Search results

 1. 1.
  0372255 - ÚMCH 2012 RIV CZ cze P - Patent Document
  Brynda, Eduard - Houska, Milan - Syková, E. - Jendelová, P. - Dyr, J. E. - Filová, E. - Riedel, T. - Chlupáč, J. - Lesný, P. - Bačáková, L.
  Způsob přípravy regulovaných vrstev fibrinu na pevných površích.
  [Method of controlled preparation of fibrin layers on solid surfaces.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2008. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Ústav experimentální medicíny AV ČR a Fyziologický ústav AV ČR a Ústav hematologie a krevní transfuze. Date of the patent registration: 21.12.2006. Date of the patent acceptance: 12.09.2008. Patent Number: 299687
  R&D Projects: GA MŠk 1M0538; GA AV ČR(CZ) IAA400500507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : Fibrin gel coatings * thin films * tissue engineering
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1000475&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0205614

             
   
   
 2. 2.
  0372220 - ÚMCH 2012 RIV CZ cze P - Patent Document
  Horák, Daniel - Syková, Eva - Babič, Michal - Jendelová, Pavla - Hájek, Milan
  Superparamagnetické nanočásticové sondy na bázi oxidů železa s modifikovaným povrchem, způsob jejich přípravy a použití.
  [Superparamagnetic nanoparticles based on iron oxides with modified surface, method of their preparation and application.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Ústav experimentální medicíny AV ČR. Date of the patent registration: 24.02.2006. Date of the patent acceptance: 17.09.2009. Patent Number: 301067
  R&D Projects: GA MŠk 1M0538
  Keywords : superparamagnetic * nanoparticles * cell labeling
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=966203&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0205588

             
   
   
 3. 3.
  0367953 - ÚI 2012 RIV CZ cze P1 - User Module
  Zvárová, Jana - Mazura, Ivan - Valenta, Zdeněk - Feglarová, Petra - Grünfeldová, H.
  Oligonukleotidový čip pro identifikaci osob se zvýšeným genetickým rizikem výskytu infarktu myokardu.
  [Oligonucleotide chip for identifying persons with increased genetic risk of myocardial infarction occurrence.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. Owner: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., Centrum biomedicínské informatiky. Date of the utility model acceptance: 05.10.2011. Utility model number: 22758
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504
  Keywords : acute myocardial infarction * gene expression * genetic risk * subjects identification
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1631653&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0202448

             
   
   
 4. 4.
  0357828 - ÚMG 2011 RIV CZ cze P1 - User Module
  Hozák, Pavel - Šlouf, Miroslav - Nebesářová, Jana - Moša, M. - Krivjanská, M.
  Soubor vzájemně rozlišitelných nanočástic pro vícenásobné ultrastrukturální značení.
  [Assembly of mutually recognizable nanoparticles for multiple ultrastructural labeling.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. Owner: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - Sevapharma, a.s. - Central European Biosystems s.r.o. Date of the utility model acceptance: 07.02.2011. Utility model number: 21711
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z60220518
  Keywords : nanoparticles * immunolabeling * electron microscopy
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1532336&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0196020

             
   
   
 5. 5.
  0357790 - ÚFCH JH 2011 RIV CZ cze P - Patent Document
  Bortnovsky, O. - Tokarová, V. - Wichterlová, Blanka - Dědeček, Jiří - Sobalík, Zdeněk - Gonsiorová, O. - Balgová, V.
  Způsob výroby zeolitů pentasilové struktury s řízenou distribucí hliníkových atomů ve skeletu.
  [Process for preparing zeolites of pentasil structure with controlled distribution of aluminium ions within skeleton.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Owner: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 25.06.2010. Patent Number: 301937
  R&D Projects: GA AV ČR KAN100400702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503
  Keywords : zeolites * physical chemistry
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1492662&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195986

             
   
   
 6. 6.
  0357788 - ÚFCH JH 2011 RIV CZ cze P - Patent Document
  Bortnovsky, O. - Dvořáková, K. - Sobalík, Zdeněk - Sazama, Petr - Dědeček, Jiří - Tvarůžková, Zdenka
  Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby.
  [Catalyst for complete oxidation of volatile organic compounds based on geopolymer and process for its preparation.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Owner: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 25.06.2010. Patent Number: 301936
  R&D Projects: GA MPO FT-TA4/068; GA ČR GP203/08/P593
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503
  Keywords : geopolymer * catalyst
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1478716&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195984

             
   
   
 7. 7.
  0357636 - ÚMCH 2011 RIV CZ cze P1 - User Module
  Šlouf, Miroslav - Novotný, F. - Hozák, Pavel - Nebesářová, Jana
  Soubor tří vzájemně mikroskopicky rozlišitelných nanočástic se zlatým povrchem pro současné trojnásobné imunoznačení.
  [Assembly of three mutually microscopically recognizable nanoparticles with golden surface for simultaneous triple immunomarking.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 24.02.2011. Utility model number: 21823
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704; GA ČR GAP205/10/0348
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z60220518
  Keywords : nanoparticles with gold surface * multiple immunolabelling
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1608163&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195865

             
   
   
 8. 8.
  0357630 - ÚMCH 2011 RIV CZ cze P1 - User Module
  Šlouf, Miroslav - Šloufová, I. - Hozák, Pavel - Nebesářová, Jana
  Soubor tří vzájemně mikroskopicky rozlišitelných nanočástic se zlatým povrchem pro současné trojnásobné imunoznačení.
  [Assembly of mutually microscopically recognizable nanoparticles with golden surface for simultaneous triple immunomarking.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 24.02.2011. Utility model number: 21822
  R&D Projects: GA AV ČR KAN200520704; GA ČR GAP205/10/0348
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z60220518
  Keywords : nanoparticles with gold surface * multiple immunolabelling
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1608162&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195862

             
   
   
 9. 9.
  0357434 - ÚACH 2011 RIV CZ cze P - Patent Document
  Štengl, Václav - Černý, Zbyněk - Bludská, Jana
  Způsob výroby fotokatalyticky aktivního oxidu titaničitého pro viditelnou oblast světelného spektra.
  [A way of preparation of active titanium oxide for visible area of light spectrum.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Owner: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 11.01.2010. Patent Number: 301406
  R&D Projects: GA ČR GA203/08/0334
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : titanium dioxide * photocatalysis * warfare agents
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301406.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195711

             
   
   
 10. 10.
  0357407 - ÚACH 2011 RIV CZ cze P - Patent Document
  Kloužek, J. - Němec, Lubomír - Tesař, J. - Hřebíček, M. - Kaiser, K.
  Křišťálové sklo bez obsahu sloučenin olova a barya.
  [Crystal glass without content of lead and barium compounds.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Owner: Moravské sklárny Květná, s.r.o.- Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Date of the patent acceptance: 04.10.2010. Patent Number: 302142
  R&D Projects: GA MPO 2A-1TP1/063
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : crystal glass * refractory index * hand-making
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302142.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0195691

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.