Search results

 1. 1.
  0569519 - BC 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Blabolil, Petr - Hůda, J. - Muška, Milan - Draštík, Vladislav - Holubová, Michaela - Hladík, Milan - Vrba, Jaroslav
  Zpráva o rozšíření ichtyofauny pod přirozenými jezery Šumavy..
  [Report on the distribution of the ichthyofauna under the natural lakes of Šumava.]
  České Budějovice: Správa Národního parku Šumava, 2022. 19 s.
  R&D Projects: GA ČR GA22-05421S
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/21
  Program: StrategieAV
  Keywords : recovery * brown trout * migration
  OECD category: Biodiversity conservation
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340861
   
   
 2. 2.
  0569511 - BC 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Draštík, Vladislav - Jůza, Tomáš - Blabolil, Petr
  Monitoring stavu rybí obsádky v Kamenném rybníce v roce 2022..
  [Fish stock monitoring in Kamenný fishpond in 2022.]
  České Budějovice: Statutární město Plzeň, zastoupené Správou veřejného statku MP, 2022. 9 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : electrofishing * fish communities * biomanipulation
  OECD category: Ecology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340855
   
   
 3. 3.
  0554508 - BC 2022 RIV CZ cze V - Research Report
  Muška, Milan - Blabolil, Petr - Draštík, Vladislav - Kolařík, Tomáš
  Závěrečná zpráva z Mapování piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) v NPP Žehuňský rybník a okolí.
  [Final report from the mapping of the weatherfish (Misgurnus fossilis) in the NPP Žehuňský rybník and its surroundings.]
  České Budějovice: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2021. 14 s.
  Source of funding: V - Other public resources
  Keywords : weatherfish * monitoring * electrofishing
  OECD category: Ecology
  https://bibliografie.nature.cz/dokument/9868
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329224
   
   
 4. 4.
  0553151 - BC 2022 RIV CZ cze V - Research Report
  Šmejkal, Marek - Blabolil, Petr - Kolařík, Tomáš - Kortan, D. - Muška, Milan - Draštík, Vladislav
  Zajištění odborného dohledu a odlovu rybí obsádky z nádrže Láz při jejím vypouštění a další související činnosti dle požadavků správy CHKO Brdy.
  [Securing expert leadership on the fishing out Laz reservoir and other connected activities according to Brdy conservation agency needs.]
  České Budějovice: Povodí Vltavy, státní podnik, 2021. 17 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : fish community * conservation * restoration
  OECD category: Biodiversity conservation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328168
   
   
 5. 5.
  0552707 - BC 2022 RIV CZ cze V - Research Report
  Blabolil, Petr - Bartoň, Daniel - Draštík, Vladislav - Jůza, Tomáš - Hladík, Milan - Holubová, Michaela - Hůda, J. - Kočvara, Luboš - Muška, Milan - Peterka, Jiří - Vrba, Jaroslav
  Výsledky podzimního rozšířeného výzkumu ichtyofauny jezer Laka a Čertovo včetně přilehlých toků..
  [Results of the autumn extended research of the ichthyofauna of the lakes Laka and Čertovo, including the adjacent streams.]
  České Budějovice: Šumava National Park, 2021. 16 s.
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1920011
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/21
  Program: StrategieAV
  Keywords : brown trout * recovery * Sumava
  OECD category: Ecology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0327856
   
   
 6. 6.
  0540485 - BC 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Blabolil, Petr - Draštík, Vladislav - Kočvara, Luboš - Kolařík, Tomáš - Muška, Milan - Peterka, Jiří - Soukalová, Kateřina - Vrba, Jaroslav
  Zjištění aktuální ichtyofauny jezera Laka a propojených toků.
  [Current ichthyofauna of Laka Lake and connected streams.]
  České Budějovice: Správa národního parku Šumava, 2020. 11 s.
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1920011
  Keywords : Laka * Fish * Lake
  OECD category: Zoology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318103
   
   
 7. 7.
  0466594 - BC 2017 RIV CZ cze V - Research Report
  Vašek, Mojmír - Soukalová, Kateřina - Kočvara, Luboš - Blabolil, Petr - Baran, Roman - Frouzová, Jaroslava - Koliada, Ievgen - Muška, Milan - Šmejkal, Marek - Draštík, Vladislav - Kolařík, T. - Prachař, Zdeněk - Sajdlová, Zuzana - Vebrová, L. - Vejřík, Lukáš - Kubečka, Jan
  Ichtyologický průzkum VN Nýrsko a Karhov a odhad početnosti, věkového složení a dynamiky tření populace bolena dravého v nádrži Želivka–Švihov v r. 2015..
  [Ichthyological surveys of the Nýrsko and Karhov reservoirs and investigations of abundance, age composition and spawning dynamics of asp population in the Želivka Reservoir in 2015.]
  České Budějovice: Povodí Vltavy, s. p., Praha 5, 2016. 74 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : ecological status * fish monitoring * water management * lake ecosystems
  Subject RIV: EG - Zoology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0264860
   
   
 8. 8.
  0458807 - BC 2017 RIV CZ cze V - Research Report
  Blabolil, Petr - Šmejkal, Marek - Bartoň, Daniel - Baran, Roman - Draštík, Vladislav - Jůza, Tomáš - Kočvara, Luboš - Koliada, Ievgen - Kolařík, T. - Matějíčková, Ivana - Prachař, Zdeněk - Sajdlová, Zuzana - Soukalová, Kateřina - Vebrová, Lucie - Vejřík, Lukáš - Kubečka, Jan
  Zpráva o stavu populací bolena dravého a sekavce podunajského v EVL – údolních nádržích..
  [The report on the asp and spined loach populations’ status in SCI – valley reservoirs.]
  České Budějovice: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2016. 50 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : fish community composition * population density * endangered species
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0259037
   
   
 9. 9.
  0441777 - BC 2015 CZ cze V - Research Report
  Peterka, Jiří - Kubečka, Jan - Draštík, Vladislav - Čech, Martin - Jůza, Tomáš - Frouzová, Jaroslava - Prchalová, Marie
  Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Chabařovice v roce 2009..
  [Complex survey of fish community of lake Chabařovice in 2009.]
  České Budějovice: Palivový kombinát, Ústí nad Labem s.p, 2010. 68 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : water quality * fish community composition * fish community succession * post-mining lake
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0244742
   
   
 10. 10.
  0441771 - BC 2015 CZ cze V - Research Report
  Draštík, Vladislav - Soukalová, Kateřina
  Průzkum rybí obsádky vodárenské nádrže Žlutice v roce 2012..
  [Fish community survey of the Žlutice reservoir in 2012.]
  České Budějovice: Povodí Vltavy s.p, 2013. 41 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : complex survey * fish community composition * fish distribution
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0244740
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.