Search results

 1. 1.
  0499009 - ÚIACH 2019 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Novotný, Jakub - Ostatná, Veronika - Foret, František
  Affinity microfluidic chip based on packed microbeads.
  CECE 2018. 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., 2018 - (Foret, F.; Křenková, J.; Drobníková, I.; Klepárník, K.; Přikryl, J.), s. 228-229. ISBN 978-80-904959-5-1.
  [CECE 2018. International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis /15./. Brno (CZ), 15.10.2018-17.10.2018]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GJ16-09283Y; GA ČR(CZ) GA18-18154S
  Institutional support: RVO:68081715 ; RVO:68081707
  Keywords : microfluidic chips * microfluidic systems * microfluidic devices
  OECD category: Analytical chemistry; Analytical chemistry (BFU-R)
  http://www.ce-ce.org/user_uploads/program/CECE%202018%20Proceedings_WOS.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291303
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0499009.pdf2289.2 KBOtheropen-access
   
   
 2. 2.
  0499000 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Samek, Ota
  Mikrofluidní čip pro měření růstu bakterií.
  [Microfluidic chip for measuring of bacterial growth.]
  Internal code: APL-2018-11 ; 2018
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 40 mm x 24 mm x 5 mm. Dva vstupní kanály pro roztok bakterií a substrát s antibiotiky o průřezu 50 µm x 10 µm se setkávají v jednom kanálu 100 µm x 10 µm. Ve vzdálenosti 1 mm od tohoto spojení je umístěna řada uzavřených postranních kanálů o šířce 10 µm. Tyto kanály mají různou délku od 50 µm do 300 µm a jsou ukončeny komorou o průměru 20 µm, která slouží k pozorování buněk ovlivňovaných změnou okolního média. Zbytek média odtéká odpadním kanálkem.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010046; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : microfluidic chips * Raman spectroscopy * bacterial growth
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291285
   
   
 3. 3.
  0498631 - ÚIACH 2019 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Křivánková, Jana - Přikryl, Jan - Hlaváček, Antonín
  Droplet-based microfluidic chip with passive mixer for analysis with photon-upconversion nanoparticles.
  CECE 2018. 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., 2018 - (Foret, F.; Křenková, J.; Drobníková, I.; Klepárník, K.; Přikryl, J.), s. 202-205. ISBN 978-80-904959-5-1.
  [CECE 2018. International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis /15./. Brno (CZ), 15.10.2018-17.10.2018]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GJ18-03367Y
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : microfluidic chips * microfluidic systems * photon-upconversion nanoparticles
  OECD category: Analytical chemistry
  http://www.ce-ce.org/user_uploads/program/CECE%202018%20Proceedings_WOS.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0290934
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0498631.pdf1308.9 KBOtherrequire
   
   
 4. 4.
  0482750 - ÚPT 2018 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Šmatlo, Filip - Zemánek, Pavel
  Experimentální fluorescenční zařízení pro dielektroforetické třídění kapének v mikrofluidních čipech.
  [Experimental fluorescence device for dielectrophoretic sorting of droplets in microfluidic chips.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER57. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2017 - (Růžička, B.), s. 20-21. ISBN 978-80-87441-21-3.
  [LASER57. Třešť (CZ), 08.11.2017-10.11.2017]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-07965S; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : fiber optics * laser systems * microfluidic chips * microcapades * spectroscopy * dielectrophoretic sorting
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278197
   
   
 5. 5.
  0482434 - ÚPT 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro SERS.
  [Microfluidic chip for SERS.]
  Internal code: APL-2017-06 ; 2017
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 40 mm x 24 mm x 5 mm. Čtyři vstupní kanály pro enzym, pufr, substrát a fluorescenční sondu o průřezu 50 .mu.m x 100 .mu.m se setkávají v jednom kanálu o stejném průměru a vstupují do kanálu s nosným médiem, kde se tvoří kapénky. Kapénky dále procházejí kanálem o průřezu 200 .mu.m x 100 .mu.m do detekční oblasti. Zde je umístěna komora obsahující Si Au SERS substrát. Odpadní roztok vytéká kanálkem na druhé straně komory.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : microfluidic chips * emulsion micro-droplets * SERS detection
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277872
   
