Search results

 1. 1.
  0567063 - ÚH 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Poloprovoz úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce perfluorovaných organických sloučenin (PFCs).
  [Pilot plant of water treatment plant with coagulation / flocculation technology and adsorption of perfluorinated organic compounds (PFCs).]
  Internal code: 1/2022 ; 2022
  Technical parameters: Poloprovozní zařízení úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce PFCs je zmenšený model úpravny vody v Kutné Hoře, který byl zkonstruován za účelem optimalizace eliminace perfluorovaných organických látek procesy koagulace/flokulace a adsorpce na aktivním uhlí při úpravě pitné vody. Uvedené zařízení je provozované kontinuálně a využívá vodu z nádrže Vrchlice, která je zdrojem i pro úpravnu vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře. Model simuluje reálné technologické procesy a umožňuje testování různých provozních parametrů (typu a dávky koagulačního činidla, hodnoty pH, intenzity míchání pro tvorbu vloček a jejich následné separace). Součástí modelu je rovněž sedimentační nádrž (pro dvoustupňovou separaci suspenze) a dva paralelně zkonstruované adsorpční rychlofiltry (pro adsorpci mikropolutantů).
  Economic parameters: Poloprovozní model je prostředkem pro optimalizaci koagulace a adsorpce PFCs při úpravě vody a vhodně propojuje laboratorní výzkum s reálným provozem. Model umožňuje provozním laboratořím ověřovat a zpřesňovat optimální podmínky procesu úpravy v měřítku a uspořádání blížícímu se reálnému provozu. Užívání modelu zcela zásadně přispívá k výrobě pitné vody za maximálně optimalizovaných podmínek, což umožňuje provoz úpraven vody za nejnižších možných finančních nákladů bez ohrožení kvality výsledné pitné vody. Optimalizace procesu koagulace a adsorpce totiž zvyšuje účinnost odstraňování znečišťujících příměsí. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulantu, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a snížení množství prací vody. Dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Uvedené skutečnosti vedou ke zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institutional support: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Keywords : perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * adsorption * drinking water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Water resources (MBU-M)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338412
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Protokol o převzetí technické dokumentace k poloprovozu_Navrátil.jpg4618.6 KBOtherrequire
  Zpoloprovoz_2022_FINAL.pdf4761.3 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0567030 - ÚH 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Semerád, Jaroslav - Petříček, Radim - Pivokonská, Lenka - Cajthaml, Tomáš - Pivokonský, Martin
  Možnosti odstraňování perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) na úpravnách pitné vody a jejich výskyt ve zdrojích pitné vody v ČR.
  [Possibilities of perfluorinated organic compounds (PFCs) removal in drinking water treatment plants and their occurrence in drinking water sources in the Czech Republic.]
  Praha: VHS Vrchlice - Maleč, a.s., 2022. 19 s.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institutional support: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Keywords : perfluorinated organic substances (PFCs) * coagulation / flocculation * adsorption * monitoring
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Water resources (MBU-M)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338297
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Protokol o převzetí souhrnné výzkumné zprávy_Navrátil.jpg0215.1 KBOtheropen-access
  Souhrnná výzkumná zpráva_2022_FINAL.pdf0843.3 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0547439 - ÚH 2022 RIV CZ cze V - Research Report
  Pivokonský, Martin - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Čermáková, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace/flokulace na úpravně vody Myslivny.
  [Optimization of the coagulation/flocculation process at the Myslivny water treatment plant.]
  Praha: Praha: Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a. s., 2021. 19 s.
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : coagulation * flocculation * drinking water treatment * natural organic matter
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325228
   
