Search results

 1. 1.
  0565497 - MBÚ 2023 RIV CH eng J - Journal Article
  Zittelli, G. C. - Silva Benavides, A. M. - Silovic, T. - Ranglová, Karolína - Masojídek, Jiří - Cicchi, B. - Faraloni, C. - Touloupakis, E. - Torzillo, G.
  Productivity and nutrient removal by the microalga Chlamydopodium fusiforme grown outdoors in BG-11 and piggery wastewater.
  Frontiers in marine science. Roč. 9, 24 November (2022), č. článku 1043123. E-ISSN 2296-7745
  EU Projects: European Commission(XE) 727874 - SABANA
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Chlamydopodium fusiforme * microalgae cultivation * nutrient removal * photosynthesis * piggery wastewater * productivity
  OECD category: Microbiology
  Impact factor: 5.247, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.1043123/full
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337030

             
   
   
 2. 2.
  0564890 - BC 2023 RIV CH eng J - Journal Article
  Dostálková, S. - Kodrík, Dalibor - Simone-Finstrom, M. - Petřivalský, M. - Danihlík, J.
  Fine-scale assessment of Chlorella syrup as a nutritional supplement for honey bee colonies.
  Frontiers in Ecology and Evolution. Roč. 10, DEC 01 (2022), č. článku 1028037. ISSN 2296-701X. E-ISSN 2296-701X
  R&D Projects: GA MŠk LTAUSA17116
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : pollen supplement * microalgae * oxidative stress
  OECD category: Developmental biology
  Impact factor: 4.496, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2022.1028037/pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338941

             
   
   
 3. 3.
  0563921 - BÚ 2023 RIV cze P1 - User Module
  Šnokhous, K. - Bělohlav, V. - Jirout, T. - Krátký, L. - Elster, Josef - Kvíderová, Jana - Liška, Jiří - Lukavský, Jaromír - Nedbalová, Linda
  Rotační deskový reaktor, zejména pro kultivaci mikrořas.
  [Rotary plate reactor, especially for cultivating microalgae.]
  2022. Owner: České vysoké uční technické v Praze - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Botanický ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 04.10.2022. Utility model number: 36383
  R&D Projects: GA MŠk LTAIN19139
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : microalgae * rotary plate reactor * cultivation
  OECD category: Plant sciences, botany
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036383.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335782

             
   
   
 4. 4.
  0563736 - MBÚ 2023 RIV CH eng J - Journal Article
  Kselíková, Veronika - Husarčíková, K. - Mojžes, P. - Zachleder, Vilém - Bišová, Kateřina
  Cultivation of the microalgae Chlamydomonas reinhardtii and Desmodesmus quadricauda in highly deuterated media: Balancing the light intensity.
  Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Roč. 10, SEP 5 2022 (2022), č. článku 1620816. ISSN 2296-4185. E-ISSN 2296-4185
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-12607S
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : microalgae * deuterium * light intensity * cell division * deuterated compounds * physicalstress
  OECD category: Microbiology
  Impact factor: 6.064, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2022.960862/full
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335678

             
   
   
 5. 5.
  0563534 - ÚVGZ 2023 RIV GB eng J - Journal Article
  Zhang, X. - Kaštyl, J. - Casas-Luna, M. - Havlíček, L. - Vondra, M. - Brummer, V. - Sukačová, Kateřina - Máša, V. - Teng, S.Y. - Neugebauer, P.
  Microalgae-derived nanoporous biochar for ammonia removal in sustainable wastewater treatment.
  Journal of Environmental Chemical Engineering. Roč. 10, č. 6 (2022), č. článku 108514. E-ISSN 2213-3437
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008413
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : Nanoporous Carbon * Microalgae * Biochar * Ammonia removal * Wastewater treatment * Bio-adsorption
  OECD category: Microbiology
  Impact factor: 7.968, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343722013872?via%3Dihub
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335469

             
   
   
 6. 6.
  0561863 - MBÚ 2023 RIV US eng J - Journal Article
  Masojídek, Jiří - Ranglová, Karolína - Bečková, Martina - Torzillo, G. - Knoppová, Jana - Silva Benavides, A. M. - Charvát, Filip - Komenda, Josef
  Outdoor photoacclimation of two Chlorella strains characterized by normal and reduced light-harvesting antennas: photosynthetic activity and chlorophyll-protein organization.
  Journal of Applied Phycology. Roč. 34, č. 5 (2022), s. 2339-2353. ISSN 0921-8971. E-ISSN 1573-5176
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  EU Projects: European Commission(XE) 727874 - SABANA
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Chlorophyll-protein * Chlorophyll fluorescence * Light-harvesting antenna size * Microalgae * Oxygen-production * Photosynthesis
  OECD category: Microbiology
  Impact factor: 3.404, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10811-022-02803-1
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334388

