Search results

 1. 1.
  0580764 - ARÚ 2024 RIV CZ cze J - Journal Article
  Fröhlich, J. - Hlásek, Daniel
  Polykulturní lokalita na Vltavě u Olešné.
  [A multi-period site on the Vltava River near Olešná.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 36, č. 1 (2023), s. 73-82. ISSN 0231-8237
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Final Palaeolithic/Mesolithic * Bronze Age * early Roman Period * Quinar
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0349527
   
   
 2. 2.
  0567566 - ARÚ 2023 RIV CZ cze J - Journal Article
  Michálek, J. - Hiltscher, T. - Hlásek, Daniel - Chvojka, O. - Fröhlich, J. - John, J. - Král, V. - Pták, M.
  Nové nálezy kovových a dalších předmětů z doby halštatské a laténské, dokumentované v jižních Čechách v letech 2017–2020.
  [New finds of Hallstatt and La Tène metal and other objects documented in South Bohemia in 2017–2020.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 35, č. 1 (2022), s. 111-188. ISSN 0231-8237
  Research Infrastructure: AIS CR II - 90134
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : South Bohemia * Hallstatt and La Tène periods * bronze and iron artefacts * metal detectors
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338850
   
   
 3. 3.
  0567563 - ARÚ 2023 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hlásek, Daniel - Čapek, L. - Světlík, Ivo
  Hrad nebo pravěké hradiště? Stávající znalosti o lokalitě Velešín – Kamenná věž (okr. Český Krumlov).
  [A stronghold or a prehistoric hillfort? Current knowledge on the site of Velešín – Kamenná věž (Český Krumlov district).]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 35, č. 1 (2022), s. 41-81. ISSN 0231-8237
  R&D Projects: GA MŠk EF16_019/0000728
  Research Infrastructure: AIS CR II - 90134
  Institutional support: RVO:67985912 ; RVO:61389005
  Keywords : fortification * radiocarbon dating * surface survey * prehistory * High Middle Ages
  OECD category: Archaeology; Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect) (UJF-V)
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338853
   
   
 4. 4.
  0566667 - ARÚ 2023 RIV CZ cze J - Journal Article
  Vondrovský, Václav - Křivánek, Roman - Bumerl, J. - Pták, M. - John, J. - Průchová, E. - Krejčí, J. - Prokop, V. - Hlásek, Daniel
  Výzkum jihočeských neolitických lokalit v roce 2021.
  [Research into Neolithic sites in South Bohemia during the year 2021.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 35, č. 1 (2022), s. 27-39. ISSN 0231-8237
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA21-16614S
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Early Neolithic * Linear Pottery culture * magnetometer survey * cremation burial
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337981
   
   
 5. 5.
  0563210 - ARÚ 2023 RIV CZ cze J - Journal Article
  Tomková, Kateřina
  K archeologickým nálezům peciček vinné révy a topografii vinic v raně středověkých Čechách.
  [Archaeological finds of grape vines and the topography of vineyards in early medieval Bohemia.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 34, č. 2021 (2021), s. 319-330. ISSN 0231-8237
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Bohemia * vine pipes * vineyards * Early Middle Age
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335252
   
   
 6. 6.
  0563131 - ARÚ 2023 RIV CZ cze J - Journal Article
  Profantová, Naďa - John, J.
  Železné nákončí karolínského typu z hradiště u Libětic.
  [An iron strap end from the hillfort of Libětice.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 34, č. 2021 (2021), s. 255-266. ISSN 0231-8237
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Early Middle Ages * hillfort * iron fitting * elites
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335175
   
   
 7. 7.
  0553958 - BC 2022 RIV CZ cze N - Newspaper Article
  Mikeš, V. - Muška, Milan - Vondrka, A. - Riegert, J. - Hladík, Milan
  Hnizdění rybáků obecných (Sterna hirundo) na vodní nádrži Lipno.
  [Breeding of Common Terns (Sterna hirundo) on the Lipno reservoir.]
  Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Roč. 61 (2021), s. 80-86. ISSN 0139-8172
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Šumava Protected Landscape Area * floating raft * highest elevation nesting record
  OECD category: Biodiversity conservation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328624
   
   
 8. 8.
  0553947 - ARÚ 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Parkman, M. - John, J. - Hlásek, Daniel
  Nové nálezy raně středověkých kovových předmětů z hradiště Hrad u Skočic na Strakonicku.
  [New finds of early medieval metal objects from the hillfort of Hrad u Skočic in the Strakonice region.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 34, č. 2021 (2021), s. 239-253. ISSN 0231-8237
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Early Middle Ages * hillfort * cast belt fittings * metal detectors * XRF
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328665
   
   
 9. 9.
  0553945 - ARÚ 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Chvojka, O. - Hlásek, Daniel - Fröhlich, J. - John, J. - Král, V. - Krištuf, P. - Menšík, P. - Michálek, J. - Pták, M. - Rychlík, M. - Vobejda, L.
  Ojedinělé nálezy kovových předmětů z doby bronzové, dokumentované v jižních Čechách v letech 2017–2020.
  [Isolated finds of Bronze Age metal objects documented in South Bohemia in 2017–2020.]
  Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Roč. 34, č. 2021 (2021), s. 43-112. ISSN 0231-8237
  Research Infrastructure: AIS CR II - 90134
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : South Bohemia * Bronze Age * isolated find * bronze and copper artefacts * XRF analyzes * traceology
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Limited access
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328669
   
   
 10. 10.
  0552346 - BC 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Mikeš, V. - Pižl, Václav
  Jezevci lesní (Meles meles) hynou na silnicích také kvůli sběru žížal.
  [European badgers (Meles meles) are also killed on roads when feeding on earthworms.]
  Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Roč. 61, prosinec (2021), s. 112-115. ISSN 0139-8172
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Aporrectodea cf. caliginosa, * diet * foraging * Lumbricidae * Lumbricus terrestris * road casualty * road mortality * South Bohemia
  OECD category: Zoology
  Method of publishing: Limited access
  https://www.muzeumcb.cz/knihovna-1/e-shop-publikaci/periodika/sbornik-jihoceskeho-muzea-v-ceskych-budejovicich-prirodni-vedy/sbornik-jihoceskeho-muzea-v-ceskych-budejovicich-prirodni-vedy-61-2021.html
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329308
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.