Search results

 1. 1.
  0541873 - EÚ 2022 CZ cze O - Others
  Uhlíková, Lucie
  Blahopřání Jarmile Procházkové.
  [Congratulations to Jarmila Procházková.]
  2021. Národopisná revue. Roč. 31, č. 1 (2021), s. 69-71. ISSN 0862-8351. E-ISSN 2570-9437
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : musicology * ethnomusicology * Jarmila Procházková * Leoš Janáček * Institute of Ethnology CAS
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Antropology, ethnology
  http://revue.nulk.cz/pdf/r1-2021.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319444
   
 2. 2.
  0537589 - EÚ 2021 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Procházková, Jarmila
  Hudba, čas a prostor v progresivní reflexi Leoše Janáčka.
  [Music, time, and space in a progressive reflection of Leoš Janáček.]
  Od folkloru k world music: Hudba a prostor. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko, 2020 - (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 22-36. ISBN 978-80-907033-4-6. ISSN 2336-565X.
  [Of folkloru k world music: Hudba a prostor. Náměšť nad Oslavou (CZ), 28.07.2020-29.07.2020]
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : Leoš Janáček * (folk) music theory * geographical determinism * theory of relativity * rhythmic organization of music
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Folklore studies
  https://image.folkoveprazdniny.cz/2020/kolokvium2020/sbornik2020_04_Prochazkova.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315763
   
 3. 3.
  0535819 - EÚ 2021 RIV CZ cze, eng B - Monography
  Uhlíková, Lucie (ed.) - Procházková, Jarmila (ed.) - Toncrová, Marta (ed.) - Janáček, L.
  Folkloristické dílo (1891–1928). Recenze, statě, přednášky, předmluvy, studijní poznámky, agenda, membra disjecta.
  [Folkloric Studies (1891–1928): Reviews, essays, lectures, prefaces, study notes, paperwork, disjecta membra.]
  Brno: Editio Janáček o.p.s., 2020. 672 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, Svazek 3-2. ISBN 978-80-904052-6-4
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-14263S
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : Leoš Janáček (1854-1928) * ethnomusicology * critical edition
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Folklore studies
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314160
   
 4. 4.
  0531591 - EÚ 2021 CZ cze O - Others
  Císaríková, Klára
  Pozapomenuté písně: „Zdaleky já poznám šohaja klamača“.
  [A half-forgotten songs: „I know the man who deceives well“.]
  Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka. Roč. 56, č. 4 (2020), s. 25-25. ISSN 0323-1542
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : Josef Černík * Moravské Kopanice Ethnograpic Region * Phonograph * Leoš Janáček * The Oldiest Records of Moravian Folk Music
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Folklore studies
  https://www.malovanykraj.cz/archiv/86-archiv/2020-4/988-archiv-2020-4
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310242
   
 5. 5.
  0489107 - EÚ 2019 RIV CZ eng J - Journal Article
  Procházková, Jarmila
  New Sources for Janacek's Essay Brezovska pisen and His Notation of Long-Drawn-Out Folksong.
  Hudební věda. Roč. 55, č. 1 (2018), s. 41-55. ISSN 0018-7003
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : Leoš Janáček (1854-1928) * folklore studies * Janáček´s literary work * Janáček´s collection of folk music
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Folklore studies
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283594
   
 6. 6.
  0489106 - EÚ 2019 RIV CZ cze R - Book Review
  Procházková, Jarmila
  The Symphonic Works of Lea Janacek: From Folk Concepts to Original Style [Review].
  [The Symphonic Works of Lea Janacek: From Folk Concepts to Original Style [Review].]
  [LANG, P.: The Symphonic Works of Leoš Janáček: From Folk Concepts to Original Style, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, 305 s.]. - 2018. Hudební věda. Roč. 55, č. 1 (2018), s. 92-93. ISSN 0018-7003
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : Leoš Janáček (1854-1928) * orchestral works * review
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283593
   
 7. 7.
  0488032 - EÚ 2018 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Uhlíková, Lucie - Pavlicová, M.
  Folklore in the mirror of individual and social interests (a case study of the Czech ethnologist František Pospíšil).
  Od folkloru k world music : zrcadlení. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2017 - (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 24-35. ISBN 978-80-904905-9-8.
  [Od folkloru k world music : zrcadlení. Náměšť nad Oslavou (CZ), 25.07.2017-26.07.2017]
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : folklore * folk dance * sword dance * dance and film * phonograph * František Pospíšil * Leoš Janáček
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Folklore studies
  http://image.folkoveprazdniny.cz/2017/kolokvium2017/sbornik2017_04_Pavlicova_Uhlikova_en.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0282655
   
 8. 8.
  0488031 - EÚ 2018 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Uhlíková, Lucie - Pavlicová, M.
  Folklor v zrcadle individuálních a společenských zájmů (na příkladu českého etnologa Františka Pospíšila).
  [Folklore in the mirror of individual and social interests (a case study of the Czech ethnologist František
  Pospíšil).]
  Od folkloru k world music : zrcadlení. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2017 - (Přibylová, I.; Uhlíková, L.), s. 9-23. ISBN 978-80-904905-9-8.
  [Od folkloru k world music : Zrcadlení. Náměšť nad Oslavou (CZ), 25.07.2017-26.07.2017]
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : folklore * folk dance * sword dance * dance and film * phonograph * František Pospíšil * Leoš Janáček
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OBOR OECD: Folklore studies
  http://image.folkoveprazdniny.cz/2017/kolokvium2017/sbornik2017_03_Pavlicova_Uhlikova_cz.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0282653
   
 9. 9.
  0484139 - EÚ 2018 RIV CZ eng J - Journal Article
  Procházková, Jarmila
  New discoveries about Janacek's choruses from 1873 to 1876 (draft texts- part materials- chronology).
  Hudební věda. Roč. 54, č. 2 (2017), s. 117-178. ISSN 0018-7003
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : Leoš Janáček (1854-1928) * choruses * chronology of the early work * musical arrangements
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279324
   
 10. 10.
  0483967 - EÚ 2020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Zapletal, Miloš
  Suita a Idylla Leoše Janáčka: jejich recepce a programnost.
  [Leoš Janáček's Suite and Idyll: Their Reception and Programmatic Nature.]
  Hudební věda. Roč. 55, č. 1 (2018), s. 57-77. ISSN 0018-7003
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : Janáček * Suite * Idyll * programme music * musical hermeneutics * absolute music
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)
  http://hudebniveda.cz/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283397