Search results

 1. 1.
  0563908 - ÚSMH 2023 RIV cze P - Patent Document
  Grus, T. - Suchý, Tomáš - Šupová, Monika - Chlup, H. - Hartinger, J.
  Kolagenní kompozit pro řízené uvolňování aktivních látek a způsob jeho přípravy.
  [Collagen composite for controlled release of active substances and preparing it.]
  2022. Owner: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze. Date of the patent acceptance: 06.04.2022. Patent Number: 309204
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : wound dressing * sponge * nanofibers * carp * freshwater fish * collagen * antibiotics * infection * crosslinking * MRSA
  OECD category: Medical engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/309/309204.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335693
   
   
 2. 2.
  0561350 - FGÚ 2023 RIV NL eng J - Journal Article
  Kacvinská, K. - Trávníčková, Martina - Vojtová, L. - Poláček, P. - Dorazilová, J. - Kohoutek, M. - Hlináková, K. - Pajorová, Julia - Tirpáková, Maria - Bačáková, Lucie
  Porous cellulose-collagen scaffolds for soft tissue regeneration: influence of cellulose derivatives on mechanical properties and compatibility with adipose-derived stem cells.
  Cellulose. Roč. 29, č. 15 (2022), s. 8329-8351. ISSN 0969-0239. E-ISSN 1572-882X
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA20-01641S; GA MŠk(CZ) LM2018129; GA MŠk(CZ) EF18_046/0016045
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : collagen * cellulose * stem cells * biocompatibility * elastic modulus * regenerative medicine
  OECD category: Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials
  Impact factor: 6.123, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  https://doi.org/10.1007/s10570-022-04759-4
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334171
   
   
 3. 3.
  0560417 - ÚEM 2023 RIV CH eng J - Journal Article
  Canciani, E. - Gagliano, N. - Paino, F. - Amler, Evžen - Divín, Radek - Denti, L. - Henin, D. - Fiorati, A. - Dellavia, C.
  Polyblend Nanofibers to Regenerate Gingival Tissue: A Preliminary In Vitro Study.
  Frontiers in Materials. Roč. 8, jun. (2021), č. článku 670010. ISSN 2296-8016. E-ISSN 2296-8016
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : polycaprolactone * hyaluronic acid * vitamin E * nanofibers * oral soft * tissues regeneration * gingival fibroblasts * collagen turnover
  OECD category: Neurosciences (including psychophysiology
  Impact factor: 3.985, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmats.2021.670010/full
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333334
   
   
 4. 4.
  0558228 - ÚMG 2023 RIV CH eng J - Journal Article
  Kunze, P. - Kreiss, L. - Novosadová, Vendula - Roehe, A. - Steinmann, S. - Procházka, Jan - Geppert, C. - Hartmann, A. - Schuermann, S. - Friedrich, O. - Schneider-Stock, R.
  Multiphoton Microscopy Reveals DAPK1-Dependent Extracellular Matrix Remodeling in a Chorioallantoic Membrane (CAM) Model.
  Cancers (Basel). Roč. 14, č. 10 (2022), č. článku 2364. E-ISSN 2072-6694
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0109; GA MŠk(CZ) LM2018126
  Research Infrastructure: CCP II - 90126
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : colon cancer * ECM remodeling * collagen * mpm * uPAR
  OECD category: Cell biology
  Impact factor: 6.575, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/2072-6694/14/10/2364
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0332903
   
   
 5. 5.
  0557829 - ÚMG 2023 RIV GB eng O - Others
  Schwarz, D. - Lipoldová, Marie - Reinecke, H. - Sohrabi, Yahya
  Targeting inflammation with collagen.
  2022. Clinical and Translational Medicine. Roč. 12, č. 5 (2022), č. článku e831. ISSN 2001-1326. E-ISSN 2001-1326
  Institutional support: RVO:68378050
  Keywords : collagen * covid-19 * ecm * inflammation * MMPs
  OECD category: Oncology
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ctm2.831
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331718
   
