Search results

 1. 1.
  0565583 - BC 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Borovec, Jakub - Drda, M. - Vrzák, J. - Jan, Jiří - Hubáček, Tomáš - Bačkovský, R. - Brom, F. - Šíma, J.
  Technologie pro dekontaminaci sedimentů.
  [Technology for sediment decontamination.]
  Internal code: DELISE - TH04030289-V1 ; 2022
  Technical parameters: Mezi partnery projektu BC AV ČR, ENVI-PUR, s.r.o. a HG-partner s.r.o. byla uzavřena Smlouva o využití výsledků projektu, která upravuje vlastnická a užívací práva k výsledkům výzkumu v Projektu. U výstupů je podíl v procentech BC AV ČR 45 %, ENVI-PUR, s.r.o. 45 % a HG-partner s.r.o, 10 %, viz smlouva. Mezi partnery projektu BC AV ČR, ENVI-PUR, s.r.o. a HG-partner s.r.o. byla uzavřena Smlouva o uplatnění OT DELISE, která stanovuje autory OT. Vlastnická práva patří autorům technologie, kterými jsou RNDr. Jakub Borovec, Ph.D., Milan Drda, Ing. Jaroslav Vrzák. Současně byl vytvořen protokol o uplatnění OT DELISE ze strany společnosti Zvánovec a.s.
  Economic parameters: Technologie je navržena tak, aby umožnila zhodnocení v současné době obtížně uplatnitelných dnových sedimentů, které není možné nebo žádoucí uložit zpět na pole. Vytříděním nebo vyčištěním sedimentů dojde k jejich převedení na materiál s možným dalším využitím např. ve stavebnictví nebo povrchových úpravách krajiny. Nákladově by měla technologie být srovnatelná nebo levnější něž uložení sedimentu na skládku.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH04030289
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : sediment washing * decontamination * heavy metals * sediment removal * hydraulic dredging
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340063

             
   
   
 2. 2.
  0565575 - BC 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Borovec, Jakub - Drda, M. - Vrzák, J. - Bačkovský, R. - Brom, F. - Šíma, J.
  Zařízení pro dekontaminaci sedimentů.
  [Washing train for sediment sorting and decontamination.]
  Internal code: DELISE - TH04030289-V2 ; 2022
  Technical parameters: Mezi partnery projektu BC AV ČR, ENVI-PUR, s.r.o. a HG-partner s.r.o. byla uzavřena Smlouva o využití výsledků projektu, která upravuje vlastnická a užívací práva k výsledkům výzkumu v Projektu. U výstupů je podíl v procentech BC AV ČR 45 %, ENVI-PUR, s.r.o. 45 % a HG-partner s.r.o, 10 %, viz smlouva.
  Economic parameters: Technologie je navržena tak, aby umožnila zhodnocení v současné době obtížně uplatnitelných dnových sedimentů, které není možné nebo žádoucí uložit zpět na pole. Vytříděním nebo vyčištěním sedimentů dojde k jejich převedení na materiál s možným dalším využitím např. ve stavebnictví nebo povrchových úpravách krajiny. Nákladově by měla technologie být srovnatelná nebo levnější něž uložení sedimentu na skládku.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH04030289
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : sediment washing * decontamination * heavy metals * sediment removal * hydraulic dredging
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340064

             
   
   
 3. 3.
  0562119 - ÚCHP 2023 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Ondráček, Jakub - Ondráčková, Lucie - Dřevínek, M. - Otáhal, P. - Vošáhlík, J.
  Change in Size-Resolved Filtration Efficiency of Respirators after Decontamination/Disinfection Treatments.
  Sborník 21. výroční konference České aerosolové společnosti. Prague: Czech Aerosol Society, 2022 - (Lhotka, R.), s. 99-102. ISBN 978-80-908653-0-3.
  [výroční konference České aerosolové společnosti /21./. Kutná hora (CZ), 03.10.2022-04.10.2022]
  R&D Projects: GA MV(CZ) VI04000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : respirators * size-resolved FE * decontamination
  OECD category: Occupational health
  http://cas.icpf.cas.cz/download/Sbornik_VKCAS_2022.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334536

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022101007410.pdf91.8 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0560024 - ÚCHP 2023 RIV cze P1 - User Module
  Šolcová, Olga - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Kaštánek, František - Fulín, T. - Jandejsek, Z.
  Chelatační činidlo pro odstranění těžkých kovů z tuhých porézních matric.
  [Chelating agent for removing heavy metals from solid porous matrices.]
  2022. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i . - RABBIT Trhový Štěpánov a.s. Date of the utility model acceptance: 19.10.2022. Utility model number: 36472
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/19
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * soil decontamination * metal removal
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036472.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334991

