Search results

 1. 1.
  0518988 - ÚPT 2020 CZ cze V - Research Report
  Neděla, Vilém
  SMV-2019-12: Morfologická analýza miniaturních maleb.
  [SMV-2019-12: Morphological analysis of miniature painting.]
  Brno: Akademie výtvarných umění v Praze, 2019. 14 s.
  Source of funding: N - neveřejné zdroje
  Keywords : art works * ESEM * morphology
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  OBOR OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303988
   
 2. 2.
  0518987 - ÚPT 2020 RIV CZ cze V - Research Report
  Neděla, Vilém
  SMV-2019-11: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb.
  [SMV-2019-11: Elemental X-Ray analysis of miniature painting.]
  Brno: Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i, 2019. 13 s.
  Source of funding: N - neveřejné zdroje
  Keywords : art works * ESEM * EDS
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  OBOR OECD: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303984
   
 3. 3.
  0504760 - BÚ 2020 RIV GB eng J - Journal Article
  Fránková, Markéta - Poulíčková, A. - Neděla, Vilém - Tihlaříková, Eva - Šumberová, Kateřina - Letáková, M.
  The Low Temperature Method for Environmental Scanning Electron Microscopy – a New Method for Observation of Diatom Assemblages in vivo.
  Diatom Research. Roč. 33, č. 3 (2018), s. 397-403. ISSN 0269-249X
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LD14045; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:67985939 ; RVO:68081731
  Keywords : living diatoms * epiphyton * low temperature method for ESEM
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour; BH - Optics, Masers, Lasers (UPT-D)
  OBOR OECD: Plant sciences, botany; Optics (including laser optics and quantum optics) (UPT-D)
  Impact factor: 1.169, year: 2018
  http://hdl.handle.net/11104/0296319
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0296319
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  The low temperature method.pdf51 MBOtherrequire
   
 4. 4.
  0496673 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Neděla, Vilém - Runštuk, Jiří - Vítámvás, Pavel - Palupa, V.
  Scintilačně-ionizační jednotka detektoru signálních elektronů.
  [Scintillation-ionization unit for detector of signal electrons.]
  Internal code: APL-2018-04 ; 2018
  Technical parameters: Provozní vlnová délka: 370 – 800 nm (dle materiálu světlovodu), celková délka: 244,5 mm (optimalizováno pro Quanta 650 FEG), průměr světlovodu: 20 mm (optimalizováno pro Quanta 650 FEG), propustnost světlovodu pro daný materiál a vlnovou délku světla 425nm dle výsledků simulací v programu Geant4: 5%. Funkčnost prototypu pro jeho zavedení do výroby byla ověřena v elektronovém mikroskopu Quanta 650 FEG v Laboratoři environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AVČR v Brně
  Economic parameters: 1. Prototyp realizovaný při řešení grantu EG15_019/0004693 s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení dle podmínek Smlouvy o využití výsledku výzkumu a vývoje č. 2 získaného v rámci řešení projektu „High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii.“ Ekonomický přínos bude realizován příjemcem projektu, firmou Tecpa. Komtakt: Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vilem@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004693
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : SEM * ESEM * dtector * ITO * scintillator
  Subject RIV: JB - Sensors, Measurment, Regulation
  OBOR OECD: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0289337
   
 5. 5.
  0493330 - ÚPT 2019 US eng A - Abstract
  Vetráková, L'. - Neděla, Vilém - Runštuk, Jiří
  In-situ Observation of Lyophilization Process in Environmental Scanning Electron Microscope.
  Microscopy and Microanalysis. Roč. 24, S1 (2018), s. 1406-1407. ISSN 1431-9276.
  [Microscopy & Microanalysis 2018 Meeting. 05.08.2018-09.08.2018, Baltimore]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : in-situ observation * lyophilization process * ESEM
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  OBOR OECD: Organic chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0286713
   
 6. 6.
  0493329 - ÚPT 2019 US eng A - Abstract
  Neděla, Vilém - Tihlaříková, Eva - Dordevic, B. - Slámová, N.
  Micro-morphological Characterization of Fresh Cannabis sativa L. Roots After Lead Exposure Using Low Temperature Method for ESEM.
  Microscopy and Microanalysis. Roč. 24, S1 (2018), s. 1308-1309. ISSN 1431-9276.
  [Microscopy & Microanalysis 2018 Meeting. 05.08.2018-09.08.2018, Baltimore]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : micro-morphological characterization * exposure to lead * Cannabis sativa L. * ESEM
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  OBOR OECD: Plant sciences, botany
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0286711
   
 7. 7.
  0493328 - ÚPT 2019 US eng A - Abstract
  Vetráková, L'. - Neděla, Vilém - Runštuk, Jiří
  Visualization of Impurities on the Surface of Frozen Samples by Environmental Scanning Electron Microscopy.
  Microscopy and Microanalysis. Roč. 24, S1 (2018), s. 1088-1089. ISSN 1431-9276.
  [Microscopy & Microanalysis 2018 Meeting. 05.08.2018-09.08.2018, Baltimore]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : isualization of impurities * frozen samples * ESEM
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  OBOR OECD: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0286710
   
 8. 8.
  0493327 - ÚPT 2019 US eng A - Abstract
  Soukupová, Eva - Neděla, Vilém
  Study of the Development of Calcite Crystals and Carbonation by ESEM and DTA.
  Microscopy and Microanalysis. Roč. 24, S1 (2018), s. 2050-2051. ISSN 1431-9276.
  [Microscopy & Microanalysis 2018 Meeting. 05.08.2018-09.08.2018, Baltimore]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : calcite crystals * carbonation process * ESEM * DTA
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  OBOR OECD: Civil engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0286703
   
 9. 9.
  0481582 - ÚPT 2018 RIV HR eng C - Conference Paper (international conference)
  Tihlaříková, Eva - Neděla, Vilém - Fránková, Markéta
  In vivo study of diatom assemblages using low temperature method for ESEM.
  13th Multinational Congress on Microscopy: Book of Abstracts. Zagreb: Ruder Bošković Institute, Croatian Microscopy Society, 2017 - (Gajović, A.; Weber, I.; Kovačević, G.; Čadež, V.; Šegota, S.; Peharec Štefanić, P.; Vidoš, A.), s. 64-65. ISBN 978-953-7941-19-2.
  [Multinational Congress on Microscopy /13./. Rovinj (HR), 24.09.2017-29.09.2017]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731 ; RVO:67985939
  Keywords : ESEM * diatom * morphology * LTM
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering; EH - Ecology, Behaviour (BU-J)
  OBOR OECD: Plant sciences, botany; Plant sciences, botany (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277119
   
 10. 10.
  0481106 - ÚPT 2018 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hudec, Jiří - Neděla, Vilém - Tihlaříková, Eva
  Nanostruktura přirozeného a vodivou vrstvou pokrytého povrchu epoxidové pryskyřice s SiO2 nanočásticemi v podmínkách klasického REM a EREM.
  [Nano-structure of natural and conductive layer coated surface of epoxy resin with SiO2 nanoparticles in terms of classical SEM and ESEM.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 62, č. 3 (2017), s. 75-77. ISSN 0447-6441
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : epoxyresim * nanoparticles * conductive layer * morphological artifacts * ESEM
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  OBOR OECD: Nano-materials (production and properties)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0276712