Search results

 1. 1.
  0567910 - FZÚ 2023 RIV CH eng J - Journal Article
  Domonkos, M. - Kromka, Alexander
  Nanosphere lithography-based fabrication of spherical nanostructures and verification of their hexagonal symmetries by image analysis.
  Symmetry-Basel. Roč. 14, č. 12 (2022), č. článku 2642. E-ISSN 2073-8994
  R&D Projects: GA MŠk LM2018110
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : nanosphere lithography * self-assembly * hexagonal symmetry * plasma etching * image analysis * defect detection
  OECD category: Nano-materials (production and properties)
  Impact factor: 2.940, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0339173

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0567910.pdf04.3 MBCC licencePublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0567601 - ÚFCH JH 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Zelinger, Zdeněk - Suchánek, Jan - Dostál, Michal
  Analyzátor plynů využívající kvantové kaskádové lasery s fotoakustickou detekcí.
  [Gas analyzer using quantum cascade lasers with photoacoustic detection.]
  Internal code: - ; 2023
  Technical parameters: Analyzátor plynů, který kombinuje laditelné diodové lasery (kvantové kaskádové lasery) s fotoakustickou detekcí. Princip analyzátoru je založen na fotoakustické spektroskopii metodou QEPAS (Quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy) [1] Jedná se o univerzální modulární systém pro detekci plynů v laboratorních podmínkách, kde základem je akustický detekční modul THORLABS ADM01, který tvoří fotoakustická kyveta, kterou je možné snadno zabudovat do kompletního systému QEPAS. Modul ADM01 má vstupní a výstupní otvor umožňující čerpání vzorku plynu do kyvety, jenž obsahuje mikrorezonátorové trubice a vlastní křemennou ladičku QTF (Quartz tuning fork). Když svazek externího laseru prochází přes vstupní okna do kyvety, trubice zesilují akustický signál generovaný relaxací excitovaných částic plynu. Tento akustický signál je převáděn QTF na elektrický a poté zesílen integrovaným předzesilovačem, což umožňuje vynikající odstup signálu od šumu. Schéma systému je zobrazeno na obrázku 1. Modul ADM01 je vybaven dvěma přípojkami plynu. Plynové porty jsou vybaveny standardním trubkovým šroubením Hylok z nerezové oceli pro 6 mm trubky. Okénka Ø1/2´´ pro rozsah vlnových délek 200 nm - 11 µm jsou vyměnitelná pro podporu dalších vlnových délek. Svazek kvantově kaskádového laseru je pomocí čočky (f=+50mm) fokusován do fotoakustické kyvety (Obrázek 2) tak aby procházel skrz trubicové mikrorezonátory a mezi hroty QTF. Diodový laser je umístěn v laserové hlavě Thorlabs LDMC20/M, která zajišťuje teplotní stabilizaci pomocí lineárního regulátoru teploty Koheron TEC100L. Úroveň a stabilitu elektrického proudu procházejícího diodovým laserem zajišťuje kontrolní jednotka Koheron QCL100. Generování signálů pro řídící jednotku laserů je realizováno pomocí mikropočítačové platformy Digilent PYNQ-Z1. Elektrický signál generovaný modulem ADM01, jenž nese informaci o naměřené koncentraci plynu, je demodulován pomocí vlastního řešení fázově citlivého zesilovače (Lock-in). Sběr a zpracování dat taktéž zajišťuje mikropočítač použitý pro řízení laseru. Detekce konkrétních plynů je závislá na vlnové délce laserového zdroje a absorpčním koeficientu detekované látky. Pro detekci vybraného plynu v požadovaném rozsahu koncentrací, se volí konkrétní laser o specifické vlnové délce. Přibližné limity detekce byly vypočteny [2] pro vybrané látky a konkrétní lasery jsou zobrazeny na obrázku 3. [1] KOSTEREV, A. A., Yu. A. BAKHIRKIN, R. F. CURL a F. K. TITTEL. Quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy. Optics Letters [online]. 2002, 27(21), 1902 [vid. 2017-04-18]. ISSN 0146-9592. Dostupné z: doi:10.1364/ol.27.001902 [2] DOSTÁL, Michal, Jan SUCHÁNEK, Václav VÁLEK, Zuzana BLATOŇOVÁ, Václav NEVRLÝ, Petr BITALA, Pavel KUBÁT a Zdeněk ZELINGER. Cantilever-Enhanced Photoacoustic Detection and Infrared Spectroscopy of Trace Species Produced by Biomass Burning. Energy and Fuels [online]. 2018, 32(10), 10163–10168 [vid. 2018-10-10]. Dostupné z: doi:10.1021/acs.energyfuels.8b01021
  Economic parameters: výrazné zlepšení detekce plynů v laboratorních podmínkách
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS03010139
  Institutional support: RVO:61388955
  Keywords : gas detection * photoacoustic spectroscopy * quantum cascade lasers
  OECD category: Physical chemistry
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338845

