Search results

 1. 1.
  0547439 - ÚH 2022 RIV CZ cze V - Research Report
  Pivokonský, Martin - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Čermáková, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace/flokulace na úpravně vody Myslivny.
  [Optimization of the coagulation/flocculation process at the Myslivny water treatment plant.]
  Praha: Praha: Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a. s., 2021. 19 s.
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : coagulation * flocculation * drinking water treatment * natural organic matter
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325228
   
   
 2. 2.
  0547438 - ÚH 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody.
  [Coagulation/flocculation of perfluorinated organic compounds (PFCs) during the of drinking water treatment.]
  Internal code: Technologie PFCs 2021 ; 2021
  Technical parameters: Nastavení optimálních podmínek pro koagulaci přírodních organických látek měřených jako DOC zároveň poskytuje „optimální“ podmínky pro snížení obsahu PFCs při konvenční úpravě vody. Na úpravně vody v Kutné Hoře, kde byla technologie ověřována, byly optimální podmínky koagulace/flokulace stanoveny jako dávka Al2(SO4)3 okolo 20 mg·l−1 a reakční hodnota pH 6,0-6,5 (v závislosti na charakteru surové vody). Za těchto podmínek je možné dosáhnout až 50% účinnosti odstranění PFCs. Nicméně pro další eliminaci obsahu PFCs v upravené vodě je nezbytné zavést následnou adsorpci na granulovaném aktivním uhlí nebo obdobných sorbentech schopných sorbovat látky s hydrofobním perfluorovaným uhlovodíkovým řetězcem s navázanou hydrofilní funkční skupinou.
  Economic parameters: Optimalizace procesu koagulace na účinnost odstraňování organických látek přírodního původu má jako vedlejší přidaný efekt také zvýšení účinnosti odstraňování PFCs konvenčním způsobem úpravy vody. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulačního činidla, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a cca 30 % snížení prací vody. V konečném důsledku dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Všechny výše uvedené skutečnosti v konečném důsledku povedou k zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institutional support: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Keywords : perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * drinking water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325668
   
   
 3. 3.
  0536851 - ÚH 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka - Prokopová, Michaela - Pivokonská, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace na úpravně vody Březová.
  [Optimization of the coagulation process at the Březová water treatment plant.]
  Praha: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, 2020. 32 s.
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : water treatment * coagulation * flocculation
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316687
   
   
 4. 4.
  0536231 - ÚH 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka - Novotná, Kateřina - Pivokonská, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace/flokulace a návrh technologie míchaní - Úpravna vody Milence.
  [Optimization of coagulation/flocculation process and design of mixing technology - Water treatment plant Milence.]
  Praha: Čevak, a. s., 2020. 40 s.
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : water treatment * coagulation * flocculation
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316689
   
   
 5. 5.
  0531892 - ÚH 2021 RIV CZ cze B - Monography
  Pivokonský, Martin - Vašatová, Petra - Načeradská, Jana - Pivokonská, Lenka
  Koagulace při úpravě vody: Teorie a praxe.
  [Coagulation and flocculation in water treatment: theory and practice.]
  Praha: Academia, 2020. 323 s. ISBN 978-80-200-3116-7
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : coagulation * flocculation * suspension formation * water treatment * floc properties
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311157
   
   
 6. 6.
  0531619 - ÚH 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Vašatová, Petra - Filipenská, Monika - Petříček, Radim - Pivokonský, Martin
  On the importance of mixing characterization and application in the water treatment process.
  Journal of Water Supply Research and Technology. AQUA. Roč. 69, č. 6 (2020), s. 639-646. ISSN 0003-7214. E-ISSN 1365-2087
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-05007S
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : aggregation * flocculation * floc properties * separation * shear rate * velocity gradient
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 1.644, year: 2020
  Method of publishing: Limited access
  https://iwaponline.com/aqua/article-abstract/doi/10.2166/aqua.2020.033/76281/On-the-importance-of-mixing-characterization-and
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311155
   
   
 7. 7.
  0531529 - BC 2021 RIV US eng J - Journal Article
  Šafařík, Ivo - Baldíková, Eva - Procházková, Jitka - Pospíšková, K.
  Magnetic particles in algae biotechnology: recent updates.
  Journal of Applied Phycology. Roč. 32, č. 3 (2020), s. 1743-1753. ISSN 0921-8971. E-ISSN 1573-5176
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC17020
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : algal biotechnology * flocculation * macroalgae extracts * magnetic particles * xenobiotics
  OECD category: Environmental biotechnology
  Impact factor: 3.215, year: 2020
  Method of publishing: Limited access
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10811-020-02109-0
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310472
   
   
 8. 8.
  0524950 - ÚH 2021 RIV NL eng J - Journal Article
  Pivokonský, Martin - Pivokonská, Lenka - Novotná, Kateřina - Čermáková, Lenka - Klimtová, M.
  Occurrence and fate of microplastics at two different drinking water treatment plants within a river catchment.
  Science of the Total Environment. Roč. 741, November (2020), č. článku 140236. ISSN 0048-9697. E-ISSN 1879-1026
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : coagulation-flocculation * deep-bed filtration * granular activated carbon * microplastics * sedimentation * water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 7.963, year: 2020
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720337578
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309485
   
   
 9. 9.
  0511416 - ÚH 2020 RIV cze P1 - User Module
  Pivokonský, Josef - Pivokonský, Martin - Petříček, Radim - Pivokonská, Lenka
  Laboratorní míchací zařízení pro vyhodnocování koagulace/flokulace.
  [Laboratory mixer for evaluating coagulation / flocculation.]
  2019. Owner: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 05.11.2019. Utility model number: 33353
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ01000169
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : coagulation * flocculation * laboratory mixing device * water treatment * aggregation
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033353.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0301687
   
   
 10. 10.
  0506527 - ÚH 2020 RIV GB eng J - Journal Article
  Gonzales-Torres, A. - Pivokonský, Martin - Henderson, R.K.
  The impact of cell morphology and algal organic matter on algal floc properties.
  Water Research. -, č. 163 (2019), č. článku 114887. ISSN 0043-1354. E-ISSN 1879-2448
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-05007S
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : biomass * Cyanobacteria * coagulation * flocculation * separation * water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 9.130, year: 2019
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419306608?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0301512