Search results

 1. 1.
  0582550 - HÚ 2024 CZ cze M - Monography Chapter
  Kessler, Vojtěch - Šrámek, J.
  Jak se Tomáš Masaryk chystal na vojnu proti Prajzovi aneb Dětství ve stínu války v roce 1866.
  [How Tomáš Masaryk prepared for war against the Prussians, or Childhood in the Shadow of War in 1866.]
  O dějinách s noblesou. K sedmdesátinám Josefa Tomeše. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2023 - (Merhautová, L.; Vašek, R.), s. 116-127. Ad honorem eruditorum, 7. ISBN 978-80-88611-09-7
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : childhood * T. G. Masaryk * military history * austro-prussian war
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0350617
   
   
 2. 2.
  0578801 - HÚ 2024 RIV PL pol M - Monography Chapter
  Květina, Jan
  Czeskie refleksje nad polskim mesjanizmem. Mickiewicz, Krasiński i Trentowski w ujęciu Tomáša Garrigue’a Masaryka.
  [Czech Reflections on the Polish Messianism. Mickiewicz, Krasiński i Trentowski in the interprerations by Tomáš Garrigue Masaryk.]
  Między pracą organiczną a walką o niepodległość. Myśl filozoficzna w Wielkopolsce w okresie zaborów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022 - (Brzechczyn, K.; Wawrzynowicz, A.), s. 79-104. ISBN 978-83-66849-51-8
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : T. G. Masaryk * Messianism * Polish nationalism * Czech nationalism
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0347704
   
   
 3. 3.
  0578353 - MÚA 2024 RIV CZ cze J - Journal Article
  Havelka, Miloš
  Asimilace jako proces univerzálních dějin.
  [Assimilation as a Process of Universal History.]
  Dějiny - teorie - kritika. Roč. 20, č. 1 (2023), s. 9-31. ISSN 1214-7249
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA21-24776S
  Keywords : Jindřich Kohn * T. G. Masaryk * G. W. F. Hegel
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Method of publishing: Open access
  https://doi.org/10.14712/24645370.3056
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0348239
   
   
 4. 4.
  0577181 - FLÚ 2024 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Svoboda, Jan
  Hugo Fischer. Realismus, evropanství a hodnota demokracie.
  [Hugo Fischer. Realism, Europeanism and the value of democracy.]
  Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2023/25). Etika v 20. a 21. storočí II.. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2023 - (Gluchman, V.; Kalajtzidis, J.), s. 10-42. Opera Philosophica, 43. ISBN 978-80-555-3152-6. E-ISSN 978-80-555-3152-6.
  [Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2023/25). Etika v 20. a 21. storočí II. Prešov (SK), 09.05.2023-10.05.2023]
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : realism * Europeanism * federation * Hugo Fischer * T. G. Masaryk * Karl Marx
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kalajtzidis2
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0346700
   
   
 5. 5.
  0577113 - FLÚ 2024 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Drozenová, Wendy
  Pojetí humanity ve filosofii morálky Josefa Tvrdého.
  [Concept of humanity in moral philosophy of Josef Tvrdý.]
  Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2022/24): etika v 20. a 21. storočí I.. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2023 - (Gluchman, V.; Kalajtzidis, J.), s. 34-49. Opera Philosophica, 42/2023. ISBN 978-80-555-3085-7.
  [Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2022/24): etika v 20. a 21. storočí 1. Prešov (SK), 28.09.2022-29.09.2022]
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Josef Tvrdý * humanity * moral philosophy * T. G. Masaryk * Czech positivism * religion
  OECD category: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kalajtzidis1
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0346880
   
   
 6. 6.
  0572521 - FLÚ 2024 SK cze M - Monography Chapter
  Svoboda, Jan
  Význam humanitních věd v Masarykově soustavě věd.
  [The importance of the humanities in Masaryk’s system of sciences.]
  K nové vědecké epoše. Globální srovnání deformací vědy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2023 - (Hrubec, M.; Višňovský, E.), s. 233-250. ISBN 978-80-8202-205-9
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : T. G. Masaryk * classification of sciences * humanities * ‘scientific’ metaphysics * ethics * David Hume * Auguste Comte * John Stuart Mill * Franz Brentano
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.databazeknih.cz/knihy/k-nove-vedecke-epose-globalni-srovnani-deformaci-vedy-511527
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343407
   
   
 7. 7.
  0572201 - FLÚ 2024 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Bednář, Miloslav
  Masarykovo pojetí středoevropské a celoevropské demokratické jednoty.
  [Masaryk’s Concept of Central European and Whole-European Democratic Unity.]
  Republika ve změnách a trvání. Praha: Academia, 2022 - (Kober, J.), s. 101-120. Strategie AV21. Špičkový výzkum ve veřejném zájmu. ISBN 978-80-200-3370-3.
  [Na prahu nové doby. Mezioborová konference o počátcích Československé republiky. Praha (CZ), 26.10.2018-29.10.2018]
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : T. G. Masaryk * H. J. Mackinder * Europe * European unity * democracy
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.academia.cz/republika-ve-zmenach-a-trvani--kober-jan--academia--2023
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343156
   
   
 8. 8.
  0572036 - FLÚ 2024 RIV NL eng M - Monography Chapter
  Bednář, Miloslav
  Masaryk’s Czech Question and the Idea of the Czech State.
  Recalling Masaryk’s The Czech Question. Humanity and Politics on the Threshold of the Twenty-First Century. Leiden: Brill, 2023 - (Svoboda, J.; Prázný, A.), s. 153-167. ISBN 978-90-04-53490-2
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : T. G. Masaryk * The Czech Question * the Idea of the Czech State
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://doi.org/10.1163/9789004534919_011
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343121
   
   
 9. 9.
  0572004 - FLÚ 2024 RIV NL eng M - Monography Chapter
  Svoboda, Jan
  The Relevance of Humanities in Masaryk’s System of Sciences.
  Towards a New Research Era. A Global Comparison of Research Distortions. Leiden: Brill, 2023 - (Hrubec, M.; Višňovský, E.), s. 156-170. ISBN 978-90-04-54493-2
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/15
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : T. G. Masaryk * classification of sciences * humanities * scientific metaphysics * ethics * David Hume * Auguste Comte * John Stuart Mill * Franz Brentano
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://doi.org/10.1163/9789004546035_012
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343104
   
   
 10. 10.
  0565068 - HÚ 2023 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hladký, Ladislav
  TGM, jižní Slované a Balkán.
  [TGM [T. G. Masaryk], the South Slavs and the Balkans.]
  Masaryk: politik na evropské úrovni. Sborník z konference konané u příležitosti 80. výročí úmrtí TGM. Praha: Nakladatelství Academia, 2022 - (Ort, D.; Eichler, P.), s. 123-146. ISBN 978-80-200-3163-1.
  [Masaryk: politik na evropské úrovni. Praha (CZ), 26.09.2017-26.09.2017]
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : T. G. Masaryk * South Slavs * Balkan
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336615
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.