Search results

 1. 1.
  0523104 - ÚČL 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Jaluška, Matouš
  Různí Rolandové. Rukopisné verze středověkých textů a co s nimi?
  [Various Rolands. Medieval manuscripts – and what to do with them?]
  Český jazyk a literatura. Roč. 70, č. 3 (2020), s. 129-134. ISSN 0009-0786
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Song of Roland * teaching * new philology * medieval literature
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307502
   
 2. 2.
  0520275 - FLÚ 2020 CZ cze J - Journal Article
  Kitzler, Petr
  Bibliografie Evy Stehlíkové za léta 2010–2019.
  Listy filologické. Roč. 142, 3/4 (2019), s. 485-495. ISSN 0024-4457
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Eva Stehlíková (1941–2019) * bibliography * Czech classical philology * Czech theatrology
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Specific languages
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306608
   
 3. 3.
  0511186 - ÚSD 2020 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Hermann, Tomáš
  Maximilian Adler.
  [Maximilian Adler.]
  Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945. Vol. 1. Praha: Karolinum, 2019 - (Šimůnek, M.; Kostlán, A.), s. 65-67. ISBN 978-80-246-3614-6
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : history of philology * holocaust * Jewish scholars
  Subject RIV: AB - History
  OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0301520
   
 4. 4.
  0510135 - ÚČL 2020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Jaluška, Matouš
  Ke zdrojům - inspirace „Manifestem”.
  [On the sources - inspired by the Manifesto.]
  Česká literatura. Roč. 67, č. 4 (2019), s. 556-562. ISSN 0009-0468
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-04420S
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : narratology * new philology * religious studies * medieval literature * Czech literary scholarship
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  https://kramerius.lib.cas.cz/periodical/uuid:f9f595d7-4116-11e1-99e8-005056a60003
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300859
   
 5. 5.
  0507801 - FLÚ 2020 CZ eng R - Book Review
  Förster, Josef
  [Review].
  [Minkova, Milena.: Florilegium recentioris Latinitatis. Leuven: Leuven University Press, 2018. (Supplementa Humanistica Lovaniensia, 43), 289 s. ISBN 978-94-6270-125-0.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 142, 1/2 (2019), s. 238-241. ISSN 0024-4457
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Neo-Latin Studies * Latinitas recentior * Neo-Latin Literature * Classical Philology * Anthology
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298774
   
 6. 6.
  0496334 - FLÚ 2019 RIV CZ cze T - Translation
  Kitzler, Petr - Kouba, Pavel
  Friedrich Nietzsche. My filologové [Překlad].
  [Friedrich Nietzsche. We philologists [Translation].]
  [Nietzsche, F. Homer und die klassische Philologie. In: Nietzsche, F. Werke: Kritische Gesamtausgabe. Abt. 2, Bd. 1, Philologische Schriften (1867–1873). Berlin: G. Colli – M. Montinari, 1982, str. 248–269. Nietzsche, F. Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern. In: F. Nietzsche. Sämtliche Werke, Bd. 1, Kritische Studienausgabe. Berlin: G. Colli – M. Montinari, 1988, str. 753–792. F. Nietzsche. Wir Philologen. In: F. Nietzsche. Sämtliche Werke. Bd. 8, Kritische Studienausgabe. Berlin: G. Colli – M. Montinari, 1988, str. 14–127.]. - Praha: OIKOYMENH, 2018. Knihovna novověké tradice a současnosti, 97. ISBN 978-80-7298-351-3. 2. opr. a dopl. vyd.
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Friedrich Nietzsche * classical Antiquity * classical philology
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292623
   
 7. 7.
  0484277 - FLÚ 2018 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Beneš, Jiří
  Philologus – quid sibi vult? Martin Steiner septuagenarius.
  [Philologist - what does it mean? Martin Steiner Septuagenarian.]
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017 - (Řezníková, L.; Urbánek, V.), s. 33-41. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  R&D Projects: GA ČR GB14-37038G
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Martin Steiner * biography * classical philology * Comenius studies
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Specific languages
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280641
   
 8. 8.
  0480930 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze B - Monography
  Černá, Alena M. - Šmahel, František
  Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452.
  [The oldest town book of Tábor, dating to 1432–1452.]
  Praha: FILOSOFIA, 2017. 376 s. Archiv český. ISBN 978-80-7007-497-8
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institutional support: RVO:68378092 ; RVO:67985955
  Keywords : Tábor * medieval towns * Old Czech philology * municipal registers * critical edition
  Subject RIV: AI - Linguistics; AB - History (FLU-F)
  OBOR OECD: Linguistics; History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings) (FLU-F)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278452
   
 9. 9.
  0471832 - SLÚ 2017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Černý, Marcel
  Jan Petr (1931–1989) jako historik lužickosrbské literatury.
  [Jan Petr (1931–1989) as the Sorbian literary historian.]
  Pražské sorabistické studie II. K 360. výročí narození pražského sochaře lužickosrbského původu Matěje Václava Jäckela (1655–1738). Praha: Společnost přátel Lužice, Serbski institut/Sorbisches Institut, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016 - (Černý, M.; Kaleta, P.; Papcunová, E.), s. 143-177. Česko-lužická historie, 6. ISBN 978-80-905626-8-4
  Institutional support: RVO:68378017
  Keywords : Czech-Sorbian cultural relations * Sorbian literary studies * socialistic ideology * the history of philology * Petr, Jan
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269424
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Černý 0471832 Jan Petr.pdf02.3 MBAuthor´s preprintrequire
   
 10. 10.
  0467742 - OÚ 2017 RIV DE eng J - Journal Article
  Weingarten, Oliver
  The Figure of Yan Zhuoju 顏涿聚 in Ancient Chinese Literature.
  Monumenta Serica. Roč. 63, č. 2 (2015), s. 229-261. ISSN 0254-9948
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Confucius * Confucius's Disciples * Yan Zhuoju * Anecdotes * Early Chinese History * Philology * Historiography * Rhetoric
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267351