Search results

 1. 1.
  0560376 - ÚH 2023 RIV NO eng C - Conference Paper (international conference)
  Prokopová, Michaela - Fialová, Kateřina - Čermáková, Lenka - Semerád, Jaroslav - Pivokonský, Martin
  Coagulation/flocculation of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in drinking water treatment.
  Proceedings Water safety conference 2022. Narvik: IWA, 2022.
  [The 2022 IWA International conference for water safety. Narvik (NO), 22.06.2022-24.06.2022]
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : perfluorinated organic substances * polyfluorinated organic substances * coagulation * floccutalion * drinking water
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Water resources (MBU-M)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333305
   
   
 2. 2.
  0557213 - ÚH 2023 RIV GB eng B - Monography
  Pivokonský, Martin - Novotná, Kateřina - Čermáková, Lenka - Petříček, Radim
  Jar tests for water treatment optimization: How to perform jar tests – a handbook.
  1. - London: IWA Publishing, 2022. 56 s. ISBN 9781789062694
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/20
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : coagulation * jar test * water treatment * WTP operation
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://iwaponline.com/ebooks/book/846/Jar-Tests-for-Water-Treatment-OptimisationHow-to
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331281
   
   
 3. 3.
  0555214 - BC 2022 RIV US eng J - Journal Article
  Vecková, Tereza - Sak, Bohumil - Samková, E. - Holubová, Nikola - Kicia, M. - Zajaczkowska, Z. - Hlásková, Lenka - Květoňová, Dana - Kváč, Martin
  Raw Goat's Milk, Fresh and Soft Cheeses as a Potential Source of Encephalitozoon cuniculi.
  Foodborne pathogens and disease. Roč. 18, č. 9 (2021), s. 661-667. ISSN 1535-3141. E-ISSN 1556-7125
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA20-10706S
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : infection * antibodies * intestinalis * microsporidia * humans * brain * sheep * cheese processing * foodborne disease * experimental infection * infectivity * coagulation
  OECD category: Infectious Diseases
  Impact factor: 3.788, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/fpd.2021.0017
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329738
   
   
 4. 4.
  0554204 - BC 2022 RIV CH eng J - Journal Article
  Kotál, Jan - Polderdijk, S. - Langhansová, H. - Ederova, M. - Martins, Larissa Almeida - Beránková, Z. - Chlastáková, A. - Hajdušek, Ondřej - Kotsyfakis, Michalis - Huntington, J. - Chmelař, J.
  Ixodes ricinus Salivary Serpin Iripin-8 Inhibits the Intrinsic Pathway of Coagulation and Complement.
  International Journal of Molecular Sciences. Roč. 22, č. 17 (2021), č. článku 9480. E-ISSN 1422-0067
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000759
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : tsetse thrombin inhibitor * tick saliva * anticoagulant activity * blood-coagulation * immune-response * protein * disease * expression * peptide * cloning * blood coagulation * crystal structure * Ixodes ricinus * parasite * saliva * serpin * tick
  OECD category: Microbiology
  Impact factor: 6.208, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/1422-0067/22/17/9480
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328823
   
   
 5. 5.
  0554108 - BC 2022 RIV CH eng J - Journal Article
  Chlastáková, A. - Kotál, Jan - Beránková, Z. - Kaščáková, B. - Martins, Larissa Almeida - Langhansová, H. - Prudníková, T. - Ederova, M. - Kutá Smatanová, I. - Kotsyfakis, Michalis - Chmelař, J.
  Iripin-3, a New Salivary Protein Isolated From Ixodes ricinus Ticks, Displays Immunomodulatory and Anti-Hemostatic Properties In Vitro.
  Frontiers in Immunology. Roč. 12, MAR 1 2021 (2021), č. článku 626200. ISSN 1664-3224. E-ISSN 1664-3224
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-07247S
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : antithrombin-iii * factor-viia * inhibitors * serpins * infestations * family * glycosylation * annotation * expression * interface * tick * serpin * X-ray crystallography * blood coagulation * inflammation * adaptive immunity * Ixodes ricinus * saliva
  OECD category: Biochemistry and molecular biology
  Impact factor: 8.786, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.626200/full
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328746
   
