Search results

 1. 1.
  0558060 - ÚCHP 2023 RIV US eng J - Journal Article
  Bendová, Magdalena - Jacquemin, J.
  Guest Editorial: Special Issue on Eduard Hála Symposium.
  Journal of Solution Chemistry. Roč. 51, č. 6 (2022), s. 609-610. ISSN 0095-9782. E-ISSN 1572-8927
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : Eduard Hála Symposium * guest editorial * special issue
  OECD category: Physical chemistry
  Impact factor: 1.677, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10953-022-01175-x.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332043
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Bendová-Jacquemin2022_Article_GuestEditorialSpecialIssueOnEd.pdf0238.1 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0549313 - HÚ 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Večeře, Vojtěch - Sterneck, Tomáš
  Ohlédnutí za sto lety ediční činnosti Historického ústavu na poli zpřístupňování pramenů ke středověkým a raně novověkým dějinám.
  [Looking Back at One Hundred Years of Publishing Activity of the Institute of History in Providing Access to Sources on Medieval and Early Modern History.]
  Archivní časopis. Roč. 71, č. 2 (2021), s. 117-157. ISSN 0004-0398
  Research Infrastructure: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : critical editions * editors * editorial work * Institute of History of the Czech Academy of Sciences
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Method of publishing: Metadata only
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325335
   
   
 3. 3.
  0535199 - ÚGN 2021 CZ eng A - Abstract
  Sysala, Stanislav - Tichý, P.
  Editorial.
  Application of mathematics 65. Vol. 2. Cham: Springer, 2020 - (Sysala, S.; Tichý P.). s. 121-122
  [Seminar on Numerical Analysis & Winter School. 21.01.2019-25.01.2019, Institute of Geonics of the CAS, Ostrava]
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : editorial * special issue * numerical analysis
  OECD category: Applied mathematics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313287
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0535199.pdf543.3 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0531051 - FGÚ 2021 IE eng J - Journal Article
  Christodoulou, Ch. - Košťál, Lubomír - Sacerdote, L.
  Editorial.
  Biosystems. Roč. 187, Jan (2020), č. článku 104049. ISSN 0303-2647. E-ISSN 1872-8324
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : neural coding * proceedings * editorial
  OECD category: Applied mathematics
  Impact factor: 1.973, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309804
   
   
 5. 5.
  0525382 - ÚI 2021 RIV CZ eng H - Proceedings (Czech conference)
  Kalina, Jan (ed.) - Jurečková, Jana (ed.)
  Special issue of the Conference Analytical Methods in Statistics (AMISTAT 2019).
  116 s. In: Applications of Mathematics. Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 65, č. 3 (2020), s. 227-342. ISSN 0862-7940. E-ISSN 1572-9109.
  [AMISTAT 2019: Analytical Methods in Statistics. Liberec (CZ), 16.09.2019-19.09.2019]
  Institutional support: RVO:67985807 ; RVO:67985556
  Keywords : editorial * AMISTAT 2019 * special issue * mathematical statistics
  OECD category: Statistics and probability
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309540
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0525382-applications-special-issue-eds.JPG363.3 KBeditorstvi celeho cisla - J. Kalina a J. JureckovaOtheropen-access
  0525382-afin.pdf248.5 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 6. 6.
  0523724 - ÚI 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Iliadis, L. - Kůrková, Věra - Hammer, B.
  Brain-inspired Computing and Machine Learning (editorial).
  Neural Computing & Applications. Roč. 32, č. 11 (2020), s. 6641-6643. ISSN 0941-0643. E-ISSN 1433-3058
  Institutional support: RVO:67985807
  Keywords : editorial * brain-inspired computing
  OECD category: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  Impact factor: 5.606, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  http://dx.doi.org/10.1007/s00521-020-04888-6
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308028
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0523724-afin.pdf1164.3 KBOA dle Scop.Publisher’s postprintopen-access
  0523714-a.pdf229.5 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 7. 7.
  0523089 - ÚČL 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Kosák, Michal
  Neruda redaktor Josefa Baráka? Sonda do Nerudovy redakční praxe především na příkladu Adolfa Heyduka.
  [Neruda as Josef Barák’s editor? Survey of Neruda’s editorial practice based primarily on the example of Adolf Heyduk.]
  Česká literatura. Roč. 68, č. 1 (2020), s. 65-74. ISSN 0009-0468
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-01723S
  Research Infrastructure: CLB II - 90136
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Jan Neruda * Josef Barák * Adolf Heyduk * Authorship * Editorial Praxis
  OECD category: Specific literatures
  Method of publishing: Open access
  https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:2ef734e4-c28c-4046-8dbf-7d8a65edbafb?article=uuid:9ef59c92-b6ee-458b-951c-340257189204
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307492
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  ČL_2020_1-65-74.pdf1105.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0521419 - HÚ 2020 RIV CZ lat B - Monography
  Blechová-Čelebić, Lenka
  Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars VIII. 1364-1369. Fasciculus III. Indices..
  [Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars VIII. 1364-1369. Fasciculus III. Indices.]
  Praha: Historický ústav, 2019. 135 s. ISBN 978-80-7286-352-5
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Charles IV * Middle Ages * Editorial series * Charters
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306044
   
   
 9. 9.
  0504117 - BÚ 2020 NL eng J - Journal Article
  Kolář, F. - Hájek, M. - Hájková, Petra - Roleček, Jan - Slovák, M. - Valachovič, M.
  Introduction to this special issue on the ecology and evolution of the Carpathian flora.
  Folia Geobotanica. Roč. 53, č. 3 (2018), s. 241-242. ISSN 1211-9520. E-ISSN 1874-9348
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : Carpathians * editorial * flora
  OECD category: Plant sciences, botany
  Impact factor: 1.046, year: 2018
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295842
   
   
 10. 10.
  0501366 - EÚ 2019 CZ cze J - Journal Article
  Woitsch, Jiří
  Úvodník.
  Lesnická práce. Roč. 97, č. 8 (2018), s. 1. ISSN 0322-9254. E-ISSN 1212-8449
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : forestry * preface * editorial * forest history
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0293368