Search results

 1. 1.
  0504462 - ÚTAM 2020 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Stanga, C. - Hasníková, Hana - Brumana, R. - Grimoldi, A. - Banfi, F.
  Geometric primitives assesssing Italian-Czech vault construction techniques in Baroque period.
  The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XLII-2/W11. Göttingen: Copernicus Publications, 2019 - (Brumana, R.; Pracchi, V.; Rinaudo, F.; Grimoldi, A.; Scaioni, M.; Previtali, M.; Cantini, L.), s. 1081-1088. ISSN 1682-1750.
  [GEORES 2019. International Conference of Geomatics and Restoration /2./. Milan (IT), 08.05.2019-10.05.2019]
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : grade of generation (GOG) * SCAN-to-BIM * geometric primitives * vault construction techniques, * Baroque period
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OBOR OECD: Construction engineering, Municipal and structural engineering
  https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W11-1081-2019
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0296095
   
 2. 2.
  0488395 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze E - Electronic Document
  Vytlačilová, Veronika
  Šubar, Valentin: Písně na epištoly a evanjelia nedělní a sváteční….
  [Šubar, Valentin: The Songs on Sunday's and Festive's Epistles and Gospels….]
  [textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2017. E, 228 kB
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : baroque period * Czech language * electronic edition * Hanuš * hymn book * postil * Šubar
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  http://vokabular.ujc.cas.cz
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283010
   
 3. 3.
  0488368 - ÚJČ 2018 CZ cze R - Book Review
  Vytlačilová, Veronika
  Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení [Recenze].
  [Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení. Praha, 2017. 311 s.]. Listy filologické. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Roč. 140, 3/4 (2017), s. 521-522. ISSN 0024-4457
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : baroque period * Bible * pericope
  Subject RIV: AI - Linguistics
  OBOR OECD: Linguistics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0283009
   
 4. 4.
  0482702 - FLÚ 2018 DE eng R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [Čapská, V.: Mezi texty a textiliemi: (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Praha: Scriptorium, 2016. 326 s. ISBN 978-80-88013-33-4]. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Roč. 57, č. 1 (2017), s. 212-214. ISSN 0523-8587
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : textual practices * cultural exchanges * Baroque Period
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278144
   
 5. 5.
  0482499 - HÚ 2018 CZ cze R - Book Review
  Sterneck, Tomáš
  [Recenze].
  [[Review].]
  [Vokáčová, P.: Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka. Praha, 2014. 964 s.]. Jihočeský sborník historický. Roč. 85, č. 1 (2016), s. 463-466. ISSN 0323-004X
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : history * baroque period * aristocracy
  Subject RIV: AB - History
  OBOR OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277927
   
 6. 6.
  0435492 - EÚ 2015 CZ cze O - Others
  Freemanová, Michaela
  Hudební nástroje v době baroka.
  [Baroque music instruments.]
  2014
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : music instruments * baroque period
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0239500
   
 7. 7.
  0369811 - EÚ 2012 RIV CZ cze J - Journal Article
  Frolcová, Věra
  Dědictví Brideliových Jesliček v koledách na Moravě a ve Slezsku.
  [The Heritage of Hymn Book „Jesličky“ of Fridrich Bridelius in the Carols in the Moravia-Silesia Region.]
  Antiqua Cuthna. Roč. 4, - (2010), s. 220-238. ISSN 1803-1374
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90580513
  Keywords : czech christmas song * carol * the baroque period * Fridrich Bridelius * folklore tradition * ethnomusicology
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0203791
   
 8. 8.
  0355087 - ÚJČ 2011 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Nejedlý, Petr
  Slovní zásoba humanistické a barokní češtiny: mezi kontinuitou a diskontinuitou.
  [Czech humanistic and baroque lexicon: between continuity and discontinuity.]
  Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010 - (Janečková, M.; Alexová, J.; Pospíšilová, V.), s. 105-117. ISBN 978-80-7420-008-3
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS900610505; GA MŠk(CZ) LC546
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90610518
  Keywords : Czech * language development * humanistic and baroque period * discontinuity
  Subject RIV: AI - Linguistics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0193933
   
 9. 9.
  0137322 - UEF-S 20010020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Holubová, Markéta
  Textové a obrazové zaznamenání svatohorských zázraků ve světle barokní doby.
  [Textual and pictorial representation of the Sacred Mountain miracles in the light of the baroque period.]
  Podbrdsko. Roč. 8, - (2001), s. 68-75. ISSN 1211-5169
  R&D Projects: GA ČR GA404/00/D021
  Keywords : baroque period, miracles, place of pilgrimage
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0035081
   
 10. 10.
  0047961 - FLÚ 2007 RIV CZ cze J - Journal Article
  Svatoš, Martin
  P. Mauritius Vogt. Chvála Čech veršem i prózou.
  [P. Mauritius Vogt. The praise of Bohemia in verse as well as in prose.]
  A2 kulturní týdeník. Roč. 2, č. 41 (2006), s. 7. ISSN 1801-4542
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Mauritius Vogt * history of literature * Bohemia * baroque period * Plasy
  Subject RIV: AB - History
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138719