Search results

 1. 1.
  0569291 - BC 2023 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Osafo, Nana O. A. - Jan, Jiří - Porcal, Petr - Borovec, Jakub
  Obsah železa a kvalita organických látek jako faktor určující stabilizaci uhlíku a koloběh živin ve sladkovodních ekosystémech.
  [Content of iron and quality of organic matter as a factor affecting stabilization of carbon and nutrients in fresh water ecosystems.]
  Vodní nádrže 2022. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2022 - (Kučerová, J.), s. 136-140. ISBN 978-80-907141-6-8.
  [Vodní nádrže 2022. Brno (CZ), 26.10.2022-27.10.2022]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2015075; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001782; GA MZe(CZ) QK1810161; GA MZe(CZ) QK22020179; GA ČR(CZ) GA19-00113S
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : sediments * watersheds * organic matter quality
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340671
   
   
 2. 2.
  0517592 - BC 2020 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Borovec, Jakub - Bretón, Felipe - Jan, Jiří
  Vliv hydrauliky vody nad sedimentem na transport látek přes rozhraní sediment-voda.
  [The effect of water column hydrodynamics on the transport of solutes across the sediment-water interface.]
  Vodní nádrže 2019. Brno: Povodí Moravy, 2019 - (Kosour, J.), s. 54-56. ISBN 978-80-907141-3-7.
  [Vodní nádrže 2019. Brno (CZ), 23.10.2019-24.10.2019]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2015075; GA MŠk(CZ) EF16_013/0001782; GA MZe(CZ) QK1810161; GA TA ČR(CZ) TH04030289
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : flow velocities * inflow part of the reservoir * shallow lakes
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  http://vodninadrze.pmo.cz/cz/stranka/vodni-nadrze-2019/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303310
   
   
 3. 3.
  0484812 - BC 2018 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Borovec, Jakub - Torrijos, Javiera - Jan, Jiří - Dadejík, M. - Borecký, K. - Vrzák, J.
  Využití výzkumného sonaru pro stanovení mocnosti sedimentů.
  [Use of a research sonar to determine sediment thickness.]
  Vodní nádrže 2017. Brno: Povodí Moravy, s. p., 2017 - (Kosour, D.), s. 132-134. ISBN 978-80-905368-5-2.
  [Vodní nádrže 2017. Brno (CZ), 03.10.2017-04.10.2017]
  R&D Projects: GA TA ČR TA04021342
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : bottom mapping * sonar * 3D-model
  OECD category: Water resources
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280256
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Borovec_EtAl_2017-VN.pdf1320.3 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0484811 - BC 2018 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Jan, Jiří - Borovec, Jakub - Petráš, D. - Osafo, Nana O. A. - Tomková, Iva - Hubáček, Tomáš
  Vliv dostupnosti akceptorů elektronů na biogeochemické procesy a cyklus fosforu v sedimentu.
  [Effect of terminal electron acceptors on biogeochemical processess and phosphorus cycle in sediment.]
  Vodní nádrže 2017. Brno: Povodí Moravy, s. p., 2017 - (Kosour, D.), s. 80-85. ISBN 978-80-905368-5-2.
  [Vodní nádrže 2017. Brno (CZ), 03.10.2017-04.10.2017]
  R&D Projects: GA TA ČR TA04021342; GA MŠk(CZ) LM2015075
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : sediment * phosphorus release * terminal electron acceptors
  OECD category: Water resources
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280253
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Jan_EtAl_2017-VN.pdf1366.2 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 5. 5.
  0457781 - BC 2016 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Vašek, Mojmír - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Muška, Milan - Tušer, Michal - Draštík, Vladislav - Ricard, Daniel - Sajdlová, Zuzana - Šmejkal, Marek - Vejřík, Lukáš - Matěna, Josef - Borovec, Jakub - Kubečka, Jan
  Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů.
  [A new tool for improvement the quality of water ecosystems.]
  XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda - věc veřejná”: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rádková, V.; Bojková, J.), s. 41-45. ISBN 978-80-210-7874-1.
  [Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda - věc veřejná” /17./. Mikulov (CZ), 29.06.2015-07.07.2015]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : ecological potential * reservoirs * Water Framework Directive * fish
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258163
   
