Search results

 1. 1.
  0531919 - FZÚ 2021 RIV US eng J - Journal Article
  Vyšín, Luděk - Wachulak, P. - Toufarová, Martina - Medvedev, Nikita - Voronkov, R. A. - Bartnik, A. - Fiedorowicz, H. - Juha, Libor
  Chemical dosimetry in the "Water Window": ferric ions and hydroxyl radicals produced by intense soft X rays.
  Radiation Research. Roč. 193, č. 4 (2020), s. 372-382. ISSN 0033-7587
  R&D Projects: GA MŠk EF16_027/0008215; GA ČR(CZ) GA19-03314S
  EU Projects: European Commission(XE) 654148 - LASERLAB-EUROPE
  Grant - others:MOBILITY FZU(XE) CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008215
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : ferric ions in aqueous environment * induced by soft X rays * hydroxyl radicals * Fricke chemical dosimeter
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OBOR OECD: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Impact factor: 2.657, year: 2019
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310553
   
 2. 2.
  0525527 - ÚJF 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Torrisi, L. - Cutroneo, Mariapompea - Torrisi, Alfio
  Laser-generated Cu plasma in vacuum and in nitrogen gas.
  Vacuum. Roč. 178, č. 8 (2020), č. článku 109422. ISSN 0042-207X
  R&D Projects: GA MŠk EF16_013/0001812; GA MŠk LM2015056
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : Cu plasma * laser-generated plasma * Nitrogen gas environment * SiC * TOF
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  OBOR OECD: Materials engineering
  Impact factor: 2.906, year: 2019
  https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.109422
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309640
   
 3. 3.
  0525394 - ÚFM 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Jambor, Michal - Pokorný, Pavel - Hutař, Pavel
  Přípravek pro testování vzorků ve vodním prostředí.
  [Device for fatigue testing in water environment.]
  Internal code: 2020001 ; 2020
  Technical parameters: určeno pro CT zkušební tělesa s tloušťkou 6 mm a parametrem W=30 mm, šířka × výška × hloubka (210 mm × 153 mm × 145 mm), maximální možná síla při cyklickém zatížení: 10000N
  Economic parameters: Možnost měřit šíření únavové trhliny v kapalném médiu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000071
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : fatigue test device * testing in water environment * CT specimen testing
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  OBOR OECD: Audio engineering, reliability analysis
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309711
   
 4. 4.
  0525214 - PSÚ 2021 RIV CH eng J - Journal Article
  Žídková, R. - Glogar, P. - Poláčková Šolcová, Iva - van Dijk, J.P. - Kalman, M. - Tavel, P. - Maliňáková, K.
  Spirituality, Religious Attendance and Health Complaints in Czech Adolescents.
  International Journal of Environmental Research and Public Health. Roč. 17, č. 7 (2020), s. 1-9, č. článku 2339. ISSN 1660-4601
  Institutional support: RVO:68081740
  Keywords : health complaints * psychosomatic syndrome * adolescents * religiosity * spirituality * secular environment
  Subject RIV: AN - Psychology
  OBOR OECD: Psychology (including human - machine relations)
  Impact factor: 2.468, year: 2018
  https://www.mdpi.com/1660-4601/17/7/2339/htm
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309404
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0525214 J Poláčková a kol. Spirituality Religious Attendance and Health.pdf0305.8 KBAuthor´s preprintrequire
   
 5. 5.
  0524456 - EÚ 2021 CZ cze N - Newspaper Article
  Sosna, Daniel
  Pěstováním a chovem k menšímu plýtvání potravinami.
  [Cultivation and husbandry as vehicles of food waste reduction.]
  Zahrádkář. Roč. 52, č. 4 (2020), s. 58. ISSN 0139-7761
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : food waste * thrift * rural environment
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Antropology, ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308980
   
 6. 6.
  0524420 - BC 2021 CZ cze J - Journal Article
  Blabolil, Petr
  Přes kanál, do Anglie, do Hullu, do laboratoře environmentální DNA (2. část).
  [Across the channel, in England, to Hull, to environmental DNA laboratory (second part).]
  Vodní hospodářství. Roč. 69, č. 8 (2019), s. 16-20. ISSN 1211-0760
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1920011
  Grant - others:AV ČR(CZ) MSM200961901
  Program:Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : aquatic environment * biodiversity * early detection
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  OBOR OECD: Biodiversity conservation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308782
   
 7. 7.
  0523001 - ÚVGZ 2020 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Šprtová, Miroslava - Šprtová, Hana
  MS Word – opravdu ho znáte?
  [MS Word - Do You Really Know It?]
  [České Budějovice, 05.06.2018-05.06.2018, (W-CST 14/0)]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTI18025
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : environment of science and research * MS Word
  Subject RIV: BD - Theory of Information
  OBOR OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307406
   
 8. 8.
  0522948 - ÚVGZ 2020 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Šprtová, Miroslava
  Poslední výzvy pro SC2 a SC5 v HORIZON 2020. Nový rámcový program HORIZON EUROPE.
  [Last challenges for SC2 and SC5 in HORIZON 2020. New HORIZON EUROPE Framework Programme.]
  [České Budějovice, 16.10.2019-16.10.2019, (K-CST 12/0)]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTI18025
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : international projects * environment * food security * agriculture
  Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies
  OBOR OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307354
   
 9. 9.
  0522944 - ÚVGZ 2020 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Šprtová, Miroslava - Šprtová, Hana
  Projektové výzvy v kariéře vědce.
  [Project challenges in the career of a scientist.]
  [České Budějovice, 07.05.2019-07.05.2019, (W-CST 9/0)]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTI18025
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : project management * project environment * publicly funded projects
  Subject RIV: BD - Theory of Information
  OBOR OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307350
   
 10. 10.
  0522237 - ÚGN 2020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Nehyba, S. - Kirchner, Karel - Kuda, František
  Neogenní a kvartérní sedimenty v oblasti Nového Hrádku (západní část NP Podyjí).
  [Neogene and Quaternary deposits in the closest surroundings of the Nový Hrádek (the Podyjí National Park).]
  Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Roč. 26, 1-2 (2019), s. 49-57. ISSN 1212-6209
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : Lower Miocene * Quaternary * provenance analysis * depositional environment
  Subject RIV: DB - Geology ; Mineralogy
  OBOR OECD: Geology
  https://journals.muni.cz/gvms/article/view/11832
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306763
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0522237.pdf01 MBPublisher’s postprintopen-access