Search results

 1. 1.
  0509121 - UCL-M 2020 CZ cze T - Translation
  Kanda, Roman
  Mlhoviny strukturalismů.
  [Gierowski, P.: Mgławice strukturalizmów]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 67, č. 2 (2019), s. 230-238. ISSN 0009-0468
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Czech structuralism * Polish literary criticism * literary theory * literary lexicography
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0299901
   
 2. 2.
  0508586 - UCL-M 2020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Fořt, Bohumil
  Milan Jankovič - bojovník za Haška Jaroslava.
  [Milan Jankovič - fighting for Jaroslav Hašek.]
  Česká literatura. Roč. 67, č. 3 (2019), s. 390-397. ISSN 0009-0468
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Milan Jankovič * Jaroslav Hašek * Czech structuralism * Marxism
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0299452
   
 3. 3.
  0508551 - UCL-M 2020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Sládek, Ondřej
  O "návratech" a strukturalismu Milana Jankoviče.
  [The "returns" and structuralism of Milan Jankovič.]
  Česká literatura. Roč. 67, č. 3 (2019), s. 380-389. ISSN 0009-0468
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Milan Jankovič * Jan Mukařovský * structuralism * semiotics * Czech literature * literary theory
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0299529
   
 4. 4.
  0508383 - UCL-M 2020 CZ cze R - Book Review
  Lollok, Marek
  Všudypřítomné struktury. Podoby, proměny a souvislosti strukturalismu "pod jednou střechou".
  [Sládek, Ondřej.: Slovník literárněvědného strukturalismu. Brno 2018]. Host. Roč. 35, č. 6 (2019), s. 61-62. ISSN 1211-9938
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : theory of literature * structuralism * dictionaries
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0299309
   
 5. 5.
  0503486 - FLU-F 2019 RIV eng U - Conference, Workshop Arrangement
  Svoboda, David - Sousedík, Prokop
  The Emergence of Structuralism and Formalism.
  [Prague, 24.06.2016-26.06.2016, (K-WRD 32/20)]
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Philosophy of mathematics * structuralism * formalism
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295302
   
 6. 6.
  0502289 - SLU-S 2019 CZ cze R - Book Review
  Savický, Nikolaj
  Jiný de Saussure.
  [Danielewiczowa, M.: Dosięgnąć przedmiotu. Rzecz o Ferdynandzie de Saussurze. Warszawa, 2016. 304 s.]. Slavia. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 87, č. 4 (2018), s. 478-479. ISSN 0037-6736
  Institutional support: RVO:68378017
  Keywords : Saussure, Ferdinand de * langue * parole * structuralism * review
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Specific languages
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294279
   
 7. 7.
  0500734 - UJC-A 2019 CZ cze R - Book Review
  Vykypěl, Bohumil
  [Recenze].
  [Martínek, L.: Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus - historie a současnost. Opava, 2015. 297 s.; Teplan, D. (ed.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. Nitra, 2016. 262 s.]. Linguistica Brunensia. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 106-107. ISSN 1803-7410
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : linguistics * structuralism
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  http://hdl.handle.net/11222.digilib/138242
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292767
   
 8. 8.
  0499181 - UJC-A 2019 CZ cze R - Book Review
  Vondráček, Miloslav
  Strukturní rysy komunikace [Recenze].
  [Uličný, O.: Uličný, O.: Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Liberec, 2017.]. Korpus - gramatika - axiologie. Č. 17 (2018), s. 70-77. ISSN 1804-137X
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : structuralism * synchronous and diachronic linguistics * language and speech linguistics
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294296
   
 9. 9.
  0498611 - FLU-F 2019 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Dvořák, Petr
  Kauzalita v narativní struktuře vybraných Foglarových děl.
  [Causation in the Narrative Structure of Selected works by Foglar.]
  Duchovní rozměr fenoménu Foglar. Praha: Dingir, 2018 - (Hošek, P.), s. 65-87. ISBN 978-80-86779-48-5
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : causation * narrative * structuralism
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0290921
   
 10. 10.
  0497479 - HIU-Y 2019 RIV CZ cze J - Journal Article
  Čornej, Petr
  Naše živá i mrtvá minulost po padesáti letech (Imprese nad osmi eseji z roku 1967).
  [Naše živá i mrtvá minulost Fifty Years Later (Impressions of the eight essays from 1967).]
  Český časopis historický. Roč. 116, č. 2 (2018), s. 402-425. ISSN 0862-6111
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-11309S
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Czech history * state * nation * people * crisis of history * Marxism * structuralism * postmodernism * 1968
  Subject RIV: AB - History
  OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0290047