   
 6. 6.
  0451270 - BC 2016 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hejzlar, Josef - Borovec, Jakub - Zahrádka, V. - Rosendorf, P.
  Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice.
  [Influence of cage fish farming on water quality in the eutrophic Nechranice Reservoir.]
  Vodárenská biologie 2015. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 2015 - (Říhová Ambrožová, J.; Petráková Kánská, K.), s. 61-68. ISBN 978-80-86832-83-8.
  [Vodárenská biologie 2015. Praha (CZ), 04.02.2015-05.02.2015]
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : cage fish farming * eutrophication * phosphorus * sediment * bathing water quality
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0252595
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  VB 2015 Hejzlar 61.pdf15774.4 KBOtheropen-access
   
   
 7. 7.
  0451213 - BC 2016 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Vrzák, J. - Knotek, J. - Borovec, Jakub - Dadejík, M. - Krist, P.
  Nakládání se sedimentem z vodních nádrží, možnosti rozdružení a dalšího využití sedimentu.
  [Management of reservoir sediments, sediment washing and reuse.]
  Vodní nádrže 2015. Sborník vodohospodářské konference 6.-7. října 2015. Brno: Povodí Moravy, 2015 - (Kosour, D.), s. 161-166. ISBN 978-80-260-8726-7.
  [Vodní nádrže 2015. Brno (CZ), 06.10.2015-07.10.2015]
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : sediment washing * eutrophication * phosphorus
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253975
   
   
 8. 8.
  0451200 - BC 2016 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Jan, Jiří - Borovec, Jakub - Hubáček, Tomáš
  Co umíme říct o sedimentech, aneb hodnocení sedimentů v nádržích ve vztahu k eutrofizaci.
  [What can we say about sediments, evaluation of reservoir sediments and their link to eutrophication.]
  Vodní nádrže 2015. Sborník vodohospodářské konference 6.-7. října 2015. Brno: Povodí Moravy, 2015 - (Kosour, D.), s. 55-60. ISBN 978-80-260-8726-7.
  [Vodní nádrže 2015. Brno (CZ), 06.10.2015-07.10.2015]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04021342
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : sediment * eutrophication * phosphorus * fractionation * pore-water
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253972
   
   
 9. 9.
  0451199 - BC 2016 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Krása, J. - Jáchymová, B. - Bauer, M. - Dostál, T. - Rosendorf, P. - Hejzlar, Josef - Borovec, Jakub - Bečička, M.
  Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České republice.
  [Erosion of agricultural land and its importance for siltation and eutrophication of reservoirs in the Czech Republic.]
  Vodní nádrže 2015. Sborník vodohospodářské konference 6.-7. října 2015. Brno: Povodí Moravy, 2015 - (Kosour, D.), s. 43-46. ISBN 978-80-260-8726-7.
  [Vodní nádrže 2015. Brno (CZ), 06.10.2015-07.10.2015]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QI102A265
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : sediment transport * reservoirs‘ silting * eutrophication * soil erosion * phosphorus
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257822
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  VN 2015 Hejzlar 43 pdf.pdf11630.3 KBOtheropen-access
   
   
 10. 10.
  0436951 - BC 2015 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Borovec, Jakub - Hejzlar, Josef - Znachor, Petr - Čtvrtlíková, Martina - Blabolil, Petr - Říha, Milan - Matěna, Josef - Kubečka, Jan
  Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh.
  [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies – a proposal.]
  Vodárenská biologie 2014, 5.-6. února 2014. Pardubice - Semtín: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o, 2014 - (Říhová Ambrožová, J.), s. 21-32. ISBN 978-80-86832-78-4.
  [Vodárenská biologie 2014. Praha (CZ), 05.02.2014-06.02.2014]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QI102A265; GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204
  Grant - others:SFŽP(CZ) 05611212
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Water Framework Directive * ecological potential * heavily modified water bodies
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240550
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.