Search results

 1. 1.
  0545398 - ÚTAM 2022 RIV NL eng J - Journal Article
  Aspiotis, K. - Sotiriadis, Konstantinos - Ntaska, A. - Mácová, Petra - Badogiannis, E. - Tsivilis, S.
  Durability assessment of self-healing in ordinary Portland cement concrete containing chemical additives.
  Construction and Building Materials. Roč. 305, October (2021), č. článku 124754. ISSN 0950-0618. E-ISSN 1879-0526
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : self-healing * concrete * chemical additives * water retarders * dicarboxylic acids * durability
  OBOR OECD: Materials engineering
  Impact factor: 6.141, year: 2020
  https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124754
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322097
   
   
 2. 2.
  0543429 - ÚFM 2022 RIV CH eng J - Journal Article
  Hanzel, O. - Lenčéš, Z. - Tatarko, P. - Sedlák, R. - Dlouhý, Ivo - Dusza, J. - Šajgalík, P.
  Preparation and Properties of Layered SiC-Graphene Composites for EDM.
  Materials. Roč. 14, č. 11 (2021), č. článku 2916. E-ISSN 1996-1944
  Grant - others:AV ČR(CZ) SAV-18-12; AV ČR(CZ) SAV-21-04
  Program:Bilaterální spolupráce; Bilaterální spolupráce
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : silicon-carbide ceramics * thermal-conductivity * grain-growth * oxide * gnps * additives * toughness * go * SiC * graphene * layered composites * electrical conductivity * scratch tests
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass
  OBOR OECD: Ceramics
  Impact factor: 3.623, year: 2020
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/11/2916
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320636
   
   
 3. 3.
  0535539 - ÚGN 2021 RIV CH eng J - Journal Article
  Bodnárová, L. - Ťažký, M. - Ťažká, L. - Hela, R. - Pikna, O. - Sitek, Libor
  Abrasive wear resistance of concrete in connection with the use of crushed and mined aggregate, active and non-active mineral additives, and the use of fibers in concrete.
  Sustainability. Roč. 12, č. 23 (2020), č. článku 9920. E-ISSN 2071-1050
  R&D Projects: GA ČR GA18-25035S
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : concrete composite * abrasion * type of aggregate * mineral additives * fiber * durability * concrete strength
  Subject RIV: JN - Civil Engineering
  OBOR OECD: Civil engineering
  Impact factor: 3.251, year: 2020
  https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/9920
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313544
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0535539.pdf23.8 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0534674 - FZÚ 2021 RIV NL eng J - Journal Article
  Vaňkátová, Petra - Folprechtová, D. - Kalíková, K. - Kubíčková, A. - Armstrong, D.W. - Tesařová, E.
  Enantiorecognition ability of different chiral selectors for separation of liquid crystals in supercritical fluid chromatography, critical evaluation.
  Journal of Chromatography A. Roč. 1622, July (2020), s. 1-8, č. článku 461138. ISSN 0021-9673. E-ISSN 1873-3778
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF16_019/0000760
  Grant - others:OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : supercritical fluid chromatography * chiral stationary phases * liquid crystals * enantioseparation * additives
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  OBOR OECD: Analytical chemistry
  Impact factor: 4.759, year: 2020
  https://doi.org/10.1016/j.chroma.2020.461138
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312849
   
   
 5. 5.
  0532113 - ÚTAM 2021 RIV CH eng C - Conference Paper (international conference)
  Aspiotis, K. - Sotiriadis, Konstantinos - Kumpová, Ivana - Mácová, Petra - Badogiannis, E. - Tsivilis, S.
  Evaluation of self-healing in concrete by means of analytical techniques.
  Solid State Phenomena. Vol. 309. Baech: Trans Tech Publications, 2020 - (Nenadálová, Š.; Johová, P.), s. 38-43. ISBN 978-303571668-9. ISSN 1012-0394.
  [International Conference Concrete Days /26./. Hradec Králové (CZ), 20.11.2019-21.11.2019]
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : self-healing * concrete * chemical additives * Raman spectroscopy * X-ray tomography
  Subject RIV: JM - Building Engineering
  OBOR OECD: Construction engineering, Municipal and structural engineering
  https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.309.38
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310725
   
