Search results

 1. 1.
  0531473 - EÚ 2021 CZ cze R - Book Review
  Horák, Pavel
  Paulus Orosius: Dějiny proti pohanům [recenze].
  [Paulus Orosius: Seven Books Against Pagans [Review].]
  [MOUCHOVÁ, B.: Paulus Orosius: Dějiny proti pohanům. Praha: Argo, 2018, 498 s. ISBN 978–80–257–2861–5.]. Pantheon. Religionistický časopis. Roč. 18, č. 2 (2018), s. 121-123. ISSN 1803-2443
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : christianity * early church * theology * history of religion
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Antropology, ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310126
   
 2. 2.
  0460396 - FLÚ 2017 RIV DE ger M - Monography Chapter
  Kitzler, Petr
  Tertullian.
  [Tertullian.]
  Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg: Herder, 2016 - (Karfíková, L.; Hušek, V.; Chvátal, L.), s. 265-281. Handbuch der Dogmengeschichte. Bd. 3, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Mariologie, Gnadenlehre. Faszikel 5a (1. Teil). ISBN 978-3-451-00708-8
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : early Church * patristics * soteriology * Divine grace * Tertullian
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0260504
   
 3. 3.
  0434505 - FLÚ 2015 RIV CZ cze R - Book Review
  Žůrek, Jiří
  [Recenze].
  [Review.]
  [POKORNÝ, P.; HECKEL, U.: Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie. Praha : Vyšehrad, 2013. 835 s. ISBN 978-80-7429-186-9]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 137, 1/2 (2014), s. 185-186. ISSN 0024-4457
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : New Testament * early Church * theology of New Testament * early Christian literature
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0238526
   
 4. 4.
  0305787 - FLÚ 2008 RIV CZ cze J - Journal Article
  Balík, Vojtěch
  Citáty z raně církevních Otců v díle J. A. Komenského.
  [Quotations from the Early Church Fathers in the works of Johann Amos Comenius.]
  Studia Comeniana et historica. Roč. 37, 77-78 (2007), s. 15-31. ISSN 0323-2220
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Comenius, Jan Amos * Early Church Fathers * quotations
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158959
   
 5. 5.
  0107255 - FLU-F 20040266 RIV CZ cze R - Book Review
  Spunar, Pavel
  [Recenze].
  [Review.]
  [HANUS, L.: Pokonštantínská cirkev. - Bratislava, 2000. 387 s.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 127, 1-2 (2004), s. 161-162. ISSN 0024-4457
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908; CEZ:AV0Z9062906
  Keywords : early church * Christianity
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0014420