Search results

 1. 1.
  0538105 - ÚČL 2021 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Fránek, Michal
  „Sem nevnikla ta bledá nuda žití…“ Hledání moravského lidu v české literatuře 19. století.
  [“The pale boredom of living did not come here…“ The search for the Moravian people in Czech literature of the 19th century.]
  Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2020 - (Machalíková, P.; Petrasová, T.; Winter, T.), s. 74-82. ISBN 978-80-200-3066-5.
  [Plzeňské sympozium k problematice 19. století /39/: Zrození lidu v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 28.02.2019-02.03.2019]
  Research Infrastructure: CLB II - 90136
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : literary regionalism * romantic historicism * Moravian folk costume and folk architecture * Julius Zeyer * Svatopluk Čech
  OECD category: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315917
   
   
 2. 2.
  0533200 - ÚČL 2021 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Hrdina, Martin
  “Pro samé hrady a zříceniny neviděti kraj, lid, život…” Napětí mezi historismem a regionalismem na příkladu Zbudovských blat.
  [“To miss out on the Region, the People and Life because of Castles and Ruins…” Tensions between Historicism and Regionalism using Zbudovská Blata as an Example.]
  Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2020 - (Machalíková, P.; Petrasová, T.; Winter, T.), s. 139-149. ISBN 978-80-200-3066-5.
  [Zrození lidu v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 28.02.2019-02.03.2019]
  Research Infrastructure: CLB II - 90136
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : literary regionalism * romantic historicism * Zbudovská Blata
  OECD category: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311665
   
   
 3. 3.
  0533135 - ÚČL 2021 RIV FR eng M - Monography Chapter
  Jaluška, Matouš
  You Can Tell a Lord by His Servitors. An Attempt at Reading the Old Czech Tristram.
  Arthur en Europe à la fin du Moyen Âge. Approches comparées (1270–1530). Paris: Garnier, 2020 - (Ferlampin-Acher, C.), s. 171-182. ISBN 978-2-406-09869-0
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Old Czech epic * Arthurian romance * close reading * new historicism * Virgin Mary * vernacular literature
  OECD category: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311610
   
   
 4. 4.
  0484278 - ÚČL 2018 RIV CZ cze J - Journal Article
  Müller, Richard
  Distance, iluze, prokletí zisku: problémy (nejen) novohistorické symbolické ekonomie.
  [Distance, Illusion, The Curse of Gain: Problems of (not only) The New Historical Symbolic Economy.]
  Svět literatury. Roč. 27, č. 56 (2017), s. 22-54. ISSN 0862-8440. E-ISSN 2336-6729
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-11101S
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : symbolic economy * general economy * New Historicism * Stephen Greenblatt * Georges Bataille * Pierre Bourdieu * self-reflectivity
  OECD category: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279421
   
   
 5. 5.
  0474165 - FLÚ 2018 RIV US eng M - Monography Chapter
  Sarkissian, Alena
  The Case of the Oresteia. Classical Drama on Czech Stage, 1889-2012.
  A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe. Hoboken: Wiley Blackwell, 2017 - (Torlone, Z.; Munteanu, D.; Dutsch, D.), s. 146-158. ISBN 978-1-118-83271-4
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Aeschylus * classical reception * classical tradition * Czech lands * Greek tragedy * historicism * national revival * Oresteia * political theater * radio play
  OECD category: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0274410
   
   
 6. 6.
  0467460 - ÚČL 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Smyčka, Václav
  Historická imaginace a historický román pozdního osvícenství.
  [Historical imaginatin ad historical nowel of the late enlightenment.]
  Česká literatura. Roč. 64, č. 5 (2016), s. 641-667. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : historical novel * cultural transfer * historicism * effect of the real
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0265573
   
   
 7. 7.
  0458075 - ÚDU 2016 CZ cze, eng M - Monography Chapter
  Trnková, Petra
  Rytíři, poutníci, turisté, archeologové a starožitníci na Rožmberku / Knights, Pilgrims, Tourists, Archaeologists and Antiquaries at Rožmberk.
  [Knights, Pilgrims, Tourists, Archaeologists and Antiquaries at Rožmberk.]
  Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy´s Romantic Order. Praha: Artefactum, 2015 - (Trnková, P.), s. 88-141. ISBN 978-80-86890-80-7
  R&D Projects: GA MK(CZ) DF11P01OVV033
  Keywords : Georg Johann Buquoy (1814-1882) * castle museum * Historicism * Romanticism * art * painting * photography * graphics * prints * aristocracy * maecenas
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258381
   
   
 8. 8.
  0458072 - ÚDU 2016 RIV CZ cze, eng B - Monography
  Trnková, Petra - Krummholz, Martin - Šámal, Petr - Ivanega, Jan
  Krajina – sídlo – obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy´s Romantic Order.
  [Landscape – Residence – Image: Georg Johann Buquoy´s Romantic Order.]
  Praha: Artefactum, 2015. 295 s. ISBN 978-80-86890-80-7
  R&D Projects: GA MK(CZ) DF11P01OVV033
  Keywords : Buquoys * Georg Johann Buquoy (1814-1882) * history * lanscape * art * painting * photography * graphics * prints * Romanticism * Historicism * aristocracy * maecenas
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258382
   
   
 9. 9.
  0450157 - ÚDU 2016 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Trnková, Petra - Šámal, Petr
  Krajina - sídlo - obraz. Romantický řád Jiřího Jana Buquoye.
  [Landscape - Residence - Image. Georg Johann Buquoy´s Romantic Order.]
  [Hluboká nad Vltavou, 12.09.2015-06.12.2015, (E-CST 34/0)]
  R&D Projects: GA MK(CZ) DF11P01OVV033
  Keywords : Georg Johann Buquoy (1814-1882 * Historicism * Romanticism * landscape * aristocracy * maecenas * Nové Hrady * Rosenberg * Rudolf von Alt * Friedrich Ströbel * Alois Gustav Schulz * Andreas Groll * Paul des Granges * Franz Polak * Maria Gabriela Rottenhan * Georg Franz Buquoy * Ludwig Ernest Buquoy
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  http://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/krajina-sidlo-obraz-romanticky-rad-jiriho-jana-buquoye/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0251544
   
   
 10. 10.
  0450154 - ÚDU 2016 CZ cze B - Monography
  Šámal, Petr - Trnková, Petra
  Krajina - sídlo - obraz. Romantický řád Jiřího Jana Buquoye. Průvodce k výstavě.
  [Landscape - Residence - Image. Georg Johann Buquoy´s Romantic Order.]
  Praha: Artefactum, 2015. 61 s. ISBN 978-80-86890-78-4
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Buquoys * Georg Johann Buquoy (1814-1882) * history * landscape * painting * photography * graphics * prints * Romanticism * Historicism * aristocracy * maecenas
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0251557