Search results

 1. 1.
  0578867 CZ BXXS
  Využití ekonomického a společenského potenciálu historických krovů prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů.
  Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2023. ISBN 978-80-86246-78-9
   
   
 2. 2.
  0577272 - ÚTAM 2024 RIV CZ cze V - Research Report
  Šperl, Martin - Vála, Ondřej - Bejdl, Jan - Frankeová, Dita
  Mechanické zkoušky skelného laminátu: Vlákno - 3B the fibreglass company, N-4760 BIRKELAND, Norway, SE 2020 1200TEX, CoA 7841810_000010 od 15.6.23, Pryskyřice - Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., CHS-EPODUR 532- 0542,CoA CA12210056,57 od 11.4.23.
  Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2023. 16 s.
  Institutional support: RVO:68378297
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0346488
   
   
 3. 3.
  0577179 - ÚTAM 2024 RIV CZ cze V - Research Report
  Slížková, Zuzana - Frankeová, Dita - Bauerová, Pavla - Náhunková, Pavla - Mácová, Petra - Ševčík, Radek - Vondráčková, Michaela
  Chemická a mikrostrukturní analýza vzorků pískovce z hřbitovního portálu na Gothardě v Hořicích.
  [Chemical and microstructural analysis of sandstone samples from the cemetery portal at the Gothard in Hořice.]
  Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2023. 21 s.
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : sandstone * black film * water absorption * chemical composition * mineralogical composition * stone surface
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0346401
   
   
 4. 4.
  0568743 - ÚTAM 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Gajdoš, Lubomír - Šperl, Martin - Šorm, Filip - Bejdl, Jan
  Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po čtrnáctiměsíční expozici ve vlhkém vodíku při tlaku 3 MPa.
  [Investigation of basic mechanical and fracture-mechanical properties of specimens cut from high pressure gas pipeline – locality L177/2 after a fourteen months exposition to moist hydrogen at the pressure 3 MPa.]
  Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. 48 s.
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : stress-strain diagram * Ramberg-Osgood dependence * impact strength * fracture toughness
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340007
   
   
 5. 5.
  0567891 - ÚTAM 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Cihla, Michal - Kovářová, K. - Matoušková, E. - Valach, Jaroslav - Bartoš, L. - Semerád, M. - Tryml, M. - Ebelová, I. - Suchý, M. - Rafl, Tomáš - Panáček, M. - Měchura, P. - Malát, R. - Veselý, L.
  Praha kamenná – topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků.
  [Stone Prague - topography of stone surface and its application in the field of restoration of stone elements.]
  Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i., 2022. 676 s. ISBN 978-80-86246-60-4
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG20P02OVV021
  Keywords : stonemason's craft * stonemason's tools * heritage * Prague
  OECD category: Architecture engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340565
   
   
 6. 6.
  0565072 - ÚTAM 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Válek, Jan - Kotková, Kristýna - Kozlovcev, Petr
  Průzkum terénu a konstrukcí pod podlahou kostela Matky Boží na Starém Městě v Telči.
  [Survey of the terrain and structures under the floor of The Mother of God Church (The Telč Old Town).]
  Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. 23 s.
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : ground penetrating radar (GPR) * cultural heritage * non-destructive testing
  OECD category: Architecture engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336618
   
   
 7. 7.
  0565034 - ÚTAM 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Drdácký, Miloš - Buzek, Jaroslav
  Příspěvek ke zkoumání nejstarších dějin zámku v Telči.
  [Contribution to the investigation of the oldest history of the Telč Castle.]
  Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i, 2022. 103 s.
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/23
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : historic architecture * Templars * archaeological survey * ground penetrating radar (GPR) * age analysis of bones * 3D documentation
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336602
   
   
 8. 8.
  0557371 - ÚTAM 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Gajdoš, Lubomír - Šperl, Martin - Šorm, Filip - Bejdl, Jan
  Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po sedmiměsíční expozici ve vlhkém vodíku při tlaku 3 MPa.
  [Investigation of basic mechanical and fracture-mechanical properties of specimens cut from high pressure gas pipeline – locality L177/2 after a seven months exposition to moist hydrogen at the pressure 3 MPa.]
  Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. 24 s.
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : stress-strain diagram * Ramberg-Osgood dependence * impact strength * fracture toughness
  OECD category: Applied mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331727
   
   
 9. 9.
  0557286 - ÚTAM 2023 CZ cze V - Research Report
  Válek, Jan - Skružná, Olga - Kozlovcev, Petr - Viani, Alberto - Frankeová, Dita - Shaikh, Nigar
  Materiálové složení dlažby v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
  [Material composition of paving in the Pilgrimage Church of St John of Nepomuk at Zelena Hora.]
  Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 14 s.
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : paving * material analysis * ceramics * the Pilgrimage Church of St John of Nepomuk at Zelena Hora
  OECD category: Ceramics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331337
   
   
 10. 10.
  0550758 - ÚTAM 2022 RIV CZ cze V - Research Report
  Slížková, Zuzana - Viani, Alberto - Frankeová, Dita - Mácová, Petra - Ševčík, Radek - Fabeš, Roman
  Rozbor konzervačního materiálu LEDAN TA1 (injektážní hmota) pro potřeby konzervace architektonického fragmentu pod 3. nádvořím Pražského hradu.
  [Characterization of injection material Ledan TA1 for the needs of the preservation of the architectural fragment located under the 3rd courtyard of Prague Castle.]
  Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2021. 5 s.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TL03000603
  Institutional support: RVO:68378297
  Keywords : LEDAN TA1 * marl masonry * preservation
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326060
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.