Search results

 1. 1.
  0523090 - ÚČL 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Janoušek, Pavel
  Diskurzivní bublina jako nástroj marketingové propagace marxismu. Vysvětlivky ke studii Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“.
  [A discursive bubble as a marketing tool for promoting Marxism. Explanatory notes on Roman Kanda’s study „Structuralists do Marxism“.]
  Česká literatura. Roč. 68, č. 1 (2020), s. 75-82. ISSN 0009-0468
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Jan Mukařovský * Felix Vodička * structuralism * marxism * polemics
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  https://kramerius.lib.cas.cz/periodical/uuid:f9f595d7-4116-11e1-99e8-005056a60003
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307493
   
 2. 2.
  0523051 - ÚČL 2020 RIV SK cze J - Journal Article
  Fořt, Bohumil
  Analýza a interpretace v díle Jana Mukařovského.
  [Analysis and Interpretation in the Work of Jan Mukařovský.]
  Litikon. Roč. 4, č. 2 (2019), s. 250-256. ISSN 2453-8507
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Jan Mukařovský * structuralism * text analysis
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307460
   
 3. 3.
  0522933 - ÚČL 2020 SK cze J - Journal Article
  Sládek, Ondřej
  Zemřel literární vědec Milan Jankovič.
  [Literary scholar Milan Jankovič passed away.]
  Litikon. Roč. 4, č. 1 (2019), s. 335-336. ISSN 2453-8507
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Milan Jankovič * structuralism * literary theory * literary history
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307334
   
 4. 4.
  0522928 - ÚČL 2020 SK cze J - Journal Article
  Sládek, Ondřej
  O Janu Mukařovském dnes.
  [On Jan Mukařovský Today.]
  Litikon. Roč. 4, č. 2 (2019), s. 150-152. ISSN 2453-8507
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Jan Mukařovský * The Prague Linguistic Circle * structuralism
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307332
   
 5. 5.
  0521275 - ÚČL 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Kanda, Roman
  Cílem je totální humanismus. Nad dílem Roberta Kalivody.
  [The Goal is Total Humanism. On the Work of Robert Kalivoda.]
  A2. Roč. 16, č. 1 (2020), s. 18-19. ISSN 1803-6635
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program:StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Kalivoda, Robert * Marx, Karl * philosophers * marxism * philosophy * reformation * structuralism
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305907
   
 6. 6.
  0521004 - ÚČL 2020 RIV SK cze J - Journal Article
  Podhajský, František A.
  Jan Mukařovský a „současná“ estetika.
  [Jan Mukařovský and contemporary aesthetics.]
  Litikon. Roč. 4, č. 2 (2019), s. 311-325. ISSN 2453-8507
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Jan Mukařovský * Czech structuralism * environmental aesthetics * analytic aesthetics * neuroaesthetics * cultural theory
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305662
   
 7. 7.
  0520806 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Svěrák, Šimon
  Strukturalistická inspirace v surrealistické (psycho)ideologii Vratislava Effenbergera.
  [Structuralist inspiration in surrealist (psycho)ideology of Vratislav Effenberger.]
  Imaginace a forma: mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace: studie Josefu Zumrovi. Praha: Filosofia, 2018 - (Landa, I.; Mervart, J.), s. 131-150. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 17. ISBN 978-80-7007-500-5
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-23584S
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Vratislav Effenberger * ideology * human subjectivity * freedom * structuralism
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion
  OBOR OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305497
   
 8. 8.
  0519382 - ÚJČ 2020 RIV DE ger B - Monography
  Vykypělová, T. - Vykypěl, Bohumil
  Cercle linguistique de Bratislava. Ein Kapitel aus der mitteleuropäischen strukturalen Wissenschaft.
  [Bratislava Linguistic Circle. A Chapter from the Central European Structural Science.]
  München: Lincom Europa, 2019. 221 s. Travaux linguistiques de Brno, 13. ISBN 978-3-86288-944-0
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : structuralism * Prague School * Slovak studies
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304376
   
 9. 9.
  0518627 - ÚČL 2020 CZ cze R - Book Review
  Kanda, Roman
  Strukturalismus v průsečíku pohledů.
  [Prague structuralism. Cross-sections, places, identities.]
  [Gierowski, P.: Praski strukturalizm. Przekroje, miejsca, tożsamości. Kraków 2018. 229 s.]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 67, č. 5 (2019), s. 747-752. ISSN 0009-0468
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : structuralism * czech literary science * Piotr Gierowski * book reviews
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303727
   
 10. 10.
  0518622 - ÚČL 2020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Kanda, Roman
  Strukturalisté dělají marxismus.
  [Structuralists doing Marxism.]
  Česká literatura. Roč. 67, č. 5 (2019), s. 711-736. ISSN 0009-0468
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-22913S
  Grant - others:AV ČR(CZ) PAN-17-24
  Program:Bilaterální spolupráce
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : history of literary studies * Marxism * Marxism­Leninism * structuralism * Jan Mukařovský * Felix Vodička
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OBOR OECD: Specific literatures
  https://kramerius.lib.cas.cz/periodical/uuid:f9f595d7-4116-11e1-99e8-005056a60003
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303724