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv036472.pdf2615.8 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 5. 5.
  0542760 - BÚ 2022 RIV CH eng J - Journal Article
  Čech, J. - Sťahel, P. - Ráhel’, J. - Prokeš, L. - Rudolf, P. - Maršálková, Eliška - Maršálek, Blahoslav
  Mass Production of Plasma Activated Water: Case Studies of Its Biocidal Effect on Algae and Cyanobacteria.
  Water. Roč. 12, č. 11 (2020), č. článku 3167. E-ISSN 2073-4441
  R&D Projects: GA ČR GA19-10660S; GA TA ČR SS01020006
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : plasma activated water * electrical discharges with liquids * cyanobacteria * decontamination
  OECD category: Mechanical engineering
  Impact factor: 3.103, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  https://doi.org/10.3390/w12113167
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320108

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Mass Production of Plasma Activated Water.pdf06.7 MBOtheropen-access
   
   
 6. 6.
  0540870 - ÚACH 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Szatmáry, L. - Šubrt, Jan - Motlochová, Monika - Pližingrová, Eva - Šuhájek, M. - Salačová, P.
  Kompozitní nanosorbent syntetizovaný na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů.
  [Composite nanosorbent based on alkali titanate and recyclable waste.]
  Internal code: TAČR 2402/2020/1 ; 2020
  Technical parameters: Funkční vzorek se týká přípravy kompozitního sorbentu a jeho použití jako sorbentu pro záchyt radionuklidů cesia, stroncia, europia a kobaltu, popřípadě uranu.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem, důležitý pro další výzkum a vývoj z hlediska jeho použití pro aplikace.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH02020110
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : sorption * radionuclides * decontamination * waste * nanomaterials * environment
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318467

             
   
   
 7. 7.
  0540868 - ÚACH 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Szatmáry, L. - Šubrt, Jan - Motlochová, Monika - Pližingrová, Eva - Šuhájek, M. - Salačová, P.
  Kompozitní nanosorbent na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů.
  [Composite nanosorbent based on alkali titanate and recyclable waste.]
  Internal code: TAČR 2402/2020/2 ; 2020
  Technical parameters: Ověřená technologie se týká přípravy kompozitního nanosorbentu a jeho použití jako nanosorbentu pro záchyt radionuklidů cesia, stroncia, europia a kobaltu, popřípadě uranu.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem, důležitý pro další výzkum a vývoj z hlediska jeho použití pro aplikace.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH02020110
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : radionuclides * decontamination * waste * nanomaterials * environment
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318468

             
   
   
 8. 8.
  0537882 - FZÚ 2021 RIV CZ eng A - Abstract
  Rutherford, D. - Jíra, J. - Kolářová, Kateřina - Remeš, Zdeněk - Rezek, B.
  Bactericidal effect of zinc oxide nanoparticles on Gram-positive and Gram-negative strains for water decontamination using reverse spin technology.
  Book of Abstracts of the 30th Joint Seminar of the Development of Materials Science in Research and Education. Praha: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, 2020 - (Kožíšek, Z.; Král, R.; Zemenová, P.). s. 53-53. ISBN 978-80-907237-1-9.
  [Joint Seminar of the Development of Materials Science in Research and Education /30./. 07.09.2020-11.09.2020, Pavlov]
  R&D Projects: GA ČR GC19-02858J
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : ZnO * nanoparticles * water decontamination * S. aureus * E. coli
  OECD category: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317492

             
   
   
 9. 9.
  0518198 - ÚACH 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Motlochová, Monika - Pližingrová, Eva - Šubrt, Jan
  Nanomateriál na bázi TiO2 pro záchyt iontů těžkých kovů.
  [TiO2 based nanomaterials for sorption of heavy metals ions.]
  Internal code: 35/DV/2019 ; 2019
  Technical parameters: Funkční vzorek se týká přípravy kompozitního nanosorbentu a jeho použití jako nanosorbentu pro záchyt iontů těžkých kovů.
  Economic parameters: Materiál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem, důležitý pro další výzkum a vývoj z hlediska jeho použití pro aplikace.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ01000154
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : sorption * decontamination * waste * nanomaterials * environment
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303364

             
   
   
 10. 10.
  0510204 - ÚCHP 2020 RIV IT eng C - Conference Paper (international conference)
  Šolcová, Olga - Bumba, Jakub - Spáčilová, Markéta - Kaštánek, František
  Brownfields Water Pollution and Purification.
  Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 143..
  [International Waste Management and Landfill Symposium /17./. Cagliari (IT), 30.09.2019-04.10.2019]
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : water pollution * brownfields * decontamination processes
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300729

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  143_Solcova.pdf5376.2 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.