Search results

 1. 1.
  0548935 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šejvl, Michal
  Delegace zákonodárné moci a meziválečný československý ústavní soud.
  [Delegation of Legislative Powers and Czechoslovak Inter-War Constitutional Court.]
  Právník. Roč. 160, č. 11 (2021), s. 919-939. ISSN 0231-6625
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : delegation of legislative power * enabling acts * Czechoslovak constitution of 1920 * Czechoslovak constitutional court * Jiří Hoetzel * Jaroslav Krejčí * František Weyr * Zdeněk Neubauer * constitutional review * authorization * representation
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access with time embargo
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324976
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2_Sejvl_919-939_11_2021.pdf0279.2 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0548784 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matejka, Ján - Mates, P.
  Česká cesta adaptace obecného nařízení aneb hmotněprávní exempce přestupků podle zákona o zpracování osobních údajů.
  [Czech Adaptation of the General Regulation: Exemption of Offenses According to the Personal Data Processing Act.]
  Právník. Roč. 160, č. 10 (2021), s. 843-853. ISSN 0231-6625
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TL05000550
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : GDPR * personal data protection * administrative sanctions * the concept of public authority and public entity * the principle of equality * the principle of proportionality * public support * administrative punishment
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access with time embargo
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324837
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  3_Matejka-Mates_843-853_10_2021.pdf0176.8 KBAuthor’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0545094 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Žáčková, Zdena
  Jiří Kejř v Ústavu státu a práva ČSAV – právník, který žil středověkem. Sto let od narození.
  [Jiří Kejř at the Institute of State and Law of the Czechoslovak Academy of Sciences – a Lawyer, whose Passion was the Middle Ages. One Hundred Years since his Birth.]
  Právník. Roč. 160, č. 8 (2021), s. 664-675. ISSN 0231-6625
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : Kejř Jiří (1921–2015) * legal history * Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences * history of legal science * codicology * historiography
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access with time embargo
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0321859
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  4_Zackova_664-675_8_2021.pdf0197.2 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0545093 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šturma, Pavel
  „Náležitá péče“ v mezinárodním právu: obecný pojem s variabilním obsahem.
  [“Due Diligence” in International Law: a General Concept with Variable Content.]
  Právník. Roč. 160, č. 6 (2021), s. 401-415. ISSN 0231-6625
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : due diligence * International Law Commission * obligations of conduct * obligations of result * prevention * state responsibility
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access with time embargo
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0321858
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  1_Sturma_401-415_6_2021.pdf1215.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0545092 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Müllerová, Hana
  Klimatická změna a snahy o rozšiřování lidských práv v čase a prostoru.
  [Climate Change: Trying to extend Human Rights in Time and Space.]
  Právník. Roč. 160, č. 7 (2021), s. 549-564. ISSN 0231-6625
  Grant - others: AV ČR(CZ) LQ300682001
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : human rights * climate change * environmental protection * future generations * extraterritorial duties
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access with time embargo
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0321857
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  4_Mullerova_549-564_7_2021.pdf0206.9 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0545091 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Snopková, Tereza
  Právo na vodu a aktuální tendence k posílení ochrany vody v ústavněprávní rovině českého práva.
  [Right to Water and Current Efforts to strengthen Water Protection at the Constitutional Level of Czech Law.]
  Právník. Roč. 160, č. 7 (2021), s. 565-579. ISSN 0231-6625
  Grant - others: AV ČR(CZ) LQ300682001
  Program: Prémie Lumina quaeruntur
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : right to water * constitutional water protection * climate change * water shortage
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access with time embargo
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0321856
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  5_Snopkova_565-579_7_2021.pdf0215.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 7. 7.
  0544175 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Malíř, Jan
  Konsorcia ERIC a jejich místo v systému práva EU.
  [Consortia ERIC and their Place in the System of EU Law.]
  Právník. Roč. 160, č. 2 (2021), s. 81-104. ISSN 0231-6625
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : European Research Area * European research infrastructures * European Research Infrastructure Consortium (ERIC) * legal nature * EU law
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access with time embargo
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2021/2/PRAVNIK_2_2021_TEXT_81-152.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0321226
   
   
 8. 8.
  0542827 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Matejka, Ján - Fialová, Eva - Žolnerčíková, Veronika - Krausová, Alžběta
  Deliktní odpovědnost na prahu éry strojů aneb k některým předpokladům vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem autonomních vozidel.
  [Tortious Liability on the Threshold of the Machine Era or to Certain Assumptions for the Obligation to Compensate for Damage Caused by the Operation of Autonomous Vehicles.]
  Právník. Roč. 160, č. 5 (2021), s. 313-333. ISSN 0231-6625
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TL02000085
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : assumptions of liability * autonomous vehicle * causality * data infrastructure and physical infrastructure * driver’s liability * importer’s liability * liability * liberation * objective liability * operator’s liability * producer’s and importer’s liability * testing operation
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access with time embargo
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320160
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  1_Matejka et al_313-333_5_2021.pdf2262.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0542826 - ÚSP 2022 RIV CZ cze J - Journal Article
  Pauknerová, Monika
  Imperativní normy a mezinárodní právo soukromé – klasické téma v současnosti.
  [Overriding Mandatory Rules and Private International Law – Classical Topic at the Present Time.]
  Právník. Roč. 160, č. 1 (2021), s. 1-20. ISSN 0231-6625
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : rules of immediate application * overriding mandatory rules * private international law * european private international law * Regulation Rome I on the law applicable to contractual obligations
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access with time embargo
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2021/1/1_Pauknerova_1-20_1_2021.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320159
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  1_Pauknerova_1-20_1_2021.pdf0257.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 10. 10.
  0537864 - ÚSP 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Kokešová, Jana
  Dvě složky vládnutí.
  [Two Components of Governance.]
  Právník. Roč. 159, č. 6 (2020), s. 473-490. ISSN 0231-6625
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : control * influence * legitimacy * government * people
  OECD category: Law
  Method of publishing: Open access with time embargo
  https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2020/6/2.Koke%C5%A1ov%C3%A1_473-490_6_2020.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315692
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  2.Kokešová_473-490_6_2020.pdf3236.6 KBPublisher’s postprintopen-access