   
 4. 4.
  0547438 - ÚH 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody.
  [Coagulation/flocculation of perfluorinated organic compounds (PFCs) during the drinking water treatment.]
  Internal code: Technologie PFCs 2021 ; 2021
  Technical parameters: Nastavení optimálních podmínek pro koagulaci přírodních organických látek měřených jako DOC zároveň poskytuje „optimální“ podmínky pro snížení obsahu PFCs při konvenční úpravě vody. Na úpravně vody v Kutné Hoře, kde byla technologie ověřována, byly optimální podmínky koagulace/flokulace stanoveny jako dávka Al2(SO4)3 okolo 20 mg·l−1 a reakční hodnota pH 6,0-6,5 (v závislosti na charakteru surové vody). Za těchto podmínek je možné dosáhnout až 50% účinnosti odstranění PFCs. Nicméně pro další eliminaci obsahu PFCs v upravené vodě je nezbytné zavést následnou adsorpci na granulovaném aktivním uhlí nebo obdobných sorbentech schopných sorbovat látky s hydrofobním perfluorovaným uhlovodíkovým řetězcem s navázanou hydrofilní funkční skupinou.
  Economic parameters: Optimalizace procesu koagulace na účinnost odstraňování organických látek přírodního původu má jako vedlejší přidaný efekt také zvýšení účinnosti odstraňování PFCs konvenčním způsobem úpravy vody. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulačního činidla, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a cca 30 % snížení prací vody. V konečném důsledku dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Všechny výše uvedené skutečnosti v konečném důsledku povedou k zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institutional support: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Keywords : perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * drinking water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325668
   
   
 5. 5.
  0536851 - ÚH 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka - Prokopová, Michaela - Pivokonská, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace na úpravně vody Březová.
  [Optimization of the coagulation process at the Březová water treatment plant.]
  Praha: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, 2020. 32 s.
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : water treatment * coagulation * flocculation
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316687
   
   
 6. 6.
  0536231 - ÚH 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka - Novotná, Kateřina - Pivokonská, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace/flokulace a návrh technologie míchaní - Úpravna vody Milence.
  [Optimization of coagulation/flocculation process and design of mixing technology - Water treatment plant Milence.]
  Praha: Čevak, a. s., 2020. 40 s.
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : water treatment * coagulation * flocculation
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316689
   
   
 7. 7.
  0531892 - ÚH 2021 RIV CZ cze B - Monography
  Pivokonský, Martin - Vašatová, Petra - Načeradská, Jana - Pivokonská, Lenka
  Koagulace při úpravě vody: Teorie a praxe.
  [Coagulation and flocculation in water treatment: theory and practice.]
  Praha: Academia, 2020. 323 s. ISBN 978-80-200-3116-7
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : coagulation * flocculation * suspension formation * water treatment * floc properties
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311157
   
   
 8. 8.
  0531619 - ÚH 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Vašatová, Petra - Filipenská, Monika - Petříček, Radim - Pivokonský, Martin
  On the importance of mixing characterization and application in the water treatment process.
  Journal of Water Supply Research and Technology. AQUA. Roč. 69, č. 6 (2020), s. 639-646. ISSN 0003-7214. E-ISSN 1365-2087
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-05007S
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : aggregation * flocculation * floc properties * separation * shear rate * velocity gradient
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 1.644, year: 2020
  Method of publishing: Limited access
  https://iwaponline.com/aqua/article-abstract/doi/10.2166/aqua.2020.033/76281/On-the-importance-of-mixing-characterization-and
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311155
   
   
 9. 9.
  0531529 - BC 2021 RIV US eng J - Journal Article
  Šafařík, Ivo - Baldíková, Eva - Procházková, Jitka - Pospíšková, K.
  Magnetic particles in algae biotechnology: recent updates.
  Journal of Applied Phycology. Roč. 32, č. 3 (2020), s. 1743-1753. ISSN 0921-8971. E-ISSN 1573-5176
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC17020
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : algal biotechnology * flocculation * macroalgae extracts * magnetic particles * xenobiotics
  OECD category: Environmental biotechnology
  Impact factor: 3.215, year: 2020
  Method of publishing: Limited access
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10811-020-02109-0
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310472
   
   
 10. 10.
  0524950 - ÚH 2021 RIV NL eng J - Journal Article
  Pivokonský, Martin - Pivokonská, Lenka - Novotná, Kateřina - Čermáková, Lenka - Klimtová, M.
  Occurrence and fate of microplastics at two different drinking water treatment plants within a river catchment.
  Science of the Total Environment. Roč. 741, November (2020), č. článku 140236. ISSN 0048-9697. E-ISSN 1879-1026
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : coagulation-flocculation * deep-bed filtration * granular activated carbon * microplastics * sedimentation * water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 7.963, year: 2020
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720337578
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309485
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.