Search results

 1. 1.
  0538925 - ÚCHP 2021 RIV CZ cze O - Others
  Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Samusevich, Oleg - Veselý, Václav
  Technicko-ekonomická studie variantního řešení škvárového hospodářství pro ZEVO o střední a velké kapacitě. Výzkumná zpráva 3/2020.
  [Techno-economical study of bottom ash treatment for low- and medium-sized incineration plants.]
  2020
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000007
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * non-ferrous metals
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316691
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Technicko ekonomická studie.pdf2450.2 KBAuthor´s preprintrequire
   
   
 2. 2.
  0532215 - ÚCHP 2022 RIV JP eng J - Journal Article
  Huber, F. - Korotenko, Ekaterina - Šyc, Michal - Fellner, J.
  Material and chemical composition of municipal solid waste incineration bottom ash fractions with different densities.
  Journal of Material Cycles and Waste Management. Roč. 23, č. 1 (2021), s. 394-401. ISSN 1438-4957. E-ISSN 1611-8227
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : waste incineration * incineration residues * bottom ash
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 3.579, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311282
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Huber2021_Article_MaterialAndChemicalComposition.pdf01 MBPublisher’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0522733 - ÚCHP 2021 RIV NL eng J - Journal Article
  Šyc, Michal - Simon, F.G. - Hykš, J. - Braga, D. - Biganzoli, L. - Costa, G. - Funari, V. - Grosso, M.
  Metal recovery from incineration bottom ash: State-of-the-art and recent developments.
  Journal of Hazardous Materials. Roč. 393, JUL 5 (2020), č. článku 122433. ISSN 0304-3894. E-ISSN 1873-3336
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC17051; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008413
  EU Projects: Foundation for Science and Technology(XE) CA15115
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * waste-to-energy
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impact factor: 10.588, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389420304222?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307835
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0522733.pdf11.7 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0522669 - ÚCHP 2020 CZ cze J - Journal Article
  Baloch, Tomáš - Šyc, Michal
  Moderní přístupy ke škvárovému hospodářství v ZEVO.
  Odpadové fórum. Roč. 20, č. 6 (2019), s. 14-15. ISSN 1212-7779
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10226; GA MŠk(CZ) LTC17051
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * waste-to-energy * metal recovery
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Method of publishing: Open access
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307252
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020030213070.pdf51.2 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0521426 - ÚCHP 2020 RIV DE eng M - Monography Chapter
  Hykš, J. - Šyc, Michal
  Utilization of Incineration Bottom Ash in Road Constructions.
  Waste Management, Volume 9. Neuruppin: Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH, 2019 - (Thiel, S.; Thomé-Kozmiensky, E.; Winter, F.; Juchelková, D.), s. 731-741. ISBN 978-3-944310-48-0
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000007; GA MŠk(CZ) LTC17051
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * utilisation of IBA * road construction
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306054
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  00206B6C274C200131142258.doc51.2 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0521424 - ÚCHP 2020 AT eng A - Abstract
  Šyc, Michal - Hykš, J.
  Incineration Bottom Ash Utilization In The Czech Republic: Current Situation And Perspectives.
  Program. -: TU Wien, 2019. s. 1. ISBN N.
  [International Conference on Final Sinks /5./. 08.12.2019-11.12.2019, Vienna]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000007; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008413
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : metal recovery * bottom ash * waste management
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306050
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020013113581.pdf0298.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0519659 - ÚCHP 2020 RIV MU eng C - Conference Paper (international conference)
  Šyc, Michal - Muniz, Hector - Výravský, J. - Zach, Boleslav - Korotenko, Ekaterina - Svoboda, Karel
  Recovery Potential of Incineration Bottom Ash.
  Proceedings of 3rd International Conference on Energy, Environment and Climate Change (ICEECC 2019). Balaclava: University of Mauritius, 2019, s. 370-378. ISBN N.
