Search results

 1. 1.
  0569340 - ÚCHP 2023 RIV CH eng J - Journal Article
  Karásková, K. - Pacultová, K. - Bílková, T. - Fridrichová, D. - Koštejn, Martin - Peikertová, P. - Stelmachowski, P. - Kukula, P. - Obalová, L.
  Effect of Zinc on the Structure and Activity of the Cobalt Oxide Catalysts for NO Decomposition.
  Catalysts. Roč. 13, č. 1 (2023), č. článku 18. E-ISSN 2073-4344
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitric oxide * catalytic decomposition * Co-spinel * Zn bulk promotion
  OECD category: Chemical process engineering
  Impact factor: 4.501, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/2073-4344/13/1/18
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340748

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  catalysts-13-00018-v2.pdf09.6 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0540443 - ÚCHP 2021 RIV CH eng J - Journal Article
  Karásková, K. - Pacultová, K. - Klegová, A. - Fridrichová, D. - Valášková, M. - Jirátová, Květa - Stelmachowski, P. - Kotarba, A. - Obalová, L.
  Magnesium E ect in K/Co-Mg-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for Direct NO Decomposition.
  Catalysts. Roč. 10, č. 8 (2020), č. článku 931. E-ISSN 2073-4344
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-19519S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : cobalt mixed oxide * alkali promoter * nitric oxide * catalytic decomposition
  OECD category: Chemical process engineering
  Impact factor: 4.146, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  file:///C:/Users/jirsova/AppData/Local/Temp/catalysts-10-00931.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318048

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  catalysts-10-00931.pdf05.5 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0540440 - ÚCHP 2021 RIV CH eng J - Journal Article
  Karásková, K. - Pacultová, K. - Jirátová, Květa - Fridrichová, D. - Koštejn, Martin - Obalová, L.
  Calcination Temperature on N2O Conversion in the Presence of H2O and NOx.
  Catalysts. Roč. 10, č. 10 (2020), č. článku 1134. E-ISSN 2073-4344
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * potassium * calcination
  OECD category: Chemical process engineering
  Impact factor: 4.146, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  file:///C:/Users/jirsova/AppData/Local/Temp/catalysts-10-01134-v3.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318047

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  catalysts-10-01134-v3.pdf02.2 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0511878 - ÚCHP 2020 RIV CH eng J - Journal Article
  Pacultová, K. - Bílková, T. - Klegová, A. - Karásková, K. - Fridrichová, D. - Jirátová, Květa - Kiška, T. - Balabánová, Jana - Koštejn, Martin - Kotarba, A. - Kaspera, W. - Stelmachowski, P. - Słowik, G. - Obalová, L.
  Co-Mn-Al Mixed Oxides Promoted by K for Direct NO Decomposition: Effect of Preparation Parameters.
  Catalysts. Roč. 9, č. 7 (2019), č. článku 593. E-ISSN 2073-4344
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-19519S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitric oxide * catalytic decomposition * potassium promoter
  OECD category: Chemical process engineering
  Impact factor: 3.520, year: 2019
  Method of publishing: Open access
  https://www.mdpi.com/2073-4344/9/7/593
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302122

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0511878.pdf04.8 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0496329 - ÚCHP 2019 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Obalová, L. - Pacultová, K. - Klegová, A. - Karásková, K. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Cobalt-containing Mixed Oxide Catalysts for Removal of N2O from Nitric Acid Plant Tail Gases.
  Book of Abstracts. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i., 2018 - (Žilková, N.; Horáček, M.), č. článku Op07. ISBN 978-80-87351-53-6.
  [Symposium on Catalysis /50./. Prague (CZ), 05.11.2018-06.11.2018]
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * cobalt spinel
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0289136

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22018110914044.pdf12399.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0481572 - ÚCHP 2018 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Obalová, L. - Pacultová, K. - Klegová, A. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa
  Cobalt-Containing Mixed Oxide Catalysts for Removal of N2O from Nitric Acid Plant Tail Gases.
  Program Book of Abstracts. Prague: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i., 2017 - (Žilková, N.; Horáček, M.), č. článku Op10. ISBN 978-80-87351-47-5.
  [Symposium on Catalysis /49./. Prague (CZ), 06.11.2017-07.11.2017]
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxides
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277105

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22017111015000.pdf15371 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0456088 - ÚCHP 2016 RIV NL eng J - Journal Article
  Klyushina, A. - Pacultová, K. - Krejčová, S. - Slowik, G. - Jirátová, Květa - Kovanda, F. - Ryczkowski, J. - Obalová, L.
  Advantages of Stainless Steel Sieves as Support for Catalytic N2O Decomposition over K-doped Co3O4.
  Catalysis Today. Roč. 257, Part 1 (2015), s. 2-10. ISSN 0920-5861. E-ISSN 1873-4308.
  [AWPAC2014 - International Symposium on Air & Water Pollution Abatement Catalysis. Krakow, 01.09.2014-05.09.2014]
  R&D Projects: GA ČR GA14-13750S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : N2O catalytic decomposition * Co3O4 * stainless steel support * potassium promoter * TiO2 support
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Impact factor: 4.312, year: 2015
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0256662

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0456088.pdf06.5 MBAuthor’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0449043 - ÚCHP 2016 RIV RU eng C - Conference Paper (international conference)
  Klyushina, A. - Obalová, L. - Karásková, K. - Jirátová, Květa
  Effect of Preparation Method on Catalytic Properties of Co-Mn-Al Mixed Oxide for N2O Decomposition.
  Abstracts. Novosibirsk: Boreskov Institute of Catalysis SB RAS, 2015 - (Bukhtiyarov, V.; Stakheev, A.), s. 1904-1905. ISBN 978-5-906376-10-7.
  [European Congress on Catalysis – EuropaCat-XII /12./. Kazaň (RU), 30.08.2015-04.09.2015]
  R&D Projects: GA ČR GA14-13750S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * cobalt oxides
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0250627

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22015091708300.pdf1976.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0426025 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Obalová, L. - Šrámek, J. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Chromčáková, Ž.
  Technologické parametry procesu rozkladu N2O na katalyzátoru s obsahem Co, Mn a Al modifikovaného cesiem.
  [Technological parameters of N2O decomposition process over the Co- Mn-Al catalyst modified with cesium.]
  Internal code: výsledek 4 ; 2013
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vondrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v.v - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Economic parameters: Použitím technologie dochází ke zlepšení životního prostředí a k úsporám na poplatcích spojených s překračováním emisních limitů N2O z výroben kyseliny dusičné.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxide catalysts * emission abatement
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231793

             
   
   
 10. 10.
  0426024 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Obalová, L. - Šrámek, J. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Karásková, K.
  Technologické parametry procesu rozkladu N2O na katalyzátoru s obsahem Co, Mn a Al modifikovaného draslíkem.
  [Technological parameters of N2O decomposition process over the Co-Mn- Al catalyst modified with potassium.]
  Internal code: výsledek 3 ; 2013
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vondrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v.v - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Economic parameters: Použitím technologie dochází ke zlepšení životního prostředí a k úsporám na poplatcích spojených s překračováním emisních limitů N2O z výroben kyseliny dusičné.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxide catalysts * emission abatement
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231849

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.