Search results

 1. 1.
  0541206 - ARÚB 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Kmošek, Matěj - Procházka, Rudolf
  Materiálové analýzy neželezných kovů z přelomu středověku a novověku na příkladu nálezů z Brna - Pekařské ulice.
  [Material analyses of non-ferrous metals from the turn of the Late Middle Ages and the Early Modern Period, using the example of finds from Brno - Pekařská Street.]
  Archeologia Technica. Roč. 31, prosinec (2020), s. 28-41. ISSN 1805-7241
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/23
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68081758
  Keywords : non-ferrous metals * brass * tinning * pXRF elemental composition analysis * Late Middle Ages * Early Modern Period * Brno
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Open access
  http://archeologiatechnica.cz/node/358
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318802
   
   
 2. 2.
  0538925 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze O - Others
  Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Samusevich, Oleg - Veselý, Václav
  Technicko-ekonomická studie variantního řešení škvárového hospodářství pro ZEVO o střední a velké kapacitě. Výzkumná zpráva 3/2020.
  [Techno-economical study of bottom ash treatment for low- and medium-sized incineration plants.]
  2020
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000007
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * non-ferrous metals
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316691
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Technicko ekonomická studie.pdf2450.2 KBAuthor´s preprintrequire
   
   
 3. 3.
  0519725 - ARÚ 2020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Zavřel, Jan - Čiháková, J.
  Stříbrná Praha. Výsledky analýz raně středověkých archeometalurgických nálezů z Malé Strany.
  [Silver Prague. The results of analyses of early medieval archaeometallurgical finds from the Lesser Quarter.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 71, č. 3 (2019), s. 475-528. ISSN 0323-1267
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-22207S
  Keywords : non-ferrous metals * silver * metallurgy * early medieval * domestic pottery * potsherds
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Open access
  http://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2010/11/AR_3_2019_TEXT-cover_1-4.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304741
   
   
 4. 4.
  0509265 - ARÚ 2020 RIV DE eng J - Journal Article
  Zavřel, Jan - Čiháková, J. - Ježek, Martin
  Domestic pottery sherds used in non-ferrous metalworking: a study from early medieval Prague.
  Archaeological and Anthropological Sciences. Roč. 11, č. 10 (2019), s. 5339-5358. ISSN 1866-9557. E-ISSN 1866-9565
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-22207S
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : ceramics * sherds * metallurgy * cupellation * non-ferrous metals * Early Middle Ages
  OECD category: Archaeology
  Impact factor: 2.063, year: 2019
  Method of publishing: Limited access
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-019-00865-w
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300010
   
   
 5. 5.
  0505204 - ÚCHP 2020 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Veselý, Václav - Samusevich, Oleg - Hartman, P. - Neubert, M. - Zuda, M. - Baloch, T.
  Zařízení pro separaci neželezných kovů ze sypké směsi.
  [Equipment for Separating non-Ferrous Metals from a Bulk Mixture.]
  2019. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Pražské služby, a.s. - VVV Most spol. s r.o. Date of the utility model acceptance: 20.08.2019. Utility model number: 33130
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10226
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : metal recovery * non-ferrous metals * bottom ash
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033130.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298885
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv033130.pdf4340.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0495774 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Šyc, Michal - Samusevich, Oleg
  Zařízení pro separaci neželezných kovů ze sypké směsi.
  [A Device for the Separation of non-Ferrous Metals from a Bulk Mixture.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 18.09.2018. Utility model number: 32087
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * non-ferrous metals * urban mining
  OECD category: Materials engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032087.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0288694
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv032087.pdf0270 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0448590 - ÚCHP 2016 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šyc, Michal - Kameníková, Petra - Krausová, Aneta - Baloch, T. - Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Punčochář, Miroslav
  Materiálové využití strusky ze spaloven komunálního odpadu.
  [Utilization of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration.]
  Waste Forum. Roč. 2015, č. 2 (2015), s. 75-83. ISSN 1804-0195.
  [ročník česko-slovenského symposia Odpadové fórum 2015 /10./. Hustopeče, 18.03.2015-20.03.2015]
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * non - ferrous metals
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0250530
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22015100213440.pdf12.4 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0432480 - FZÚ 2015 RIV US eng J - Journal Article
  Šittner, Petr - Heller, Luděk - Pilch, Jan - Curfs, C. - Alonso, T. - Favier, D.
  Young´s modulus of austenite and martensite phases in superelastic NiTi wires.
  Journal of Materials Engineering and Performance. Roč. 23, č. 7 (2014), s. 2303-2314. ISSN 1059-9495. E-ISSN 1544-1024.
  [International Conference on Shape Memory and Superelastic Technologies (SMST 2013). Praha, 21.05.2013-24.05.2013]
  R&D Projects: GA ČR GPP108/12/P111; GA ČR GAP107/12/0800; GA ČR GB14-36566G; GA ČR GA14-15264S
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : mechanical * modeling and simulation * non-ferrous metals
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 0.998, year: 2014
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0236820
   
   
 9. 9.
  0386291 - ARÚB 2013 CZ cze M - Monography Chapter
  Jelínková, Dagmar - Šrein, V. - Šťastný, Martin
  Doklady slévačství neželezných kovů v kultuře s keramikou pražského typu na Moravě.
  [of the casting of non-ferrous metals in the Prague-type pottery culture in Moravia.]
  Mezi raným a vrcholným středověkem. Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, 2012 - (Doležel, J.; Wihoda, M.), s. 69-89. ISBN 978-80-86023-76-2
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80010507
  Keywords : type pottery culture * metallurgy of non-ferrous metals * Prague
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0215634
   
   
 10. 10.
  0353260 - ÚPT 2011 ES eng A - Abstract
  Dupák, Jan - Dupák, Libor - Fiala, S.
  Thin film brazing of CVD-diamonds and ceramics for cutting tools.
  Salamanca 2010. Salamanca: University of Salamanca, 2010. s. 53.
  [European Vacuum Conference /11./, Iberian Vacuum Meeting /8./, European Topical Conference on Hard Coatings /6./. 20.09.2010-24.09.2010, Salamanca]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : HSC * CVD-diamonds * non-ferrous metals
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0192553