Search results

 1. 1.
  0437000 - ARÚ 2015 TR eng A - Abstract
  Chevalier, P. - Maříková-Kubková, Jana
  The CARE Project - new approach to Early Medieval architecture in Europe.
  20th Annual meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the oral and poster presentations. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014 - (Yilmaz, Ö.). s. 164. ISBN 978-605-396-287-8.
  [Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /20./. 10.09.2014-14.09.2014, Istanbul]
  R&D Projects: GA MK(CZ) DF11P01OVV010
  Grant - others:Culture Programme of European Commission(SI) CU7-MULT7/2010-0653/001-001
  Program:CU7-MULT7
  Source of funding: R - rámcový projekt EK
  Keywords : Early Medieval architecture * archaeology * history of architecture
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  https://www.eaa2014istanbul.org/assets/indirilecekler/2014%20EAA%20abstracts.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240639
   
 2. 2.
  0436999 - ARÚ 2015 TR eng A - Abstract
  Chevalier, P. - Maříková-Kubková, Jana
  The CARE Project: an online efficient resource for understanding Early Medieval Europe.
  20th Annual meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts of the oral and poster presentations. Istanbul: Archaeology & Art Publications, 2014 - (Yilmaz, Ö.). s. 163-166. ISBN 978-605-396-287-8.
  [Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /20./. 10.09.2014-14.09.2014, Istanbul]
  R&D Projects: GA MK(CZ) DF11P01OVV010
  Grant - others:Culture Programme of European Commission(SI) CU7-MULT7/2010-0653/001-001
  Program:CU7-MULT7
  Source of funding: R - rámcový projekt EK
  Keywords : Early Medieval architecture * archaeology * Early Medieval Europe
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  https://www.eaa2014istanbul.org/assets/indirilecekler/2014%20EAA%20abstracts.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240637
   
 3. 3.
  0436995 - ARÚ 2015 CZ eng A - Abstract
  Maříková-Kubková, Jana - Chevalier, P.
  "Transversal World" - Focus on the Early Middle Ages in Central Europe (ca AD 600-1050).
  Abstracts, 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 2013 Pilsen, Czech Republic. Pilsen: University of West Bohemia, 2013 - (Turek, J.). s. 214-215. ISBN 978-80-261-0255-7.
  [Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /19./. 04.09.2013-08.09.2013, Plzeň]
  Grant - others:Culture Programme of European Commission(SI) CU7-MULT7/2010-0653/001-001
  Program:CU7-MULT7
  Source of funding: R - rámcový projekt EK
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Early Medieval architecture * archaeology * Early Medieval Central Europe
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240626
   
 4. 4.
  0395875 - ARÚ 2014 RIV SK slo M - Monography Chapter
  Maříková-Kubková, Jana - Baxa, P.
  Pamiatky. Kostol sv. Juraja.
  [Monuments. St Georges Church.]
  Kostoľany pod Tribečom. Monografia obce. Kostoľany pod Tribečom: Obecný úrad Kostoľany pod Tribečom, 2013 - (Baxa, P.), s. 195-215. ISBN 978-80-971437-4-9
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : archaeology * early medieval architecture * early medieval wallpaintings
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0223805
   
 5. 5.
  0374473 - ARÚ 2012 SK slo B - Monography
  Maříková-Kubková, Jana - Baxa, P.
  Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Turistický sprievodca.
  [Church of St. George in Kostoľany pod Tribečom. Tourist guide.]
  Ladice: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ladice, 2011. 32 s. ISBN 978-80-970604-7-3
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508
  Keywords : early medieval architecture * wall paintings * wooden churches
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0207387
   
 6. 6.
  0374472 - ARÚ 2012 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Baxa, P. - Maříková-Kubková, Jana
  Objev nejstarší fáze kostela sv. Jiří v Kostoľanech pod Tribečom.
  [The discovery of the oldest phase of Church of St. George in Kostoľany pod Tribečom.]
  Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Nitra: Krajský pamiatkový úrad, 2011 - (Valeková, A.), s. 89-101. ISBN 978-80-89395-15-6.
  [Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Nitra (SK), 08.10.2009]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508
  Keywords : early medieval archaeology * early medieval architecture * wooden churches
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0207386
   
 7. 7.
  0374471 - ARÚ 2012 RIV CZ ger C - Conference Paper (international conference)
  Baxa, P. - Maříková-Kubková, Jana
  Die älteste Phase der Kirche St. Georg in Kostoľany pod Tríbečom.
  [The earliest phase of the Church of St. George in Kostoľany pod Tribečom.]
  Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2010 - (Poláček, L.; Maříková-Kubková, J.), s. 149-160,419. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, Internationale Tagungen in Mikulčice, 8. ISBN 978-80-86023-92-2.
  [Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Mikulčice (CZ), 03.06.2009-05.06.2009]
  R&D Projects: GA ČR GA404/07/1513
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508
  Keywords : early medieval archaeology * early medieval architecture * wooden churches
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0207385
   
 8. 8.
  0374469 - ARÚ 2012 RIV CZ cze J - Journal Article
  Maříková-Kubková, Jana
  Kostel sv. Jiří v Kostoľanech pod Tribečom. Komplexní výzkum jako šance pro budoucnost.
  [Church of St. George in Kostoľany pod Tribečom. A complex research as a chance for the future.]
  Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie. Roč. 11, - (2010), s. 96-99. ISSN 1213-1628
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508
  Keywords : early medieval archaeology * heritage management * early medieval architecture
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0006907
   
 9. 9.
  0374251 - ARÚ 2012 CZ cze M - Monography Chapter
  Maříková-Kubková, Jana
  Interiérová výzdoba raně středověkých církevních staveb.
  [Decoration of interior of the early medieval church buildings.]
  Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a novověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, 2008 - (Charvát, P.; Maříková Vlčková, P.), s. 125-133. ISBN 978-80-7308-262-8
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508
  Keywords : early medieval archaeology * early medieval architecture * wall paintings * interior decoration
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0207211
   
 10. 10.
  0374244 - ARÚ 2012 CZ cze M - Monography Chapter
  Maříková-Kubková, Jana
  K byzantským vlivům v raně středověké středoevropské architektuře. Východ nebo západ? Střed nebo periferie?
  [The Byzantine influences in early medieval architecture in Central Europe. East or West? Center or periphery?]
  Země Koruny české a východní Středomoří ve středověku a novověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, 2008 - (Charvát, P.; Maříková Vlčková, P.), s. 123-124. ISBN 978-80-7308-262-8
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508
  Keywords : Byzantine influences * early medieval archaeology * early medieval architecture
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0207206