   
 6. 6.
  0549146 - ÚH 2022 RIV CZ cze V - Research Report
  Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka - Prokopová, Michaela - Pivokonská, Lenka
  Optimalizace koagulace vyčištěné odpadní vody z ČOV Podlázky, ČOV Kvasiny a ČOV Solnice.
  [Coagulation optimization of the wastewater effluent at the Podlázky, Kvasiny and Solnice wastewater treatment plants.]
  Praha: Sweco Hydroprojekt a. s., 2020. 65 s.
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : coagulation * flotation * water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325176
   
   
 7. 7.
  0549144 - ÚH 2022 RIV CZ cze V - Research Report
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Semerád, Jaroslav - Prokopová, Michaela - Pivokonská, Lenka - Cajthaml, Tomáš - Pivokonský, Martin
  Účinnost odstranění PFCs koagulací/flokulací a adsorpcí na cílených sorbentech v laboratorních podmínkách.
  [Removal efficiency of PFCs by coagulation/flocculation and adsorption on targeted sorbents in laboratory conditions.]
  Praha: VHS Vrchlice - Maleč, a. s., 2021. 34 s.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institutional support: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Keywords : perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation * floculation * adsorption
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325200
   
   
 8. 8.
  0547439 - ÚH 2022 RIV CZ cze V - Research Report
  Pivokonský, Martin - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Čermáková, Lenka
  Optimalizace procesu koagulace/flokulace na úpravně vody Myslivny.
  [Optimization of the coagulation/flocculation process at the Myslivny water treatment plant.]
  Praha: Praha: Vodovody a kanalizace Karlovy Vary, a. s., 2021. 19 s.
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : coagulation * flocculation * drinking water treatment * natural organic matter
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325228
   
   
 9. 9.
  0547438 - ÚH 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Čermáková, Lenka - Fialová, Kateřina - Prokopová, Michaela - Petříček, Radim - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody.
  [Coagulation/flocculation of perfluorinated organic compounds (PFCs) during the of drinking water treatment.]
  Internal code: Technologie PFCs 2021 ; 2021
  Technical parameters: Nastavení optimálních podmínek pro koagulaci přírodních organických látek měřených jako DOC zároveň poskytuje „optimální“ podmínky pro snížení obsahu PFCs při konvenční úpravě vody. Na úpravně vody v Kutné Hoře, kde byla technologie ověřována, byly optimální podmínky koagulace/flokulace stanoveny jako dávka Al2(SO4)3 okolo 20 mg·l−1 a reakční hodnota pH 6,0-6,5 (v závislosti na charakteru surové vody). Za těchto podmínek je možné dosáhnout až 50% účinnosti odstranění PFCs. Nicméně pro další eliminaci obsahu PFCs v upravené vodě je nezbytné zavést následnou adsorpci na granulovaném aktivním uhlí nebo obdobných sorbentech schopných sorbovat látky s hydrofobním perfluorovaným uhlovodíkovým řetězcem s navázanou hydrofilní funkční skupinou.
  Economic parameters: Optimalizace procesu koagulace na účinnost odstraňování organických látek přírodního původu má jako vedlejší přidaný efekt také zvýšení účinnosti odstraňování PFCs konvenčním způsobem úpravy vody. To se pozitivně projeví na snížení dávek koagulačního činidla, zvýšení účinnosti odstranění DOC, prodloužení filtračních cyklů a cca 30 % snížení prací vody. V konečném důsledku dojde také ke snížení zatížení filtrace přes granulované aktivní uhlí a úspory prací vody i v této fázi technologie. Všechny výše uvedené skutečnosti v konečném důsledku povedou k zlepšení kvality pitné vody a snížení energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ04000212
  Institutional support: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Keywords : perfluorinated organic compounds (PFCs) * coagulation/flocculation * drinking water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (MBU-M)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325668
   
   
 10. 10.
  0545948 - ÚH 2022 RIV NL eng J - Journal Article
  Prokopová, Michaela - Novotná, Kateřina - Pivokonská, Lenka - Čermáková, Lenka - Cajthaml, Tomáš - Pivokonský, Martin
  Coagulation of polyvinyl chloride microplastics by ferric and aluminium sulphate: Optimization of reaction conditions and removal mechanisms.
  Journal of Environmental Chemical Engineering. Roč. 9, č. 6 (2021), č. článku 106465. E-ISSN 2213-3437
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA20-29315S
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/20
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985874 ; RVO:61388971
  Keywords : coagulation * drinking water * microplastics * polyvinyl chloride * water treatment
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental biotechnology (MBU-M)
  Impact factor: 7.968, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721014421?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323256