Search results

 1. 1.
  0558329 - ÚOCHB 2023 RIV NL eng J - Journal Article
  Tůma, P. - Sommerová, B. - Koval, Dušan - Šiklová, M. - Koc, M.
  Sensitive monitoring of 3-hydroxybutyrate as an indicator of human fasting by capillary electrophoresis in a PAMAMPS coated capillary.
  Talanta. Roč. 247, September (2022), č. článku 123582. ISSN 0039-9140. E-ISSN 1873-3573
  Institutional support: RVO:61388963
  Keywords : clinical analysis * capillary electrophoresis * coating * contactless conductivity detection * ketogenesis * stacking
  OECD category: Analytical chemistry
  Impact factor: 6.556, year: 2021
  Method of publishing: Limited access
  https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123582
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332050
   
   
 2. 2.
  0557025 - FZÚ 2023 RIV US eng J - Journal Article
  Willemsen, T. - Chaulagain, Uddhab P. - Havlíčková, Irena - Borneis, Stefan - Ebert, W. - Ehlers, H. - Gauch, M. - Groß, T. - Kramer, Daniel - Laštovička, Tomáš - Nejdl, Jaroslav - Rus, Bedřich - Schrader, K. - Tolenis, Tomas - Vaněk, František - Velpula, Praveen K. - Weber, Stefan A.
  Large area ion beam sputtered dielectric ultrafast mirrors for petawatt laser beamlines.
  Optics Express. Roč. 30, č. 4 (2022), s. 6129-6141. ISSN 1094-4087
  R&D Projects: GA MŠk EF16_019/0000789; GA MŠk EF15_003/0000449
  EU Projects: European Commission(XE) 871161 - IMPULSE
  Grant - others: OP VVV - ADONIS(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000789; OP VVV - HiFi(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000449
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : ultrafast mirrors * coating * ion sputtering * lasers
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Impact factor: 3.833, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://doi.org/10.1364/OE.452249
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331147
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0557025.pdf05.4 MBOptica OA Publishing AgreementPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0556061 - ÚTAM 2023 RIV CH eng J - Journal Article
  Nunes, Cristiana Lara - Mlsnová, Kateřina - Slížková, Zuzana
  Limewashes with linseed oil and its effect on water and salt transport.
  Buildings. Roč. 12, č. 4 (2022), č. článku 402. E-ISSN 2075-5309
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-28142S
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : lime paint * coating * vegetable oils * capillarity * drying
  OECD category: Materials engineering
  Impact factor: 3.324, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://doi.org/10.3390/buildings12040402
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330450
   
   
 4. 4.
  0554524 - ÚOCHB 2022 RIV cze P1 - User Module
  Cígler, Petr - Neburková, Jitka - Schimer, Jiří - Guricová, Miroslava - Hajdúch, M. - Jaworek, H. - Ondra, M. - Kubíčková, A.
  Povrchově modifikované částice.
  [Surface modified particles.]
  2021. Owner: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Palackého v Olomouci. Date of the utility model acceptance: 28.01.2021. Utility model number: 34808
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10755
  Institutional support: RVO:61388963
  Keywords : nanoparticle * surface coating * plasmonics * diagnostics * antifouling surface
  OECD category: Nano-materials (production and properties)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034808.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329236
   
   
 5. 5.
  0554523 - ÚOCHB 2022 RIV cze P1 - User Module
  Cígler, Petr - Neburková, Jitka - Schimer, Jiří - Guricová, Miroslava - Hajdúch, M. - Jaworek, H. - Ondra, M. - Kubíčková, A.
  1,2-dithiolanová sloučenina pro modifikaci kovového povrchu.
  [1,2-dithiolane compound for metal surface modification.]
  2020. Owner: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Palackého v Olomouci. Date of the utility model acceptance: 24.11.2020. Utility model number: 34573
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10755
  Institutional support: RVO:61388963
  Keywords : metal surface * gold * nanoparticle * coating * antifouling surface
  OECD category: Organic chemistry
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034573.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329235
   