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  FV 0567601.pdf0505.2 KBAuthor´s preprintrequire
   
   
 3. 3.
  0567055 - ÚPT 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Mikel, Břetislav
  SMV-2022-59: Vývoj optovláknového spojení pro přenos scintilačního záření.
  [SMV-2022-59: Development of an optical fibre link for scintillation radiation transfer.]
  Brno: VF, a. s., 2022. 26 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : optical fibre * ionising radiation detection * scintillation radiation transmission
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338317

             
   
   
 4. 4.
  0566647 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Mikel, Břetislav - Jelínek, Michal - Matěj, Z. - Košťál, M.
  Sestava optického vláknového dozimetru.
  [Optical fibre dosimeter assembly.]
  Internal code: APL-2022-29 ; 2022
  Technical parameters: Citlivost měření dozimetru v různých kombinací komponent: čtyři různá křemíková multimódová optická vlákna o průměru od 0,4 mm do 1,5 mm s NA 0,37 a 0,5, čtyři senzory záření gama se scintilačními krystaly (LYSO(Ce), LaBr3(Ce), CaF2(Eu) a NaI(Tl)), dva různé scintilační detektory záření: jednofotonový čítač a fotonásobič, je od 0.18 cps/kBq do 2.89 cps/kBq s maximální délkou optického vlákna 30 m.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., mikel@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA MV(CZ) VI20192022116
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : gamma radiation measurement * silica optical fibres * dosimetry * fibre sensors * ionising radiation detection
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337960

             
   
   
 5. 5.
  0566646 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Mikel, Břetislav - Jelínek, Michal - Matěj, Z. - Košťál, M.
  Optovláknový senzor se scintilačním krystalem NaI(Tl).
  [Optical fibre sensor with NaI(Tl) scintillation crystal.]
  Internal code: APL-2022-28 ; 2022
  Technical parameters: Duralový kontejner s krystalem NaI(Tl), který je navržen na přesné uložení krystalu a zafixování jeho polohy. Mezi kontejnerem a krystalem je reflexní vrstva teflonové pásky, která zvyšuje množství scintilačního záření směřovaného ke straně krystalu, na které je umístěn konektor SMA pro připojení optického vlákna.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., mikel@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA MV(CZ) VI20192022116
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : gamma radiation measurement * silica optical fibres * dosimetry * fibre sensors * ionising radiation detection * scintillation crystal
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337959

             
   
   
 6. 6.
  0566644 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Matěj, Z. - Jančář, A. - Mravec, F. - Mikel, Břetislav - Jelínek, Michal - Košťál, M.
  Detekční jednotka s fotonásobičem pro měření ionizujícího záření pomocí optického vlákna.
  [Detection unit with photomultiplier for measuring ionizing radiation using an optical fibre.]
  Internal code: APL-2022-27 ; 2022
  Technical parameters: Duralový box obsahující ovládací elektroniku s fotonásobičem a výstupním konektorem pro modulární přesné připojení optického vlákna od detektoru ionizujícího záření. Detekční jednotka obsahuje napájecí konektor sloučený s digitální komunikací, která umožňuje vzdáleně měnit parametry měření a napětí fotonásobiče. Současně lze pomocí tohoto konektoru vyčítat naměřené a předzpracované hodnoty.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., mikel@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA MV(CZ) VI20192022116
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : PMT * gamma dosimetry * optical fibre * detection unit
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337956

             
   
