Search results

 1. 1.
  0565068 - HÚ 2023 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hladký, Ladislav
  TGM, jižní Slované a Balkán.
  [TGM [T. G. Masaryk], the South Slavs and the Balkans.]
  Masaryk: politik na evropské úrovni. Sborník z konference konané u příležitosti 80. výročí úmrtí TGM. Praha: Nakladatelství Academia, 2022 - (Ort, D.; Eichler, P.), s. 123-146. ISBN 978-80-200-3163-1.
  [Masaryk: politik na evropské úrovni. Praha (CZ), 26.09.2017-26.09.2017]
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : T. G. Masaryk * South Slavs * Balkan
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336615
   
   
 2. 2.
  0559703 - FLÚ 2023 RIV PL eng J - Journal Article
  Drozenová, Wendy
  T. G. Masaryk’s involvement in the Jewish issue.
  Ethics & Bioethics (in Central Europe). Roč. 12, 1/2 (2022), s. 21-28. ISSN 1338-5615
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Anti-Semitism * Czech question * Hilsner affair * Jewish question * T. G. Masaryk * Zionism and assimilation movement
  OECD category: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  Method of publishing: Open access
  https://doi.org/10.2478/ebce-2022-0010
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334527
   
   
 3. 3.
  0548862 - HÚ 2022 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Vlček, Radomír
  28. říjen 1918 jako mezník českého a slovenského rusofilství.
  [October 28, 1918, as a milestone Czech and Slovak rusofilism.]
  Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 12.–14. 9. 2018 v Prešove). Bratislava: Katedra všeobecných dejín FiF UK, 2020 - (Daniš, M.; Harbuľová, Ľ.), s. 51-65. Acta historica Posoniensia, 37. ISBN 978-80-8127-306-3.
  [Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti. Prešov (SK), 12.09.2018-14.09.2018]
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Czechoslovak Republic * October 28. 1918 * rusofilism * T. G. Masaryk * Karel Kramář
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324909
   
   
 4. 4.
  0548037 - FLÚ 2022 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Drozenová, Wendy
  Thákurova kritika nacionalismu, její historické souvislosti a humanistický odkaz.
  [Tagore’s criticism of nationalism, its historical contexts and humanistic legacy.]
  Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2021/23): etika v 19. a 20. storočí 2. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2021 - (Gluchman, V.), s. 130-143. Opera Philosophica, 37/2021. ISBN 978-80-555-2768-0.
  [Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETTP 2021/23): etika v 19. a 20. storočí 2. Prešov (online) (SK), 27.05.2021-28.05.2021]
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Rabindranath Tagore * nationalism * humanism * T. G. Masaryk * India * Bengal
  OECD category: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324437
   
   
 5. 5.
  0547814 - FLÚ 2022 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Bednář, Miloslav
  Diskusní příspěvek.
  [Discussion post.]
  Josef Hlávka a česká národní a státní identita. Praha: Nadace “Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”, 2021 - (Rýdlová, D.), s. 72-73. ISBN 978-80-88018-40-7.
  [Přínos Josefa Hlávky a jeho Nadání k rozvoji a podpoře vědy, umění a vzdělanosti v české společnosti. Praha (CZ), 03.10.2018-03.10.2018]
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : education * half-heartedness * nation * supranationalism * T. G. Masaryk
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328552
   
   
 6. 6.
  0543401 - FLÚ 2022 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Drozenová, Wendy
  Národ a idea humanity u T. G. Masaryka a M. Bubera.
  [Nation and Idea of Humanity in Thoughts of T. G. Masaryk and M. Buber.]
  Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETTP 2020/22): etika v 19. a 20. storočí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2021 - (Gluchman, V.), s. 185-197. Opera Philosophica, 30/2020. ISBN 978-80-555-2638-6.
  [Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETTP 2020/22): etika v 19. a 20. storočí. Prešov (online) (SK), 15.10.2020-16.10.2020]
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : T. G. Masaryk * M. Buber * J. Kollár * Humanism * Zionism * National Movements
  OECD category: Ethics (except ethics related to specific subfields)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320617
   
   
 7. 7.
  0538985 - MÚA 2022 RIV CZ cze B - Monography
  Hájková, Dagmar - Herc, Svatopluk - Jindřišková, Jitka
  Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881–1915).
  [T.G. Masaryk’s Correspondence – Great Britain. Vol. I (1881–1915).]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020. 245 s. Korespondence TGM. ISBN 978-80-88304-50-0
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG18P02OVV026
  Keywords : T. G. Masaryk * correspondence
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316715
   
   
 8. 8.
  0535836 - MÚA 2021 RIV SK slo J - Journal Article
  Štofaník, Jakub
  Masarykov kult na Slovensku? Vznik Československa a formovanie republikánskeho naratívu vo verejnom priestore.
  [Masaryk’s cult in Slovakia? The creation of Czechoslovakia and republican narrative in public space.]
  Kultúrne dejiny. Roč. 11, Suppl. 2020 (2020), s. 280-293. ISSN 1338-2209
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-08819S
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : T. G. Masaryk * Slovakia, 1918-1939 * historical memory
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Method of publishing: Metadata only
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313755
   
   
 9. 9.
  0535096 - HÚ 2021 RIV RU rus M - Monography Chapter
  Vlček, Radomír
  Slavjanstvo kak osnova formirujuščegosja Čechoslovackogo gosudarstva (ideja, ideologija i gosudarstvennosť).
  [Slavism as a Pillar of the Emerging Czecoslovak State (Idea, Ideology and Statehood).]
  Čechoslovakija i Sovetskaja Rossija na oblomkach imperij.. Moskva: Institute of Slavic Studie of the Russian Academy of Sciences - Polymedya, 2020 - (Serapionova, J.), s. 26-44. ISBN 978-5-7576-0442-8
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : slavicity * russophilia * Czechoslovakia 1918–1938 * czech-russian Relation * T. G. Masaryk
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313328
   
   
 10. 10.
  0534775 - HÚ 2021 RIV SK cze J - Journal Article
  Vlček, Radomír
  Česko-ruská jednota jako příklad spolku česko-ruské vzájemnosti.
  [Czech-Russian Unity Association as an Example of Czech and Russian Mutuality.]
  Kultúrne dejiny. Roč. 11, č. 1 (2020), s. 34-55. ISSN 1338-2209
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : societies * Czechoslovakia 1918–1938 * Czech-Russian union * Czech-Russian mutuality * Russian emigration to Czechoslovakia * T. G. Masaryk
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Method of publishing: Metadata only
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313125