Search results

 1. 1.
  0542039 - ÚVGZ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kronusová, O. - Dvořáková, K. - Vovesná, A. - Jírů, M. - Piklová, M. - Segečová, Anna - Kaštánek, P. - Viktorová, J.
  Aktivní látka do kosmetiky získaná z mikrořas.
  [Functional sample of the active substance from microalgae for cosmetic use.]
  Internal code: TJ02000372 ; 2020
  Technical parameters: Funkční vzorek se týká extraktů ze sinice Arthronema africanum se sbírkovým číslem CCALA 20 a jejich bioaktivních vlastností. Biomasa byla napěstovaná v Z médiu při 30 °C a 1,5 % CO2. Byly vytvořeny dva typy extraktů – do horké vody a do 60 % propylenglykolu. Byla zjištěna antimikrobiální aktivita proti prozánětlivé bakterii Propionibacterium acnes a silná antioxidační aktivita. Aktivnější je extrakt do horké vody. Chemická charakterizace detekovala několik bioaktivních látek (Obr. 5). Po enkapsulaci extraktu cobiem 20 do nanoemulze si nanodelivery forma zachovala svojí biologickou aktivitu. Receptura výroby nanoemulze řasy Arthronema africanum byla označena E280220. Při výrobě nanoemulze byla řasa extrahována do etanolu v poměru 1:40, kde byly extrahovány 2g řasy do 80 g etanolu s dezintegrací 10g balotiny po dobu 16h při 40°C. Etanol byl z extraktu následně oddělen na vakuové odparce a získaný odparek byl resuspendován do 10g CCT oleje. Získaný extrakt byl následně formulován do nanoemulze. Litím olejové fáze do vodné za homogenizace byla vytvořena hrubá emulze, která byla následně homogenizována na přístroji microfluidics při průchodu 7x při 2000 barů. Biologická aktivita nanoemulze je shrnutá v tabulce na Obr. 6. Bylo zjištěno, že mikrořasa Arthronema africanum má několik zajímavých aktivit. Je protirakovinná proti kožnímu melanomu, má antimikrobiální aktivitu proti prozánětlivé bakterii Propionibacterium acnes, má silnou antioxidační aktivitu a má anti-age aktivitu. Dále je to mikrořasa necytotoxická.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání bioaktivních látek z mikrořasy Arthronema africanum
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ02000372
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : arthronema africanum, microalgae, cosmetic, nanoemulsion, bioactive, anti-age, antimicrobial, anti-cancer * microalgae * cosmetic * nanoemulsion * bioactive * anti-age * antimicrobial * anti-cancer
  Subject RIV: EF - Botanics
  OBOR OECD: Plant sciences, botany
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319534
   
 2. 2.
  0541607 - MBÚ 2022 RIV CH eng J - Journal Article
  Bauer, L. - Ranglová, Karolína - Masojídek, Jiří - Drosg, B. - Meixner, K.
  Digestate as Sustainable Nutrient Source for Microalgae-Challenges and Prospects.
  Applied Sciences-Basel. Roč. 11, č. 3 (2021), č. článku 1056. E-ISSN 2076-3417
  EU Projects: European Commission(XE) 727874 - SABANA
  Grant - others:European Regional Development Fund(CZ) ATCZ221
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : sustainable nutrients * digestate treatment * nutrient requirements * microalgae cultivation * downstream processing
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  OBOR OECD: Microbiology
  Impact factor: 2.474, year: 2019
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/3/1056
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319140
   
 3. 3.
  0540468 - BC 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Sato, S. - Nanjappa, D. - Dorrell, R.G. - Jimenez Vieira, F.R. - Kazamia, E. - Tirichine, L. - Veluchamy, A. - Heilig, R. - Aury, J.-M. - Jaillon, O. - Wincker, P. - Füssy, Zoltán - Oborník, Miroslav - Muñoz-Gómez, S.A. - Mann, D.G. - Bowler, C. - Zingone, A.
  Genome-enabled phylogenetic and functional reconstruction of an araphid pennate diatom Plagiostriata sp. CCMP470, previously assigned as a radial centric diatom, and its bacterial commensal.
  Scientific Reports. Roč. 10, č. 1 (2020), č. článku 9449. ISSN 2045-2322
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : mutualistic interactions * diversity * evolution * bacillariophyta * phytoplankton * microalgae * alignment * insights * accuracy * reveals
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  OBOR OECD: Microbiology
  Impact factor: 3.998, year: 2019
  https://www.nature.com/articles/s41598-020-65941-x
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318089
   
