Search results

 1. 1.
  0552714 - BC 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Blabolil, Petr - Hänfling, B. - Harper, L.R. - Sellers, G. - Di Muri, C. - Griffiths, N.P. - Santos, Romulo Dos - Knežević-Jarić, Jelena - Jůza, Tomáš - Vašek, Mojmír - Čech, Martin - Muška, Milan - Fiala, Ivan - Lisnerová, Martina - Peterka, Jiří
  Vzorkování volné genetické informace (eDNA) z vody.
  [Sampling of free genetic information (eDNA) from water.]
  Internal code: QK1920011-V16 ; 2021
  Technical parameters: Subjekt: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8 Praha 5 150 00 IČO: 70889953 Datum uzavření smlouvy: V Praze dne 10. listopadu 2021
  Economic parameters: Vyčíslení nákladů na zpracování vzorků závisí především na vybavenosti pracoviště. Vzhledem k vysoké citlivosti metody je nezbytné vyčlenit zvláštní místnosti pro jednotlivé kroky zpracování. Jednotlivé laboratoře musí být odděleny, čímž vzniká potřeba vybavení každé z nich. Na druhou stranu jsou používané přístroje běžným vybavením a jejich jednorázová pořizovací cena je v řádu tisíců až desetitisíců korun. Nejnákladnějším zařízením je sekvenátor, který většinou vlastní pouze specializované laboratoře, častěji je sekvenace objednávána formou služby. Rovněž bioinformatické zpracování vyžaduje výkonnou výpočetní techniku, což je ale stále dostupnější položka. Cena za zpracovaný vzorek se pohybuje od stokorun do jednotek tisíců. Vysoká citlivost této technologie odhalila přítomnost i velmi vzácných druhů ve studovaných vodních útvarech. Jejím začlenění do odlovného schématu dojde ke snížení lovného úsilí u tradičních technologií a tím i poklesu celkových nákladů na ichtyologické průzkumy.
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : noninvasive monitoring * species detection * environmental DNA
  OECD category: Ecology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329674
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.