   
 6. 6.
  0552896 - ÚMCH 2023 RIV US eng J - Journal Article
  Mühl-Benninghaus, R. - Fries, F. - Kießling, M. - Tomori, T. - Krajewski, S. - Simgen, A. - Bauer, S. - Hey, N. - Brynda, Eduard - Táborská, Johanka - Riedel, Tomáš - Reith, W. - Cattaneo, G. - Brochhausen, C.
  Vascular response on a novel fibrin-based coated flow diverter.
  Cardiovascular and Interventional Radiology. Roč. 45, č. 2 (2022), s. 236-243. ISSN 0174-1551. E-ISSN 1432-086X
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-01163S
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : flow diverter * coating * surface modification
  OECD category: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  Impact factor: 2.797, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00270-021-03007-9
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330406
   
   
 7. 7.
  0552208 - ÚPT 2022 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Oulehla, Jindřich - Hrabina, Jan - Holá, Miroslava - Pokorný, Pavel - Lazar, Josef
  Optické vlastnosti antireflexních vrstev ve spektroskopii s absorpčními kyvetami.
  [Optical coatings for absorption cells.]
  LA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021 - (Růžička, B.), s. 63-64. ISBN 978-80-87441-28-2.
  [LASER61. Lednice (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : optical coatings * absorption cells * optical losses * coating deposition
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0327347
   
   
 8. 8.
  0552187 - FZÚ 2022 RIV CH eng J - Journal Article
  Mukhopadhyay, A.K. - Roy, A. - Bhattacharjee, G. - Das, S.C. - Majumdar, A. - Wulff, H. - Hippler, Rainer
  Surface stoichiometry and depth profile of Tix-CuyNz thin films deposited by magnetron sputtering.
  Materials. Roč. 14, č. 12 (2021), č. článku 3191. E-ISSN 1996-1944
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : magnetron sputtering * Ti-Cu-N coating * N incorporation * X-ray photoelectron spectroscopy * X-ray diffraction * transmission electron microscopy
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  Impact factor: 3.748, year: 2021
  Method of publishing: Open access
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0327392
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0552187.pdf25.6 MBCC LicencePublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0550974 - ÚMCH 2022 RIV DE eng M - Monography Chapter
  Holubová, Monika
  Inorganic nanomaterials as promoters/inhibitors of amyloid fibril formation.
  Biological Soft Matter: Fundamentals, Properties, and Applications. Weinheim: Wiley-VCH, 2021 - (Nardin, C.; Schlaad, H.), s. 195-228. ISBN 978-3-527-34348-5
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1507
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : amyloidogenecity * fibrillar self-assembly * polymer coating
  OECD category: Polymer science
  https://www.wiley.com/en-ie/Biological+Soft+Matter:+Fundamentals,+Properties,+and+Applications-p-9783527343485
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326275
   
   
 10. 10.
  0550774 - FZÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Straňák, V. - Olejníček, Jiří - Kohout, Michal - Jetmar, Tomáš - Šmíd, Jiří - Sezemský, P. - Rozhoň, P. - Čurda, P. - Hubička, Zdeněk - Čtvrtlík, R. - Hrabovský, M. - Schovánek, P.
  Optimalizované multivrstvé plazmatické povlaky vnitřních prostor dlouhých trubic.
  [Optimized multilayer plasma coatings of interiors of long tubes.]
  Internal code: FVNCK2/FZU-JU-UPOL/2021 ; 2021
  Technical parameters: Ohřev povlakované trubice: výkon: 4x120W lineární halogenová žárovka max teplota: 500 st C b) RF výboj - výkon: dle podmínek 50 – 200 W - frekvence: 13.56 MHz - indukční oddělení: feritový transformátor, rezonanční vzduchový transformátor c) HiPPS výboj - pulzní modulace: 1000 Hz opakovací frekvence, 100 μs šířka pulzu - střední dc výkon: 150 W (při napětí v pulzu cca – 330 V) d) depoziční proces - tlak:1 Pa (v depoziční komoře) - průtok plynu: cca 100 sccm (celkový průtok) - pracovní plyn:směs argonu a dusíku Ar/N2 = 100/0 – 50/50 - teplota katody: 800 – 1250 0C - depozit: Cr/CrN/CrN Maximální tvrdost povlaku: 11.5 GPa Maximání mechanické zatížení (scratch test): 450 mN.
  Economic parameters: Laboratorní zařízení nezbytné pro další aplikovaný výzkum.
  R&D Projects: GA TA ČR TN01000038
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : thin films * multilayers * hard coating * hollow cathode discharge * hardness * deposition
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326097