Search results

 1. 1.
  0558597 - HÚ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Vokurka, Michal
  Barokní krajinotvorba na sasko-lauenburských panstvích 1635–1740.
  [Baroque Landscape Design on the Saxe-Lauenburg manors 1635–1740.]
  Praha: Academia, 2022. 252 s. ISBN 978-80-200-3306-2
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : Sachsen-Lauenburg * baroque * aristocracy * residences * landscape design * landscape architecture * early-modern period
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332231
   
   
 2. 2.
  0558585 - MBÚ 2023 RIV CZ cze J - Journal Article
  Nováková, Alena
  Koprofilní houby v podzemí.
  [Coprophilic fungi in underground.]
  Živa. Č. 3 (2022), s. 111-115. ISSN 0044-4812
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : coprophilic fungi * underground environment * guanophilic fungi
  OECD category: Microbiology
  Method of publishing: Open access
  https://ziva.avcr.cz/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332222
   
   
 3. 3.
  0558578 - ÚVGZ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Marek, Michal V. - Ač, Alexander - Balek, Jan - Bílá, Karolína - Bláhová, Monika - Brázdil, Rudolf - Cienciala, Emil - Daněk, Jan - Daněk, T. - Dobrovolný, Petr - Duchková, Helena - Farda, Aleš - Hanel, Martin - Harmáčková, Veronika Zuzana - Hlavinka, Petr - Hollan, Jan - Holoubek, Ivan - Holub, Petr - Homolová, Lucie - Janouš, Dalibor - Kindlmann, Pavel - Klem, Karel - Komínková, Kateřina - Kozubková, J. - Krpec, Petr - Křenová, Zdeňka - Kudláčková, Lucie - Leventon, Julia - Meitner, Jan - Metelka, L. - Pavelka, Marian - Semerádová, Daniela - Skalák, Petr - Slovák, Ľuboš - Suchá, Lenka - Štěpánek, Petr - Tolasz, R. - Trnka, Miroslav - Tůma, I. - Urban, Otmar - Vavříková, Jana - Vítková, Gabriela - Vizina, Adam - Záhora, Jaroslav - Zahradníček, Pavel - Žalud, Zdeněk
  Klimatická změna: příčiny, dopady a adaptace.
  [Climate change: causes, impacts and adaptations.]
  Praha: Academia, 2022. 350 s. ISBN 978-80-200-3362-8
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : climate change * climate * anthropocene * climate - forecasts * global change * Czech Republic * climate - Czechia
  OECD category: Climatic research
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332230
   
   
 4. 4.
  0558359 - ÚJČ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Homoláč, Jiří - Mareš, P. - Hoffmannová, Jana - Jílková, Lucie - Kopecký, Jakub - Mrázková, Kamila
  Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci.
  [Mixing genres, styles and discourses in internet communication.]
  Praha: Academia, 2022. 375 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-3319-2
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-08651S
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : Computer-mediated communication * social media * discourse analyses
  OECD category: Linguistics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332310
   
   
 5. 5.
  0557678 - SLÚ 2023 CZ rus B - Monography
  Hašková, Dana - Kopřivová, A. - Běloševská, Ljubov - Jančárková, Julie - Gagen, S.
  Predstavitěli emigracii s těrritorii byvšej Rossijskoj Imperii v Čechoslovakii (1918-1965). Biografičeskij slovar'.
  [Representative of emigration from the territory of the former Russian Empire in Czechoslovakia (1918-1945) Biographical Dictionary.]
  Praha: Academia: Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2021. 606 s. ISBN 978-80-200-3208-9; ISBN 978-80-86420-91-2
  Institutional support: RVO:68378017
  Keywords : Russian emigration 1918-1945 * immigration Czechoslovakia 1918-1945 * biography
  OECD category: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331880
   
   
 6. 6.
  0557517 - HÚ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Holá, Mlada - Holý, Martin - Ďurčanský, Marek - Hlaváček, Ivan - Marek, Jindřich - Zilynská, Blanka
  Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458-1622).
  [Professors of Prague Utraquist University in the late Middle Ages and Early Modern period (1457/1458-1622).]
  Praha: Academia: Praha: Historický ústav, 2022. 650 s. Historie. ISBN 978-80-200-3328-4; ISBN 978-80-7286-375-4
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-00408S
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : University of Prague * Professors * history of universities
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331488
   
   
 7. 7.
  0557004 - GLÚ 2023 CZ cze B - Monography
  Bolina, P. - Martínek, J. - Cílek, Václav - Šlézar, P.
  Jantarová stezka.
  Praha: Academia, 2022. 568 s. ISBN 978-80-200-3235-5
  Institutional support: RVO:67985831
  Keywords : amber route * Moravia * iron age
  OECD category: Geology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331845
   
   
 8. 8.
  0556997 - GLÚ 2023 CZ cze J - Journal Article
  Laibl, Lukáš
  Unikátní okna do prvohor I. Kambrická lagerstätten.
  [Unique Windows into the Paleozoic I. Cambrian Lagerstätten.]
  Živa. LXX, č. 2 (2022), s. 50-55. ISSN 0044-4812
  Institutional support: RVO:67985831
  Keywords : Paleontology * Lagerstätten * Cambrian * Exceptional preservation * Burgess Shale * Chengjiang * Orsten
  OECD category: Paleontology
  Method of publishing: Open access
  https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/unikatni-okna-do-prvohor-i-kambricka-lagerstatten.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331117
   
   
 9. 9.
  0556753 - FLÚ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Bažant, Jan - Prahl, R.
  Antika po česku: odezvy v umění 19. a 20. století.
  [Antiquity in the Czech way: reception in 19th-20th century art.]
  Praha: Academia, 2021. 207 s. ISBN 978-80-200-3293-5
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : classical antiquity * Czech art * reception of classsical art
  OECD category: Arts, Art history
  https://www.academia.cz/antika-po-cesku-odezvy-v-umeni-19-a-20-stoleti--bazant-jan--academia--2022?msclkid=7c59c836cf7511ec95c542f20ffd1368
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332068
   
   
 10. 10.
  0556302 - EÚ 2022 RIV CZ cze B - Monography
  Stavělová, Daniela (ed.) - Černíčková, Kateřina - Gremlicová, Dorota - Kratochvíl, Matěj - Pavlicová, Martina - Skořepová, Zita - Uhlíková, Lucie - Vaněk, Miroslav - Vejvoda, Zdeněk - Zdrálek, Vít
  Tíha a beztíže Folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20 století v českých zemích.
  [The Weight and Weightlessness of Folklore. Folklore Revival Movement of the Second Half of the 20th Century in Czech Lands.]
  Vydání první. - Praha: Academia, 2021. 694 s. Šťastné zítřky, Sv. 36. ISBN 978-80-200-3286-7
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-26672S
  Institutional support: RVO:68378076
  Keywords : folklore * revival * ideology * music * dance
  OECD category: 6.5 Other Humanities and the Arts
  http://www.eu.avcr.cz/cs/aktuality/Tiha-a-beztize-folkloru.-Folklorni-hnuti-druhe-poloviny-20.-stoleti-v-ceskych-zemich./
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330597