   
 6. 6.
  0524021 - ÚFM 2021 RIV GB eng J - Journal Article
  Štastný, P. - Chlup, Zdeněk - Trunec, M.
  Gel-tape casting as a novel method for the production of flexible fine-grained alumina sheets.
  Journal of the European Ceramic Society. Roč. 40, č. 7 (2020), s. 2542-2547. ISSN 0955-2219. E-ISSN 1873-619X
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LQ1601
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : electrolytes * optimization * fabrication * additives * ceramics * slurries * behavior * acid * flow * Alumina * Thin tape * Gel-tape casting * Surface roughness * Mechanical properties
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass
  OBOR OECD: Ceramics
  Impact factor: 5.302, year: 2020
  https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.10.042
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308334
   
   
 7. 7.
  0523080 - ÚACH 2021 RIV cze P1 - User Module
  Dohnálek, P. - Pumpr, V. - Dohnálek, J. - Šubrt, Jan - Jakubičková, M. - Pustzaim, M. - Jirkovský, Jaromír - Bíbová, Hana - Hykrdová, Lenka - Pližingrová, Eva - Motlochová, Monika - Kupčík, Jaroslav - Sázavská, T.
  Fotokatalyticky aktivní prášková přísada do betonu.
  [Photocatalytically active powder additive for concrete.]
  2020. Owner: BETOSAN s.r.o. - Technická univerzita v Liberci - Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 10.03.2020. Utility model number: 33848
  Institutional support: RVO:61388980 ; RVO:61388955
  Keywords : additives in concrete * self-cleaning
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry; CF - Physical ; Theoretical Chemistry (UFCH-W)
  OBOR OECD: Inorganic and nuclear chemistry; Physical chemistry (UFCH-W)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033848.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307483
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0523080 P1.pdf2216.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0511548 - ÚTAM 2020 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Aspiotis, K. - Sotiriadis, Konstantinos - Kumpová, Ivana - Mácová, Petra - Badogiannis, E. - Tsivilis, S.
  Evaluation of self-healing in concrete by means of analytical techniques.
  26. konference Betonářské dny 2019. Sborník přednášek. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019 - (Jandová, K.; Nenadálová, Š.; Vích, J.). ISBN 978-80-907611-2-4.
  [Betonářské dny /26./. Hradec Králové (CZ), 20.11.2019-21.11.2119]
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : self-healing * concrete * chemical additives * Raman spectroscopy * X-ray tomography
  Subject RIV: JM - Building Engineering
  OBOR OECD: Construction engineering, Municipal and structural engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302900
   
   
 9. 9.
  0485086 - ÚCHP 2018 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Šolcová, Olga - Matějková, Martina - Maléterová, Ywetta - Hanika, Jiří - Kaštánek, František
  Přídatné látky v potravinách, ano či ne?
  [Additives in Foods, Yes or No?]
  Sborník. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017, s. 67, č. článku C1.4. ISBN N.
  [Konference chemického a procesního inženýrství - CHISA 2017 /64./. hotel Jezerka, přehrada Seč (CZ), 23.10.2017-26.10.2017]
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/8
  Program:StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : food * additives * e numbers
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Civil engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280184
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22017112809381.pdf22801.7 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 10. 10.
  0484625 - MBÚ 2018 US eng A - Abstract
  Hrnčíř, Tomáš - Hrnčířová L. - Hudcovic, Tomáš - Krejsek, J.
  Antimicrobial food additives influence the composition and diversity of the human gut microbiota: studies in germ-free mice.
  .
  Abstract supplement18th International congress of mucosal imunology, Frontiers in mucosal imunology and disease,. Washington: Society for mucosal immunology, 2017. s. 60.
  [18th International congress of mucosal imunology, Frontiers in mucosal imunology and disease. 19.07.2017-22.07.2017, Washington]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA15-09518S; GA ČR(CZ) GA17-07332S
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Food additives * gut microbiota * diversity * germ-free
  Subject RIV: EC - Immunology
  OBOR OECD: Immunology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279779