ÚSD 2022 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Mücke, Pavel
  Letem světem v zeleném. Drobná úvaha nad zahraničními cestami a pobyty příslušníků Československé lidové armády v éře studené války.
  [Around the World in a Green Uniform. A Small Essay about Abroad Trips and Stays of Czechoslovak People Army Member during the Cold War Era.]
  Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2021 - (Krátká, L.; Mücke, P.), s. 256-279. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4998-6
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-09594S
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : business trips * political history * Czechoslovakia
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328571

             
   
   
 8. 8.
  0553899 - ÚSD 2022 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Mücke, Pavel
  Mezi zahraničněpolitickou rutinou, legitimizací mocenské pozice a životním stylem. Sonda do zahraničních pracovních cest čs. politických elit v éře studené války.
  [Between Routine in the abroad Affairs, Legitimisation of Power and Life Style. A Research Focus on the Trips of Czechoslovak Political Élites in the Cold War Era.]
  Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2021 - (Krátká, L.; Mücke, P.), s. 280-317. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4998-6
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-09594S
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : business trips * political history * Czechoslovakia
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328566

             
   
   
 9. 9.
  0553896 - ÚSD 2022 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Mücke, Pavel
  Služební cesty do zahraničí ve víru politických dějin. Několik zastavení nad strukturami, procesy a mechanismy cest z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989.
  [The Abroad Trips in the Challenge of Political History. Some Notes about the Structures, Processes and Mechanism of abroad Trips from Czechoslovakia in the Years 1945–1989.]
  Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2021 - (Krátká, L.; Mücke, P.), s. 14-84. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4998-6
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-09594S
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : business trips * political history * Czechoslovakia
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328565

             
   
   
 10. 10.
  0547463 - ÚSD 2022 DE eng R - Book Review
  Vilímek, Tomáš
  [Rezension].
  [Review.]
  [JASKUŁOWSKI, T.: Von einer Freundschaft, die es nicht gab. Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR und das polnische Innenministerium 1974–1990. Göttingen, 2020. 464 s.]. H-Soz-u-Kult. H-Soz-Kult. -, 25.6.2021 (2021), s. 1-6. ISSN 2196-5307
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : international relations * political history and science * justice and police
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Method of publishing: Open access
  https://www.hsozkult.de/review/id/reb-94835?data-target="_blank" title=t-jaskulowski-von-einer-freundschaft-die-es-nicht-gab
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323686

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.