Search results

 1. 1.
  0545516 - FZÚ 2023 RIV NL eng M - Monography Chapter
  Samal, Sneha Manjaree
  Thermal Plasma Processing of Materials: High Temperature Applications.
  Encyclopedia of Materials: Metals and Alloys. Vol. 1. Amsterdam: Elsevier, 2022 - (Rams, J.; Whittaker, M.), s. 512-525. ISBN 978-0-12-819733-2
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000760
  Grant - others: OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : high temperature * materials processing * metal recovery * mineral synthesis * nano particles * thermal plasma
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331456
   
   
 2. 2.
  0538925 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze O - Others
  Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Samusevich, Oleg - Veselý, Václav
  Technicko-ekonomická studie variantního řešení škvárového hospodářství pro ZEVO o střední a velké kapacitě. Výzkumná zpráva 3/2020.
  [Techno-economical study of bottom ash treatment for low- and medium-sized incineration plants.]
  2020
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000007
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * non-ferrous metals
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316691
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Technicko ekonomická studie.pdf2450.2 KBAuthor´s preprintrequire
   
   
 3. 3.
  0522733 - ÚCHP 2021 RIV NL eng J - Journal Article
  Šyc, Michal - Simon, F.G. - Hykš, J. - Braga, D. - Biganzoli, L. - Costa, G. - Funari, V. - Grosso, M.
  Metal recovery from incineration bottom ash: State-of-the-art and recent developments.
  Journal of Hazardous Materials. Roč. 393, JUL 5 (2020), č. článku 122433. ISSN 0304-3894. E-ISSN 1873-3336
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC17051; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008413
  EU Projects: Foundation for Science and Technology(XE) CA15115
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * waste-to-energy
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 10.588, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420304222?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307835
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0522733.pdf11.7 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0522670 - ÚCHP 2020 CZ cze J - Journal Article
  Korotenko, Ekaterina - Šyc, Michal - Jadrný, J.
  Moderní postupy zpracování popílku ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky.
  [Modern approaches for fly ash treatment in the context of circular economy.]
  Odpadové fórum. Roč. 20, č. 6 (2019), s. 16-157. ISSN 1212-7779
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC17051; GA TA ČR(CZ) TH03030388
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fly ash * hazardous waste * metal recovery
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Method of publishing: Open access
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307122
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  eOF_06_2019_Moderní postupy zpracování popílku.pdf4120.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0522669 - ÚCHP 2020 CZ cze J - Journal Article
  Baloch, Tomáš - Šyc, Michal
  Moderní přístupy ke škvárovému hospodářství v ZEVO.
  Odpadové fórum. Roč. 20, č. 6 (2019), s. 14-15. ISSN 1212-7779
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10226; GA MŠk(CZ) LTC17051
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * waste-to-energy * metal recovery
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Method of publishing: Open access
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307252
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020030213070.pdf51.2 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0521424 - ÚCHP 2020 AT eng A - Abstract
  Šyc, Michal - Hykš, J.
  Incineration Bottom Ash Utilization In The Czech Republic: Current Situation And Perspectives.
  Program. -: TU Wien, 2019. s. 1. ISBN N.
  [International Conference on Final Sinks /5./. 08.12.2019-11.12.2019, Vienna]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000007; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008413
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : metal recovery * bottom ash * waste management
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306050
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020013113581.pdf0298.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0521421 - ÚCHP 2020 AT eng A - Abstract
  Korotenko, Ekaterina - Šyc, Michal - Jadrný, J. - Mašín, P. - Krystyník, Pavel - Klusoň, Petr
  Resource Recovery Potential Of MSWI Fly Ash Acid Extraction: A Case Study.
  Program. -: TU Wien, 2019. s. 1-2. ISBN N.
  [International Conference on Final Sinks /5./. 08.12.2019-11.12.2019, Vienna]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008413; GA TA ČR(CZ) TH03030388
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : waste-to-energy * metal recovery * fly ash
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306048
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020013113580.pdf2580.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0519659 - ÚCHP 2020 RIV MU eng C - Conference Paper (international conference)
  Šyc, Michal - Muniz, Hector - Výravský, J. - Zach, Boleslav - Korotenko, Ekaterina - Svoboda, Karel
  Recovery Potential of Incineration Bottom Ash.
  Proceedings of 3rd International Conference on Energy, Environment and Climate Change (ICEECC 2019). Balaclava: University of Mauritius, 2019, s. 370-378. ISBN N.
  [International Conference on Energy, Environment and Climate Change (ICEECC 2019) /3./. Balaclava (MU), 02.07.2019-04.07.2019]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC17051; GA MPO(CZ) FV10226
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * waste-to-energy
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304656
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020011410530.pdf64.1 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0509596 - ÚCHP 2020 RIV IT eng C - Conference Paper (international conference)
  Šyc, Michal - Výravský, J. - Muniz, Hector - Korotenko, Ekaterina - Zach, Boleslav
  Fe, Cu, Al, and Zn Content and Chemical Speciation in Incineration Bottom Ash Fine Reaction.
  Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 020..
  [International Waste Management and Landfill Symposium /17./. Cagliari (IT), 30.09.2019-04.10.2019]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC17051; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008413; GA MPO(CZ) FV10226
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * fine fraction
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300290
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  020_Syc.pdf8282.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 10. 10.
  0509436 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Šyc, Michal - Veselý, Václav - Samusevich, Oleg - Baloch, T. - Neubert, M. - Zuda, M. - Hartman, P.
  Ověřená technologie pro separaci neželezných kovů ze škváry po energetickém využití odpadů.
  [Verified Technology for Separation of Non-ferrous Metals from Incineration Bottom Ash.]
  Internal code: technologie pro získávání neželezných kovů ze škváry ; 2019
  Technical parameters: Technologie pro získávání neželezných kovů ze škváry z energetického využití odpadů zahrnuje vstupní násypku, vibrační třídič, kde dochází k separaci škváry na frakce pod 4 mm, 4-10 mm a nad 10 mm, přičemž frakce 4-10 mm nebo nad 10 mm je vedena do další linky separace složení z bubnového magnetického separátoru a separátoru vířivých proudů. Rozdělení škváry na dílčí frakce spolu s hlubokým odstraněním magnetických částic umožňuje optimální nastavení separátoru vířivých proudů pro každou z frakcí a tím dosažení vysoké účinnosti separace. Kapacita ověřené technologie je až 3 tuny zpracované škváry hodinově.
  Economic parameters: Pomocí technologie lze zvýšit výtěžnost separace železných kovů o 1 % ze vstupního obsahu škváry oproti stávající separaci, přičemž cena železného šrotu je na úrovni 1000-3000 Kč/tuna. Výtěžnost železných kovů je pak na úrovni cca 1-2 % z dané frakce, přičemž zhruba 80-90 % neželezných kovů tvoří hliník a jeho slitiny, zbytek pak měď a její slitiny. Cena separovaných kovů je pro hliník až 1200 EUR/tuna a za měď cca 3 200 EUR/tuna Kč po rafinaci. V případě ceny primárního koncentrátu ze separace záleží na čistotě a obsahu kovů. Pomocí této technologie lze tedy získat neželezné kovy až s cenou 900 Kč na tunu zpracované škváry.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10226
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * waste incineration
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300240
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Ověřená technologie včetně protokolu FIN.pdf12.4 MBAuthor’s postprintrequire