             
   
   
 7. 7.
  0560159 - BC 2022 RIV NL eng C - Conference Paper (international conference)
  Martínez, Carlos - Pessi, B.A. - Bernard, O.
  Dynamics and productivity of microalgae in presence of predators.
  IFAC-PapersOnLine. Volume 54, Issue 3 - 16th IFAC Symposium on Advanced Control of Chemical Processes, ADCHEM 2021.. Amsterdam: Elsevier, 2021 - (De La Puente, J.), s. 673-678. ISSN 2405-8963.
  [16th IFAC Symposium on Advanced Control of Chemical Processes (ADCHEM). ELECTR NETWORK (IT), 13.06.2021-16.06.2021]
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Control * Biotechnology * Wastewater treatment * Microalgae * Predator prey
  OECD category: Marine biology, freshwater biology, limnology
  https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.08.319
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333173

             
   
   
 8. 8.
  0558834 - MBÚ 2023 RIV GB eng J - Journal Article
  Sushytskyi, L. - Synytsya, A. - Mirzayeva, T. - Kalouskova, T. - Bleha, R. - Čopiková, J. - Kubáč, David - Grivalský, Tomáš - Ulbrich, P. - Kaštánek, P.
  Fractionation of the water insoluble part of the heterotrophic mutant green microalga Parachlorella kessleri HY1 (Chlorellaceae) biomass: Identification and structure of polysaccharides.
  International Journal of Biological Macromolecules. Roč. 213, July 31 (2022), s. 27-42. ISSN 0141-8130. E-ISSN 1879-0003
  R&D Projects: GA MPO FV10155
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : cell-wall polysaccharides * fourier-transform ir * ft-ir * chitin * vulgaris * spectroscopy * components * waste * oligosaccharides * chlorophyta * Green microalgae * Parachlorella kessleri * Structural polysaccharides * Cell wall structure
  OECD category: Polymer science
  Impact factor: 8.025, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813022010820?via%3Dihub
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0332463

             
   
   
 9. 9.
  0558737 - BFÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kajan Grodecká, Lucie - Mašek, Jan - Hubinský, Marcel - Rodriguez Lorenzo, José Luis - Hrouzek, Pavel - Galica, Tomáš - Přibyl, Pavel - Lukavský, Jaromír
  Molekulární kit pro časnou detekci kritických mikrobiálních kontaminant řasových kultur.
  [Molecular kit for early detection of microbial contaminations in algae cultures.]
  Internal code: TN01000048/3-V13 ; 2022
  Technical parameters: Funkční vzorek spočívá v nově vyvinuté a optimalizované metodě PCR v reálném čase (qPCR) se sekvenčně specifickými sondami typu TaqMan. Celkem sedm sad specifických primerů a sond umožňuje senzitivní a specifickou detekci kritických kontaminant běžně kultivovaných mikrořas. Cílem detekce (amplifikace) je mnohakopiový gen 18S rDNA. Efektivita reakcí se pohybuje nejčastěji mezi 95 a 105 %, limit detekce je, s výjimkou dvou případů, mezi 6 a 200 molekulami v reakci. Byla vytvořena plazmidová kontrola izolace DNA s vlastní optimalizovanou reakcí.
  Economic parameters: Výrobek je použitelný v biotechnologických provozech jako prevence proti kontaminacím. Využitím se zvýší zajištění bezpečnosti a ochrany provozu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:68081707 ; RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Keywords : microalgae * biological contaminants * early detection * qPCR
  OECD category: Biochemistry and molecular biology; Biochemistry and molecular biology (MBU-M); Biochemistry and molecular biology (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332319

             
   
   
 10. 10.
  0558534 - ÚCHP 2023 CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Mušálková, Petra
  Use of photoautotrophic microorganisms in bioremediation of surface waters.
  Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, 2022 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 21-22. ISBN 978-80-86186-24-5.
  [Bažant Postgraduate Conference 2022. Prague (CZ), 13.06.2022-14.06.2022]
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : microalgae * cyanobacteria * water eutrophication
  OECD category: Industrial biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332170

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022062412323.pdf7526 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.