   
 6. 6.
  0470911 - ÚPT 2017 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Zemánek, Pavel - Trtílek, M.
  Technologie zhotovení pokročilých PDMS mikrofluidních čipů s vnitřními stěnami odolnými k organickým rozpouštědlům a malým nepolárním organickým molekulám.
  [Technology of manufacturing of advanced PDMS microfluidic chips with inner walls resistant to organic solvents and small nonpolar organic molecules.]
  Internal code: APL-2016-16 ; 2016
  Technical parameters: Technologie je založena na vhánění tlakového vzduchu zbaveného vlhkosti a nečistot do prostoru ionizátoru, kde probíhá doutnavý elektrický výboj (5-20 kV), který ionizuje kyslíkové a dusíkové molekuly, čímž je generován ozon (O3) a oxidy dusíku (NOx). Vzniklá směs plynů se silnými oxidačními vlastnostmi je vháněna kapilárou do kanálků mikrofluidního čipu vytvořeného z PDMS (poly-(dimethylsiloxan), případně z kombinace PDMS a skla. Ozon přítomný ve směsi rychle aktivuje vnitřní stěny kanálků ze skla a PDMS a oxiduje organické nečistoty za vzniku CO2. Při delší expozici (1 hodina a více) PDMS výrazně oxiduje v povrchové vrstvě až na oxid křemičitý (SiO2). Takto upravený povrch vykazuje oproti běžnému PDMS zvýšenou odolnost k organickým rozpouštědlům a malým nepolárním organickým molekulám. Vrstva SiO2 efektivně zabraňuje difuzi těchto molekul do PDMS. Použitý doutnavý výboj je generován pomocí hrotových elektrod se vzduchem jako dielektrikem, nebo mřížkovými elektrodami se skleněným dielektrikem.
  Economic parameters: Ověřená technologie realizovaná při řešení grantu. Je uzavřena smlouva o využití výsledku s firmou PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. (IČ 60646594) s dohodnutým rozdělením výnosů. Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : microfluidic chips * PDMS
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268421
   
   
 7. 7.
  0467147 - ÚPT 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro dielektroforetické třídění emulsních kapének planárními elektrodami kombinovaný s detekcí fluorescence.
  [Microfluidic chip for dielectrophoretic sorting of emulsion droplets by planar electrodes combined with fluorescence detection.]
  Internal code: APL-2016-05 ; 2016
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 60 mm x 24 mm x 5 mm. Čtyři vstupní kanály pro enzym, pufr, substrát a fluorescenční sondu o průřezu 50 µm x 100 µm se setkávají v jednom kanálu o stejném průměru a vstupují do kanálu s nosným médiem, kde se tvoří kapénky. V krátkém meandru dochází k promíchání složek. Kapénky dále procházejí kanálem o průřezu 200 µm x 100 µm do detekční oblasti. Zde je optickým vláknem, zavedeným kolmo ke kanálku, změřena fluorescence. Za detekčním vláknem jsou na podložním skle dvě planární stříbrné elektrody vytvořené metodou „lift-off“ a generací elektrického pole jsou kapénky směřovány do jednoho ze dvou výstupních otvorů.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu a využívaný příjemcem s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212
  Keywords : microfluidic chips * emulsion micro-droplets * fluorescent detection * dielectrical sorting
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265275
   
   
 8. 8.
  0453929 - ÚPT 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Trtílek, M.
  Mikrofluidní čip pro měření enzymatických reakcí s využitím fluorescenčních sond.
  [Microfluidic chip for measurement enzymatic reaction with using fluorescent probe.]
  Internal code: APL-2015-01 ; 2015
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 27 60 mm x 24 mm x 5 mm. Čtyři vstupní kanály pro enzym, pufr, substrát a fluorescenční sondu o průřezu 50 .mu.m x 100 .mu.m se setkávají v jednom kanálu o stejném průměru a vstupují do kanálu s nosným médiem, kde se tvoří kapénky. V krátkém meandru dochází k promíchání složek. Kapénky dále procházejí 500 mm dlouhým kanálem o průřezu 200 .mu.m x 100 .mu.m do detekční oblasti. Zde je optickým vláknem, zavedeným z boku ke kanálku, změřena fluorescence a kapénky odtékají výstupním otvorem.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642; GA MŠk(CZ) LO1212
  Keywords : microfluidic chips * enzymatic reaction * emulsion micro-droplets * fluorescent detection
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0254625
   
   
 9. 9.
  0449276 - ÚPT 2016 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Zemánek, Pavel
  Kompaktní zařízení pro měření fluorescence optickým vláknem v mikrofluidních čipech.
  [Compact device for fluorescence measurement by optical fiber in microfluidic chip.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER 55. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2015, s. 27-28. ISBN 978-80-87441-16-9.
  [LASER 55. Třešť (CZ), 21.10.2015-23.10.2015]
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : fiber optics * laser * microfluidic chips * microdroplets * spectroscopy
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0250917
   
   
 10. 10.
  0437485 - ÚPT 2015 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro řízenou změnu koncentrace složek v emulsních kapénkách kombinovaný s detekcí fluorescence.
  [Microfluidic chip for controlled change of concentration of substances in emulsion droplets combined with fluorescence detection.]
  Internal code: APL-2014-05 ; 2014
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 27 mm x 17 mm x 5 mm. Dva vstupní kanálky mají průřez 50 m x 30 m a slouží k zavedení fluorescenčního barviva a vody. Obě kapaliny se řízeně misí a dále v čipu se z nich vytváří kapénky. Výstupní kanál má průřez 100 µm x 30 µm a k jeho stěně je zavedeno optické vlákno, které přivádí záření excitující fluorescenci a zároveň odvádí emitovaného záření k detektoru.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642
  Keywords : microfluidic chips * emulsion micro-droplets * fluorescent detection
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241048