Search results

 1. 1.
  0540023 - ÚJČ 2021 CZ cze R - Book Review
  Štěpán, Pavel
  Sborník o vlastních a obecných jménech [Recenze].
  [JANOVEC, L.: Propria a apelativa - aktuální otázky. Praha, 2019. 351 s.]. Český jazyk a literatura. Roč. 71, č. 2 (2020), s. 100-102. ISSN 0009-0786
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : linguistics * onomastics * review
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318080
   
 2. 2.
  0537992 - ÚJČ 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Spinková, Stanislava
  Odešla PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
  [Stanislava Kloferová passed away.]
  Acta onomastica. Roč. 61, č. 2 (2020), s. 463-468. ISSN 1211-4413
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : dialectology * Stanislava Kloferová * obinatuary * onomastics
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  http://www.ujc.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ujc/sys/galerie-download/acta-onomastica/OBSAH-2-2020.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315821
   
 3. 3.
  0537918 - ÚJČ 2021 RIV PL cze J - Journal Article
  Spinková, Stanislava
  PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. 3.11.1955-5.07.2020.
  [PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. 3.11.1955-5.07.2020.]
  Gwary dziś. Roč. 12, 24.12.2020 (2020), s. 11-14. ISBN 978-83-7654-182-2. ISSN 1898-9276
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : dialectology * language contacts * Czech Linguistic Atlas * onomastics * obituary * Stanislava Kloferová
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/25873
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315757
   
 4. 4.
  0537916 - ÚJČ 2021 RIV PL cze J - Journal Article
  Čižmárová, Libuše
  Vzájemné působení a prolínání apelativní a propriální slovní zásoby v nářeční rovině češtiny.
  [The Mutual Influence of the Appellative and Proprial Lexis in the Dialects of the Czech Language.]
  Gwary dziś. Roč. 12, 24.12.2020 (2020), s. 213-228. ISBN 978-83-7654-182-2. ISSN 1898-9276
  Research Infrastructure: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : Czech language * dialectology * onomastics * appellatives * place names * minor place names
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/25909
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315753

  Research data: data1
   
 5. 5.
  0536857 - ÚJČ 2021 CZ cze J - Journal Article
  Šipková, Milena
  Stanislava Kloferová (3.11.1953-5.7.2020).
  [Stanislava Kloferová (3.11.1953-5.7.2020).]
  Slavia. Roč. 89, č. 4 (2020), s. 474-479. ISSN 0037-6736
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG20P02OVV029
  Keywords : dialectology * language contacts * Czech Linguistic Atlas * onomastics * Stanislava Kloferová
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  https://facebook.com/slavia.journal
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315735
   
 6. 6.
  0534051 - ÚJČ 2021 CZ cze J - Journal Article
  Dvořáková, Žaneta - Štěpánová, Veronika - Wojnarová, Soňa - Zirhutová, Martina - Čornejová, M. - David, J. - Matúšová, J. - Nováková, M. - Olivová-Nezbedová, L.
  Onomastické zprávy a poznámky (40 příspěvků).
  [Onomastic news and comments.]
  Acta onomastica. Roč. 61, č. 2 (2020), s. 472-506. ISSN 1211-4413
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : onomastics * note * proper names
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=905137
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312283
   
 7. 7.
  0534050 - ÚJČ 2021 CZ cze J - Journal Article
  Dvořáková, Žaneta
  Soudní znalectví v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR v roce 2019.
  [Expert opinions in the Department of Onomastics, Czech Language Institute of the Czech Academy of Sciences in the year 2019.]
  Acta onomastica. Roč. 61, č. 2 (2020), s. 506-510. ISSN 1211-4413
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : onomastics * report * personal names
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=905138
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312282
   
 8. 8.
  0534049 - ÚJČ 2021 CZ cze J - Journal Article
  Štěpán, Pavel
  Janě Matúšové k narozeninám.
  [Anniversary of Jana Matúšová.]
  Acta onomastica. Roč. 61, č. 2 (2020), s. 469-471. ISSN 1211-4413
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : onomastics * Czech onomastician * life anniversary
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=905136
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312508
   
 9. 9.
  0534034 - ÚJČ 2021 CZ cze R - Book Review
  Dvořáková, Žaneta
  [Recenze].
  [Fantová K.: Plzeňský uličník. Plzeň, 2019. 139 s.; Knapíková J. a Kravar Z.: Opavský uličník. Opava, 2017. 283 s.]. Acta onomastica. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Roč. 61, č. 2 (2020), s. 443-447. ISSN 1211-4413
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : onomastics * review * urbanonyms
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=905096
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312260
   
 10. 10.
  0534031 - ÚJČ 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Zirhutová, Martina
  „Mezi chalupama ulička to ouzká“ aneb Apelativum soutka v pomístních jménech v Čechách.
  [The common noun soutka in minor place names in Bohemia.]
  Acta onomastica. Roč. 61, č. 2 (2020), s. 388-402. ISSN 1211-4413
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : onomastics * minor place names in Bohemia * the common noun soutka * narrow roads between houses or gardens * folk etymology
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=905074
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312278