Search results

 1. 1.
  0547126 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Jandejsek, Z. - Fulín, T.
  Frakce hydrolyzátů s optimalizovaným obsahem osových proteinů TN01000048/01-V012.
  [Fraction of hydrolysates with optimized content of axial proteins TN01000048/01-V012.]
  Internal code: hydrolyzát, osové proteiny ; 2021
  Technical parameters: Hydrolyzáty z kuřecího peří a zbytků skeletů po oddělení masa, byly posuzovány s ohledem na morfologii, proliferaci, viabilitu, metabolickou aktivitu a množství ECM u lidských chondrocytů. Každý test byl prováděn při koncentracích v rozsahu 5-20 % v kultivačním médiu.
  Economic parameters: Z provedených experimentů vyplývá, že po testování deseti připravených funkčních vzorků hydrolyzátů, přičemž každý byl testován v pěti koncentracích, byl vyhodnocen jako nejvhodnější funkční vzorek s obsahem 20 % hydrolyzátu z drůbežího odpadního materiálu. Produkt je uplatnitelný jako chondroprotektivní přípravek pro zevní či perorální aplikaci.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * axial proteins * animal waste
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323464
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V012.docx01.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0546971 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Humešová, T. - Vávrová, K. - Weger, J.
  Stabilizované hnojivo z hydrolyzátu dle výsledku V002 TN01000048/01-V009.
  [Stabilized fertilizer from hydrolyzate according to result V002 TN01000048/01-V009.]
  Internal code: hydrolyzát, hnojivo, stabilizace ; 2021
  Technical parameters: Stabilizátor na bázi kyseliny sorbové v rozsahu 0,5-1,5 % byl přidán do hydrolyzátu z odpadního materiálu po zpracování drůbeže pro prodloužení skladovatelnosti výsledného produktu. Testy probíhaly po dobu 6 měsíců, kdy byla zajištěna stabilita hydrolyzátu, aplikovatelného jako listové hnojivo pro potlačení jeho mikrobiální degradace.
  Economic parameters: Experimenty prokázaly, že použití stabilizátorů na bázi kyseliny sorbové v koncentraci 0,5-1,5 hm.% v roztoku hydrolyzátu z živočišného odpadu má vysokou účinnost pro potlačení mikrobiální degradace funkčního vzorku, čímž se usnadní skladovatelnost a významně prodlouží životnost výsledného rostlinného hnojiva.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolysis * animal waste * fertilizer * stabilization
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323409
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V009.docx7779.2 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0545752 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hanika, Jiří - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Šolcová, Olga - Benešová, M. - Jandejsek, Z. - Fulín, T.
  Frakce hydrolyzátu obsahující osové proteiny. TN01000048/01 – V007.
  [Hydrolyzate fractions containing axis proteins. TN01000048/01 – V007.]
  Internal code: hydrolyzát ; 2020
  Technical parameters: Pro přípravu hydrolyzátu obsahujícího osové proteiny byl na základě zkušeností využit hydrolyzát připravený z živočišného odpadního materiálu s obsahem keratinu a tuku, v tomto případě chrupavek či zbytků po separaci masa. Hydrolyzát byl připravován při 120°C v kyselém prostředí vytvořeném přídavkem kyseliny jablečné při pH 4,2 v tlakovém míchaném reaktoru s regulací teploty. Výsledný hydrolyzát obsahuje směs aminokyselin a ve vodě rozpustných peptidů, biogenní prvky.
  Economic parameters: Výsledky prokázaly, že funkční vzorek - hydrolyzát, s ohledem na svůj obsah, který je závislý na reakční době, má složení uplatnitelné pro přípravu komerčního preparátu ve formě gelu pro zevní aplikaci, či pro přípravu komerčního preparátu pro perorální aplikaci.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : proteins * hydrolyzate * animal waste
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322410
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN010000048_01_V007.docx0616.8 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0543648 - ÚCHP 2022 RIV AE eng J - Journal Article
  Hanika, Jiří - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
  New Green Animal Waste Hydrolysis Initiated by Malic Acid.
  Current Biochemical Engineering. Roč. 7, č. 3 (2021), s. 1-9. ISSN 2212-7119
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : animal waste * acidic hydrolysis * malic acid
  OECD category: Chemical process engineering
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320908
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2021CurrentBiochemicalEngineering_hydrolza_rzn_surovina (2).pdf16.4 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0541634 - ÚCHP 2022 RIV US eng J - Journal Article
  Šolcová, Olga - Knápek, A. - Wimmerová, L. - Vávrová, K. - Králík, T. - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří
  Environmental aspects and economic evaluation of new green hydrolysis method for waste feather processing.
  Clean Technologies and Environmental Policy. Roč. 23, č. 6 (2021), s. 1863-1872. ISSN 1618-954X. E-ISSN 1618-9558
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : animal waste * hydrolysis of chicken feathers * green hydrolysate composition
  OECD category: Chemical process engineering
  Impact factor: 4.700, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10098-021-02072-5
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319410
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Solcova2021_Article_EnvironmentalAspectsAndEconomi.pdf01.4 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0510221 - ÚCHP 2020 RIV IT eng C - Conference Paper (international conference)
  Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Šolcová, Olga - Hanika, Jiří
  Recycling of Bio-elements from Waste Chicken Feather.
  Proceedings Sardinia 2019. Padova: CISA Publisher, 2019, č. článku 140..
  [International Waste Management and Landfill Symposium /17./. Cagliari (IT), 30.09.2019-04.10.2019]
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : animal waste * acid hydrolysis * amino acids
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300751
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  140_Rouskova.pdf1302.1 KBPublisher’s postprintopen-access