   
 7. 7.
  0566461 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Neděla, Vilém - Tihlaříková, Eva - Martinů, P. - Macálka, A.
  Prototyp nového chlazeného držáku vzorku s integrovaným vysoce účinným ionizačním detektorem signálních elektronů pro EREM.
  [Prototype of a new cooled sample holder with an integrated high-efficiency ionization detector of signal electrons for ESEM.]
  Internal code: APL-2022-07 ; 2022
  Technical parameters: Parametry chlazeného držáku vzorku: Rozsah teplot: -60 °C až +30 °C, rozsah volitelné rychlosti náběhu teploty: 1 až 30 °C/min, teplotní stabilita: ± 0,2 %, rozlišení displeje: 0,1 °C, možnost úpravy P a D složky PID regulátoru a připojení až čtyř teplotních čidel pro přesnější regulaci. Parametry Ionizačního detektoru signálních elektronů: Rozsah pracovního (ionizačního) napětí: 0 – 450 V, vhodný pro práci v tlaku 50–2000 Pa v komoře vzorku (vodní páry i N2), schopnost detekce signálu v podmínkách urychlovacího napětí elektronů v rozsahu 500 V- 30 kV a proudu svazku 1 pA – 10 nA. Univerzálně použitelný pro studium živí i neživé přírody.
  Economic parameters: Prototyp realizovaný při řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015020 s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení dle podmínek Smlouvy o účasti na řešení projektu „High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídicím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM“ a o využití výsledků výzkumu a vývoje. Ekonomický přínos bude realizován příjemcem projektu, firmou NUM solution s.r.o., IČ: 04199766, DIČ: CZ04199766 se sídlem Srbská 2741/53, 612 00 Brno-Královo Pole. Kontakt: doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG17_176/0015020
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : ESEM * sample cooling * PID regulation * detection * signal electrons * ionisation
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337915

             
   
   
 8. 8.
  0566001 - ÚTIA 2023 CZ eng D - Thesis
  Likhonina, Raissa
  Rychlé algoritmy Bayesovského rozhodování pro FPGA platformy.
  [Fast Bayesian Algorithms for FPGA Platforms.]
  ČVUT, Fakulta dopravní. Defended: ČVUT, Fakulta dopravní. 21.10.2022. - Prague: České vysoké učení technické v Praze, 2022. 182 s.
  Institutional support: RVO:67985556
  Keywords : RLS algorithms * FIR filters * hypothesis testing * Bayesian approach * FPGA * parallel processing * pipelining * ultrasound * hand detection
  OECD category: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2022/ZS/likhonina-0566001.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337922

             
   
   
 9. 9.
  0565610 - ÚEB 2023 RIV GB eng J - Journal Article
  Nahar, Lutfun - Önder, A. - Sarker, S. D.
  A review on the recent advances in HPLC, UHPLC and UPLC analyses of naturally occurring cannabinoids (2010–2019).
  Phytochemical Analysis. Roč. 31, č. 4 (2020), s. 413-457. ISSN 0958-0344. E-ISSN 1099-1565
  Institutional support: RVO:61389030
  Keywords : analysis * cannabinoids * Cannabis * Cannabis sativa * detection * hempLC-MSLC-PDAliquid chromatography (LC)marijuana * hplc * uhplc * uplc
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Impact factor: 3.373, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  https://doi.org/10.1002/pca.2906
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337131

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2020_Nahar_PHYTOCHEMICAL ANALYSIS_413.pdf2759.6 KBOtheropen-access
   
   
 10. 10.
  0565479 - ÚPT 2023 RIV GB eng J - Journal Article
  Pořízka, P. - Brunnbauer, L. - Porkert, M. - Rozman, U. - Marolt, G. - Holub, D. - Kizovský, Martin - Benešová, Markéta - Samek, Ota - Limbeck, A. - Kaiser, J. - Kalčíková, G.
  Laser-based techniques: Novel tools for the identification and characterization of aged microplastics with developed biofilm.
  Chemosphere. Roč. 313 (2023), č. článku 137373. ISSN 0045-6535. E-ISSN 1879-1298
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Ageing * Biofilm * Detection * Microplastics * Spectroscopic methods
  Impact factor: 8.943, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337019