Search results

 1. 1.
  0446196 - ÚDU 2016 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Všetečková, Zuzana
  Příspěvek k zaniklým nástěnným malbám v kostele sv. Prokopa v Krupce z doby krále Jana Lucemburského (?).
  [A contribution on the vanished paintings in St Procopius church in Krupka from the reign of King John of Bohemia (?).]
  Setkávání. Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské. Praha: Artefactum, 2015 - (Chlíbec, J.; Opačić, Z.), s. 441-453. ISBN 978-80-86890-75-3
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : wall paintings * St. Prokopius church * Krupka * Czech Republic * early 14th century
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0248181
   
 2. 2.
  0376394 - ARÚ 2013 RIV DE ger J - Journal Article
  Durdík, Tomáš
  Bemerkungen zur einer Zeichnung der nordböhmischen Burg Krupka (Rosenberg) in den Sammlungen des LWL-Landesmuseums in Münster.
  [Some remarks on the drawing of North Bohemian Krupka (Rosenberg) castle in collections of LWL-Landesmuseum in Münster.]
  Burgen und Schlösser. Roč. 53, č. 1 (2012), s. 54-55. ISSN 0007-6201
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80020508
  Keywords : castle * castellology * architecture * Krupka * Rosenberg * Bohemia * Middle Ages
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0208805