   
 6. 6.
  0556439 - FGÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Matějka, Roman - Štěpanovská, Jana - Hanzálek, Karel - Lipenský, J. F.
  Protokol na přípravu bioinkoustu na bázi prasečího kolagenu.
  [Protocol for the preparation of bioink based on pig collagen.]
  Internal code: TM01000046-V3 ; 2021
  Technical parameters: Výsledek je využíván přijemci pro další výzkum a vývoj.
  Economic parameters: Výsledek může být v budoucnu využíván prostřednictvím licenční smlouvy s konkrétním subjektem.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TM01000046
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : collagen * hydrogel * bioink * bioprinting
  OECD category: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330658
   
   
 7. 7.
  0553280 - ÚEM 2022 RIV CH eng J - Journal Article
  Vojtová, L. - Pavliňáková, V. - Muchova, J. - Kacvinská, K. - Brtníková, J. - Knoz, M. - Lipový, B. - Faldyna, M. - Gopfert, E. - Holoubek, J. - Pavlovský, Z. - Vicenová, M. - Blahnová, Veronika - Hearnden, V. - Filová, Eva
  Healing and Angiogenic Properties of Collagen/Chitosan Scaffolds Enriched with Hyperstable FGF2-STAB(R) Protein: In Vitro, Ex Ovo and In Vivo Comprehensive Evaluation.
  Biomedicines. Roč. 9, č. 6 (2021), č. článku 590. E-ISSN 2227-9059
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1508
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : collagen * chitosan * scaffold * FGF2 * skin regeneration * tissue engineering
  OECD category: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  Impact factor: 4.757, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/2227-9059/9/6/590
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328263
   
   
 8. 8.
  0553177 - ÚMCH 2023 RIV GB eng J - Journal Article
  Abdel-Rahman, Rasha M. - Vishakha, V. - Kelnar, Ivan - Jancar, J. - Abdel-Mohsen, Abdellatif M.
  Synergistic performance of collagen-g-chitosan-glucan fiber biohybrid scaffold with tunable properties.
  International Journal of Biological Macromolecules. Roč. 202, 31 March (2022), s. 671-680. ISSN 0141-8130. E-ISSN 1879-0003
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-06065S
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : hybrid scaffolds * collagen * chitosan-glucan fiber
  OECD category: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics
  Impact factor: 8.025, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813022000058?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328447
   
   
 9. 9.
  0553040 - ÚEM 2022 RIV GB eng J - Journal Article
  Rogulska, O. - Trufanova, N.A. - Petrenko, Yuriy - Repin, N.V. - Grischuk, V.P. - Ashukina, N.O. - Bondarenko, S.Y. - Ivanov, G.V. - Podorozhko, E.A. - Lozinsky, V.
  Generation of bone grafts using cryopreserved mesenchymal stromal cells and macroporous collagen-nanohydroxyapatite cryogels.
  Journal of Biomedical Materials Research. Part B. Roč. 10, č. 2 (2021), s. 489-499. ISSN 1552-4973. E-ISSN 1552-4981
  Institutional support: RVO:68378041
  Keywords : bone defect * collagen-nanoHA cryogel * cryopreservation * mesenchymal stromal cells * xeno-free conditions
  OECD category: Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials
  Impact factor: 3.405, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm34927
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328078
   
   
 10. 10.
  0551581 - ÚSMH 2022 RIV CH eng J - Journal Article
  Štěpanovská, J. - Otáhal, M. - Hanzálek, K. - Šupová, Monika - Matějka, R.
  pH Modification of High-Concentrated Collagen Bioinks as a Factor Affecting Cell Viability, Mechanical Properties, and Printability.
  Gels. Roč. 7, č. 4 (2021), č. článku 252. E-ISSN 2310-2861
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV19-02-00068
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : bioprinting * bioink * collagen hydrogels * biofabrication * stromal cells * compressive elastic modulus
  OECD category: Polymer science
  Impact factor: 4.432, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/2310-2861/7/4/252
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326945