Search results

 1. 1.
  0456093 - ÚCHP 2016 RIV NL eng J - Journal Article
  Chromčáková, Ž. - Obalová, L. - Kustrowski, P. - Drozdek, M. - Karásková, K. - Jirátová, Květa - Kovanda, F.
  Optimization of Cs Content in Co-Mn-Al Mixed Oxide as Catalyst for N2O Decomposition.
  Research on Chemical Intermediates. Roč. 41, č. 12 (2015), s. 9319-9332. ISSN 0922-6168. E-ISSN 1568-5675.
  [Pannonian Symposium on Catalysis /12./. Třešť, 16.09.2014-20.09.2014]
  R&D Projects: GA ČR GA14-13750S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * mixed oxide catalysts * cesium promoter * layered double hydroxides
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 1.833, year: 2015
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0256665

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0456093.pdf11.1 MBAuthor’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0426025 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Obalová, L. - Šrámek, J. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Chromčáková, Ž.
  Technologické parametry procesu rozkladu N2O na katalyzátoru s obsahem Co, Mn a Al modifikovaného cesiem.
  [Technological parameters of N2O decomposition process over the Co- Mn-Al catalyst modified with cesium.]
  Internal code: výsledek 4 ; 2013
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vondrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v.v - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Economic parameters: Použitím technologie dochází ke zlepšení životního prostředí a k úsporám na poplatcích spojených s překračováním emisních limitů N2O z výroben kyseliny dusičné.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxide catalysts * emission abatement
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231793

             
   
   
 3. 3.
  0426024 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Obalová, L. - Šrámek, J. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Karásková, K.
  Technologické parametry procesu rozkladu N2O na katalyzátoru s obsahem Co, Mn a Al modifikovaného draslíkem.
  [Technological parameters of N2O decomposition process over the Co-Mn- Al catalyst modified with potassium.]
  Internal code: výsledek 3 ; 2013
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vondrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v.v - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Economic parameters: Použitím technologie dochází ke zlepšení životního prostředí a k úsporám na poplatcích spojených s překračováním emisních limitů N2O z výroben kyseliny dusičné.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxide catalysts * emission abatement
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231849

             
   
   
 4. 4.
  0426019 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kovanda, F. - Obalová, L. - Jirátová, Květa - Chromčáková, Ž.
  Katalyzátor pro odstranování N2O s obsahem Co, Mn a Al modifikovaný cesiem.
  [Co- Mn- Al catalyst modified with cesium for N2O removal.]
  Internal code: výsledek 2 ; 2013
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vondrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i. - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014
  Economic parameters: Cena katalyzátoru 364 000 Kč (včetně DPH)/ 100 kg. Katalyzátor je schopen pracovat nepřetržitě celý rok popř. déle. Použitím tohoto katalyzátoru dochází k úsporám na potřebné náplni katalyzátoru, k úsporám na energii, dochází ke zlepšení životníh prostředí a k plnění mezistátních dohod o omezení emisí skleníkových plynů.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : mixed oxide catalysts * layered double hydroxides * nitrous oxide * catalytic decomposition * cesium promoter
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231846

             
   
   
 5. 5.
  0426014 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kovanda, F. - Obalová, L. - Jirátová, Květa - Karásková, K.
  Katalyzátor pro odstranování N2O s obsahem Co, Mn a Al modifikovaný draslíkem.
  [Co- Mn- Al catalyst modified with potassium for N2O removal.]
  Internal code: výsledek 1 ; 2013
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vodrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i. - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Economic parameters: Cena katalyzátoru 210 000 Kč (včetně DPH)/ 100 kg. Katalyzátor je schopen pracovat nepřetržitě celý rok popř. déle. Použitím tohoto katalyzátoru dochází k úsporám na potřebné náplni katalyzátoru, k úsporám na energii, dochází ke zlepšení životního prostředí a k plnění mezistátních dohod o omezení emisí skleníkových plynů.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : mixed oxide catalysts * layered double hydroxides * nitrous oxide * catalytic decomposition * potassium promoter
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231785

             
   
   
 6. 6.
  0395564 - ÚCHP 2014 FR eng C - Conference Paper (international conference)
  Kovanda, F. - Bouša, D. - Jirátová, Květa - Grygar, Tomáš - Obalová, L.
  Preparation and Properties of Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst Deposited on Stainless Steel Sieve.
  POSTER. -: -, 2013, 2-T8-351. ISBN N.
  [European Congress on Catalysis – EuropaCat-XI /11./. Lyon (FR), 01.09.2013-06.09.2013]
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : layered double hydroxides * electrochemical deposition * mixed oxide catalysts * VOC oxidation * N2O decomposition
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0223566

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22013091112320.pdf01.1 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0388745 - ÚCHP 2013 FR eng C - Conference Paper (international conference)
  Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Ludvíková, Jana - Raabová, H.
  Co-Mn-Al Layered Double Hydroxides on Al2O3/Al Foils and Their Use as Precursors of VOC Catalysts.
  List of Posters. -: -, 2012, SP1-T2-P41. ISBN N.
  [International Conference on Environmental Catalysis /7./. Lyon (FR), 02.09.2012-06.09.2012]
  R&D Projects: GA ČR GAP106/10/1762
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : Co-Mn-Al layered double hydroxide * hydrothermal reaction * supported mixed oxide catalysts
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://www.icec2012.fr/en/home.html
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0217657

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22013013110590.pdf01.2 MBOtheropen-access
   
   
 8. 8.
  0376086 - ÚCHP 2012 RIV NL eng J - Journal Article
  Ludvíková, Jana - Jirátová, Květa - Klempa, Jan - Böhmová, Vlasta - Obalová, L.
  Titania Supported Co-Mn-Al Oxide Catalysts in Total Oxidation of Ethanol.
  Catalysis Today. Roč. 179, č. 1 (2012), s. 164-169. ISSN 0920-5861. E-ISSN 1873-4308
  R&D Projects: GA ČR GAP106/10/1762; GA ČR GD203/08/H032
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z30130516
  Keywords : mixed oxide catalysts * voc oxidation * titania
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 2.980, year: 2012
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0208583

             
   
   
 9. 9.
  0363143 - ÚCHP 2012 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Ludvíková, Jana - Jirátová, Květa - Klempa, Jan
  Titania Supported Co-Mn-Al Catalysts in Total Oxidation of Ethanol.
  Book of Abstracts. Prague: J.Heyrovský Institute of Physical Chemistry ASCR , v.v.i, 2011, 021. ISBN 978-80-87351-14-7.
  [Czech-Italian-Spanish Symposium on Molecular Sieves and Catalysis /4./. Liblice (CZ), 15.06.2011-18.06.2011]
  R&D Projects: GA ČR GAP106/10/1762; GA ČR GD203/08/H032
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : mixed oxide catalysts * voc oxidation * titania
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  http://www.jh-inst.cas.cz/~cis4/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0199206

             
   
   
 10. 10.
  0334063 - ÚCHP 2010 CY eng C - Conference Paper (international conference)
  Gaálová, Jana - Jirátová, Květa - Mikulová, Z.
  Co-Mn-Al-O Catalysts for Oxidation of VOC: Effect of Promoter.
  [Co-Mn-Al-O katalyzátory pro oxidaci VOC: Efekt Promotorů.]
  Proceedings. -: -, 2009, s. 1-6. ISBN N.
  [European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes /2./. Nicosia (CY), 09.09.2009-11.09.2008]
  R&D Projects: GA ČR GA104/07/1400
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : VOC oxidation * mixed oxide catalysts * hydrotalcite
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  www.eaaop2.com
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0178897

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.