 4. 4.
  0538632 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze O - Others
  Brányiková, Irena - Růžička, Marek - Bačkovský, R.
  Prováděcí dokumentace průtočného elektrokoagulačního zařízení.
  [Manufacturing documentation of continuous electrocoagulation device.]
  2019
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ01000297
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : electrocoagulation * microalgae * chlorella
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  OBOR OECD: Industrial biotechnology
  http://hdl.handle.net/11104/0316401
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316401
   
 5. 5.
  0538631 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze O - Others
  Brányiková, Irena - Lucáková, Simona - Kováčiková, Sára - Bačkovský, R.
  Zpráva o experimentálním ověření funkčnosti průtočného elektroflokulačního zařízení.
  [Report on experimental verification of the functionality of a continuous electroflocculation device.]
  2019
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ01000297
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : electrocoagulation * microalgae * chlorella
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  OBOR OECD: Industrial biotechnology
  http://hdl.handle.net/11104/0316402
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316402
   
 6. 6.
  0538626 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Brányiková, Irena - Růžička, Marek - Lucáková, Simona - Bačkovský, R.
  Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy.
  [Electrocoagulation unit for microalgal biomass separation.]
  Internal code: integrované průtočné zařízení ; 2019
  Technical parameters: Jedná se o integrované průtočné zařízení využívající kombinace hydrodynamických procesů a metody elektrokoagulace.
  Economic parameters: Zařízení umožňuje destabilizaci řasové suspenze a energeticky nenáročnou separaci buněk řas od kapalného kultivačního média s účinností až 97%.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ01000297
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : microalgae * electrocoagulation * chlorella
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  OBOR OECD: Industrial biotechnology
  http://hdl.handle.net/11104/0316403
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316403
   
 7. 7.
  0538623 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze O - Others
  Lucáková, Simona - Brányiková, Irena - Kováčiková, Sára
  Elektrokoagulační jednotka pro separaci řasové biomasy: manuál pro použití.
  [Electrocoagulation unit for microalgae biomass separation: manual for use.]
  2019
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ01000297
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : microalgae * electrocoagulation * chlorella
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics
  OBOR OECD: Industrial biotechnology
  http://hdl.handle.net/11104/0316404
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316404
   
 8. 8.
  0537288 - ÚCHP 2022 RIV GB eng J - Journal Article
  Lucáková, Simona - Brányiková, Irena - Kováčiková, Sára - Pivokonský, Martin - Filipenská, Monika - Brányik, T. - Růžička, Marek
  Electrocoagulation reduces harvesting costs for microalgae.
  Bioresource Technology. Roč. 323, March (2021), č. článku 124606. ISSN 0960-8524
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ01000297
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985874
  Keywords : electrocoagulation * microalgae * chlorella
  Subject RIV: EI - Biotechnology ; Bionics; DJ - Water Pollution ; Quality (UH-J)
  OBOR OECD: Industrial biotechnology; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UH-J)
  Impact factor: 7.539, year: 2019
  http://hdl.handle.net/11104/0315017
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315017
   
 9. 9.
  0535080 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Spáčilová, Markéta - Krejčíková, Simona - Pohořelý, Michael - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga
  Aktivní sorbent z řasových odpadů pro čištění vod.
  [Active sorbent from Algae Waste for Waer Treatmen.]
  Internal code: aktivní sorbent ; 2020
  Technical parameters: Biouhle připravené pyrolýzou odpadních řas mají sorpční vlastnosti srovnatelné s komerčním sorbentem podle stanovených texturních charakteristik a rovněž podle výsledků dosažených při reálné aplikaci.
  Economic parameters: Tyto sorbenty mají sorpční schopnosti srovnatelné s komerčním sorbentem a vzhledem k použité surovině pro jejich přípravu, tj. odpadní řasové biomasy jsou vhodné pro aplikace v oblasti ochrany životního prostředí.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biochar * sorbent * microalgae
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Chemical process engineering
  http://hdl.handle.net/11104/0313194
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313194
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_03_V008.docx1262 KBAuthor’s postprintrequire
   
 10. 10.
  0534018 - ÚVGZ 2021 RIV US eng J - Journal Article
  Teng, S. H. - Yew, G. Y. - Sukačová, Kateřina - Show, P. L. - Máša, V. - Chang, J. - S.
  Microalgae with artificial intelligence: A digitalized perspective on genetics, systems and products.
  Biotechnology Advances. Roč. 44, NOV 15 (2020), č. článku 107631. ISSN 0734-9750
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008413
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : neural-network * chlamydomonas-reinhardtii * strain selection * genome * algae * optimization * biodiesel * dna * cultivation * generation * Microalgae * Artificial intelligence * Genetic engineering * Process optimization * System design * Process integration
  Subject RIV: EF - Botanics
  OBOR OECD: Plant sciences, botany
  Impact factor: 10.744, year: 2019
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734975020301336?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312238