Search results

 1. 1.
  0555384 - ÚACH 2022 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Hradil, David - Hradilová, J. - Sondej, A. - Trmalová, O. - Vovsová, M.
  Není miniatura jako miniatura - Jak se pozná originál? Workshop k výstavě.
  [Not a miniature as a miniature - How to recognize the original? Workshop for the exhibition.]
  [Praha, 09.12.2021-09.12.2021, (W-EUR 21/2)]
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG18P02OVV034
  Keywords : miniatures * non-invasive materials research * IR reflectography * stereoscopy * mobile FTIR spectroscopy * mobile XRF
  OECD category: Analytical chemistry
  http://www.alma-lab.cz/cs/aktuality/workshop-neni-miniatura-jako-miniatura-jak-se-pozna-original
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329902
   
   
 2. 2.
  0543925 - ÚACH 2022 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Hradilová, J. - Hradil, David
  Mistr I. W, Votivní deska mostecká - materiálový průzkum.
  [Master I. W, Votive panel painting of Most - materials research.]
  Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Vol. 2. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2021 - (Šrejberová, J.), s. 50-67. Kulturní dědictví Ústeckého kraje, 2. ISBN 978-80-88140-39-9
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : Master I.W. * large area MA - XRF scanning * IR reflectography * X-ray radiography * materials research
  OECD category: Analytical chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329888
   
   
 3. 3.
  0543885 - ÚACH 2022 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Hradilová, J. - Hradil, David
  Tondo se sv. Annou Samotřetí - materiálový průzkum.
  [Tondo with St. Ann- material research.]
  Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří. Vol. 1. 1. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2021 - (Šrejberová, J.), s. 56-72. Kulturní dědictví Ústeckého kraje, 1. ISBN 978-80-88140-36-8
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : portable XRF * SEM-EDS * Zwischgold * tin foil * brocade * materials research * azutite
  OECD category: Analytical chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329887
   
   
 4. 4.
  0489427 - ÚACH 2019 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Hradilová, J. - Kližanová, H. - Bezák, M. - Holcová, K. - Bezdička, Petr
  Rebecca and Eliezer at the well a mysterious oil painting from the Historical Museum of the Slovak National Museum at the Bratislava Castle.
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2017: PAINTING AS A STORY. Praha: Academy of Fine Arts in Prague, 2017 - (Hradilova, J.; Hradil, D.), s. 103-111. ISBN 978-80-87108-75-8.
  [Interdisciplinary ALMA Conference /6./ : Painting as a story. Brno (CZ), 01.06.2017-03.06.2017]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-25687S; GA ČR(CZ) GA17-15621S
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : Carlo Maratta/Maratti * materials research * painting technique * micropaleontology * clay-based grounds * saponification
  OECD category: Analytical chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283947
   
   
 5. 5.
  0489288 - ÚACH 2019 RIV SK cze M - Monography Chapter
  Hradilová, J. - Hradil, David
  Malířské materiály a technika Majstra Pavla z Levoče na základě studia vybraných děl.
  [Painting materials and techniques of Master Paul from Levoča based on the study of selected artworks.]
  Majster Pavol z Levoče. Ruky a zlato v službe ducha. Bratislava: Slovenské národné múzeum-Historické múzeum, 2018 - (Novotná, M.; Piatrová, A.), s. 63-71. ISBN 978-80-8060-415-8
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : Late-Gothic art * materials research * painting technique * X-ray fluorescence * gilding * Alunite
  OECD category: 6.5 Other Humanities and the Arts
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283736
   
   
 6. 6.
  0479694 - FZÚ 2018 RIV CZ cze J - Journal Article
  Plášil, Jakub
  Historie výzkumu supergenních minerálů uranu v českých zemích.
  [History of the research of supergenous uranium minerals in Czech area.]
  Minerál. Roč. 25, č. 3 (2017), s. 227-233. ISSN 1213-0710
  R&D Projects: GA MŠk LO1603
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : materials research * uranium minerals * Czech republic
  OECD category: Geology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0275721
   
   
 7. 7.
  0441802 - ÚACH 2015 RIV IT eng C - Conference Paper (international conference)
  Hradilová, J. - Hradil, David
  Gothic canvas painting: an example of technology responding to requirments of the liturgy.
  ESRARC 2014 : 6th european symposium on religious art, restoration & conservation : proceeding book. Firenze: Nardini editore, 2014, s. 116-119. ISBN 9788840443652.
  [European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation /6./. Florence (IT), 09.06.2014-11.06.2014]
  R&D Projects: GA ČR GA14-22984S
  Keywords : Gothic canvas painting * Tüchleinmalerei * imprimitura * materials research
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0244781
   
   
 8. 8.
  0308611 - ÚACH 2008 CZ cze V - Research Report
  Hradilová, J. - Hradil, David
  Zpráva o materiálovém průzkumu- Pieta od Lucase Cranacha st. (1510 -1515), tempera na desce, Moravská galerie v Brně, A 690.
  [Materials research report – Pieta by Lucas Cranach the elder (1510-1515), Moravian Gallery in Brno, A 690.]
  Praha: AVU, 2007. 5 s. ISBN N
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA203/07/1324
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : pre-restoration materials research * painting layers stratigraphy, pigments * pigments
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161035
   
   
 9. 9.
  0308610 - ÚACH 2008 CZ cze V - Research Report
  Hradilová, J. - Hradil, David
  Zpráva o materiálovém průzkumu polychromie na dřevě Panna Marie s dítětem, Český mistr kolem 1420, Národní galerie v Praze, P 166..
  [Materials research report – Virgin Mary with child (polychromy on wood), unknown Bohemian Master around 1420, National Gallery in Prague, P 166.]
  Praha: AVU, 2007. 10 s. ISBN N
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA203/07/1324
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : pre-restoration materials research * painting layers stratigraphy, pigments * pigments
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161034
   
   
 10. 10.
  0308609 - ÚACH 2008 CZ cze V - Research Report
  Hradilová, J. - Hradil, David
  Zpráva o materiálovém průzkumu Oltáře Sv. Štefana a Sv. Imricha – Matejovce, Poprad, SNM-Spišské múzeum v Levoči.
  [Materials research report – Altarpiece of St. Stephan and St. Imrich – Matejovce, Poprad, SNM-Spiš museum at Levoča.]
  Praha: AVU, 2007. 31 s. ISBN N
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA203/07/1324
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : pre-restoration materials research * painting layers stratigraphy, pigments * pigments
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161033