Search results

 1. 1.
  0489148 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Šolcová, Olga - Kužílek, V. - Košanová, L. - Matějková, Martina - Maléterová, Ywetta - Kaštánek, František - Brázdil, J.
  Technologický postup eliminace negativního působení korozivní síry v izolačních olejích.
  [Technological Process for the Elimination of Negative Impacts of Corrosive Sulphur in Mineral Electro-Insulating Oils.]
  Internal code: eliminace negativního působení korozivní síry ; 2017
  Technical parameters: Řešení problematiky korozivní síry v minerálních izolačních olejích, které je v popředí zájmu odborníků komise TC 10 při Mezinárodní elektrotechnické komisi (IEC) EU pro tvorbu norem transformátorů, je vysoce aktuální pro výrobu a distribuci elektrické energie, ekologických hledisek a ochrany zdraví obyvatel. Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje spolehlivá technologie určená speciálně pro odstranění sloučenin korozivní síry z minerálních olejů, byly v rámci projektu optimalizovány a testovány postupy regenerace transformátorových olejů s ohledem na odstranění korozivní síry. Byl nalezen způsob regenerace použitých minerálních izolačních transformátorových olejů pomocí sorbentů, který je efektivní pro eliminaci sloučenin korozivní síry z transformátorových olejů. Ověřená technologie obsahuje mimo detailního popisu i ověření při zvětšování měřítka a využitelnost v praxi.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit eliminaci sirných korozivních látek z olejové elektroizolační matrice ve shodě s požadavky normy ČSN EN 60422.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04020151
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : column application * regeneration of aged oils * elimination of corrosive sulphur substances
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Chemical process engineering
  http://hdl.handle.net/11104/0283621
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283621
   
 2. 2.
  0457686 - ÚCHP 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Kužílek, V. - Košanová, L. - Brázdil, J. - Šolcová, Olga
  Analytické metody k identifikaci a kvantitativnímu stanovení relevantních sloučenin korozivní síry v minerálních olejích.
  [Analytical Methods for Identification and Quantitative Determination of Relevant Compounds of Corrosive Sulfur in Mineral Oils.]
  Internal code: ochrana životního prostředí ; 2015
  Technical parameters: ZM - 62
  Economic parameters: Metodika má za cíl zvýšení bezpečnosti provozu výkonových transformátorů a prevence jejich havárií v důsledku působení korozivní síry
  Certifying body: Asociace zkušeben vysokého napětí, Praha. Certificate issue date: 18.12.2015
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : analytical methods * corrosive sulphur * mineral oils
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258062
   
 3. 3.
  0444605 - ÚCHP 2016 SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Papežová, Barbora - Matějková, Martina - Maléterová, Ywetta - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
  Effect of Corrosive Sulphur to Properties of Transformer Oils.
  Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2015 - (Markoš, J.), s. 152. ISBN 978-80-89475-14-8.
  [International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering /42./. Tatranské Matliare (SK), 25.05.2015-29.05.2015]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04020151
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : corrosive sulphur * transformer iols * sorption
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0247088
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22015060115302.pdf1416.9 KBPublisher’s postprintopen-access