  [International Conference on Energy, Environment and Climate Change (ICEECC 2019) /3./. Balaclava (MU), 02.07.2019-04.07.2019]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC17051; GA MPO(CZ) FV10226
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * waste-to-energy
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304656
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020011410530.pdf64.1 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0517904 - ÚCHP 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Blasenbauer, D. - Huber, F. - Lederer, A. - Quina, M.J. - Blanc-Biscarat, D. - Bogush, A. - Bontempi, E. - Blondeau, J. - Chimenos, J.M. - Dahlbo, H. - Fagerqvist, J. - Giro-Paloma, J. - Hjelmar, O. - Hyks, J. - Keaney, J. - Lupsea-Toader, M. - O’Caollai, C.J. - Orupõld, K. - Pajak, T. - Simon, F.-G. - Svecova, L. - Šyc, Michal - Ulvang, R. - Vaajasaari, K. - Van Caneghem, J. - van Zomeren, A. - Vasarevičius, S. - Wégner, K. - Fellner, J.
  Legal situation and current practice of waste incineration bottom ash utilisation in Europe.
  Waste Management. Roč. 102, Feb 1 (2020), s. 868-883. ISSN 0956-053X. E-ISSN 1879-2456
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC17051
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : european union * incinerator bottom ash * legal requirements
  OECD category: Chemical process engineering
  Impact factor: 7.145, year: 2020
  Method of publishing: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X19307275?via%3Dihub
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303144
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0517904.pdf21.9 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0509596 - ÚCHP 2020 RIV IT eng C - Conference Paper (international conference)
  Šyc, Michal - Výravský, J. - Muniz, Hector - Korotenko, Ekaterina - Zach, Boleslav
  Fe, Cu, Al, and Zn Content and Chemical Speciation in Incineration Bottom Ash Fine Reaction.
  Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 020..
  [International Waste Management and Landfill Symposium /17./. Cagliari (IT), 30.09.2019-04.10.2019]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC17051; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008413; GA MPO(CZ) FV10226
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * fine fraction
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300290
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  020_Syc.pdf8282.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 10. 10.
  0509436 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Šyc, Michal - Veselý, Václav - Samusevich, Oleg - Baloch, T. - Neubert, M. - Zuda, M. - Hartman, P.
  Ověřená technologie pro separaci neželezných kovů ze škváry po energetickém využití odpadů.
  [Verified Technology for Separation of Non-ferrous Metals from Incineration Bottom Ash.]
  Internal code: technologie pro získávání neželezných kovů ze škváry ; 2019
  Technical parameters: Technologie pro získávání neželezných kovů ze škváry z energetického využití odpadů zahrnuje vstupní násypku, vibrační třídič, kde dochází k separaci škváry na frakce pod 4 mm, 4-10 mm a nad 10 mm, přičemž frakce 4-10 mm nebo nad 10 mm je vedena do další linky separace složení z bubnového magnetického separátoru a separátoru vířivých proudů. Rozdělení škváry na dílčí frakce spolu s hlubokým odstraněním magnetických částic umožňuje optimální nastavení separátoru vířivých proudů pro každou z frakcí a tím dosažení vysoké účinnosti separace. Kapacita ověřené technologie je až 3 tuny zpracované škváry hodinově.
  Economic parameters: Pomocí technologie lze zvýšit výtěžnost separace železných kovů o 1 % ze vstupního obsahu škváry oproti stávající separaci, přičemž cena železného šrotu je na úrovni 1000-3000 Kč/tuna. Výtěžnost železných kovů je pak na úrovni cca 1-2 % z dané frakce, přičemž zhruba 80-90 % neželezných kovů tvoří hliník a jeho slitiny, zbytek pak měď a její slitiny. Cena separovaných kovů je pro hliník až 1200 EUR/tuna a za měď cca 3 200 EUR/tuna Kč po rafinaci. V případě ceny primárního koncentrátu ze separace záleží na čistotě a obsahu kovů. Pomocí této technologie lze tedy získat neželezné kovy až s cenou 900 Kč na tunu zpracované škváry.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10226
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bottom ash * metal recovery * waste incineration
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300240
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Ověřená technologie včetně protokolu FIN.pdf12.4 MBAuthor’s postprintrequire